Informace pro žáky a rodiče

Konzultační hodiny pro žáky (doučování)

Seznam konzultačních hodin pro žáky, během kterých mohou žáci za svými učiteli docházet s dotazy k výuce.

Čáslavová Miroslava: St - 7:35 - 7:55, Pá - 12:10 - 12:30

Čech Dobiášová Kateřina: Út 12.55 - 13.15, Čt 12.55 - 13.15

Čížková Drahomíra: Út 7:20 - 7:40, St 7:20 -7:40

Faktorová Valerie : Po 7:20 - 7:40, Út 7:20 - 7:40

Fröstlová Daniela: Út 7:20 - 7:40, Čt 7:20- 7.40

Jiřička Jan: Út 7:20 - 7:40, St 13:30 - 14:00

Kajerová Hana: Čt 7:20 - 7:40, Út 12:55 - 13:15

Korchová Erika: Út 12:55 - 13:15, ST 7:25 - 7:45

Kotálová Vanda: Po 13:40 - 14:05, Čt 7:20 - 7:40

Marek Roman: Út 12:50 - 13:10, Čt 12:50 - 13:10

Marková Ivana: St 7:30 - 7:50, Čt 7:30 - 7: 50

Mikulová Blanka: Čt 7:20 - 7:40, St  11:40 - 12:00

Plačková Barbora: Út 12:30-13:00, Čt 12:30-13:00

Schlegelmilchová Radka: Út 7.30 - 7.50, Út  12.55 - 13.15

Sobolíková Stanislava: Út 7:30 - 7:50, Čt 12:45 - 13:05

Trojáková Jaroslava: St 12:30 - 12:50, Čt 7:20 - 7:40

Zajíčková Hana: Út 14:05 - 14:25, St 11:40 - 12:00

Rozvrh tříd 2023/24

Tabulka všech rozvrhů. Přepněte na list požadované třídy. Pokud se nabídka listů nezobrazuje, klikněte na tabulku. 

Rozvrhy23_24

Organizace školního roku, termíny konzultací

Prázdniny a organizace školního roku


Plánované termíny konzultací 2023/24

Setkání s rodiči prvňáčků - 7. 9. 2023 16:00

Celoškolní schůze + třídní schůzky - 9. 10. 2023

1. Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky -  4. 12. 2023

2. Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky - 4. 3. 2024

3. Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky - 6. 5. 2024

Kalendář pravidelných aktivit školy

Září

Školní parlament - Zahájení činnosti žákovského sněmu


Prosinec

Mikuláš - Mikulášská nadílka

Předvánoční dílny - Výroba drobností s vánoční tematikou

Den otevřených dveří ZŠ - Možnost navštívit školu


Leden

Lyžařský výcvikový kurz - Výuka lyžování pro žáky a žákyně 7. ročníku


Duben / květen

Plavecký výcvik 2. a 3. tříd

Předškoláci ve škole - Návštěva předškoláků v 1. třídě


Květen

Český den proti rakovině - Veřejná sbírka na pomoc nemocným rakovinou

Klíče od školy - Zážitkové odpoledne pro budoucí prvňáčky

Den otevřených dveří ŠJ ZŠ - Možnost navštívit školní jídelnu a kuchyň


Červen

Den bláznivých účesů - Přehlídka originálních účesů žáků a žákyň

Vyšebrodská sportovní olympiáda - Soutěžní dopoledne v lehké atletice

Omlouvání nepřítomnosti

Pravidla uvolňování žáků z vyučování a omlouvání nepřítomnosti


Uvolnění žáka z vyučování:

Třídní učitel může žáka uvolnit z vyučování na základě písemné žádosti rodičů, která obsahuje datum a hodinu uvolnění a podpis rodičů. (Tato žádost musí být napsána v žákovské knížce.)

Dlouhodobější uvolnění je třeba projednat alespoň 2 dny předem.


Omlouvání nepřítomnosti:

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně,  telefonicky na čísle 380 746 552 nebo e-mailem na e-mailovou adresu školy: skola@zsvyssibrod.cz a sdělit mu příčinu absence žáka. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence. Další podrobnosti najdete ve školním řádu (část Provoz a vnitřní režim školy)

Zápis do 1. tříd

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY ZŠ VYŠŠÍ BROD PRO ROK 2024/2025

1. Vydávání tiskopisů

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisový list


2. Objednání termínu zápisu

Zápis budoucích žáků bude probíhat v budově školy v pondělí 8. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 po dvacetiminutových intervalech v předem rezervovanou dobu.
Od 20. 3. do 31. 3. si všichni rodiče budoucích prvňáků mohou ve školce rezervovat čas zápisu.
Do tabulky zapisujte jméno dítěte. Pokud Vaše dítě chodí do jiné školky a k zápisu půjde do ZŠ Vyšší Brod, rezervaci můžete provést telefonicky na čísle 721 967 333.
Dodržte, prosím, Vámi zvolený čas. Předem neohlášené děti budou zapisovány v době, kdy bude mít některá zapisující paní učitelka volný termín.


3. Zápis

V den zápisu přijde rodič s dítětem v daný čas do základní školy.

S sebou vezměte

Při kontrole osobních údajů na chodbě před učebnami ve druhém patře obdrží rodiče kód, kterým bude jejich dítě při přijímání označeno.


4. Odklad školní docházky

Je třeba vyplněná žádost o odklad (web ZŠ, formuláře ke stažení), vyjádření poradny a vyjádření dětského nebo odborného lékaře.
Máte-li všechny tyto dokumenty ještě před termínem zápisu, můžete rovnou požádat o odklad. To lze učinit po telefonické domluvě v ředitelně školy i mimo termín zápisu. Pokud odklad školní docházky pouze zvažujete nebo vyřizujete, přijdete s dítětem k zápisu a odklad se bude řešit následně. Žádost o odklad je třeba podat nejpozději 31. května.


5. Rozhodnutí o přijetí

Kódy přijatých žáků budou zveřejněny v zákonném termínu na webových stránkách školy, hlavním vstupu do ZŠ a v mateřské škole.


6. Náhradní termín zápisu

Pokud se rodiče s dítětem nebudou ze závažných důvodů moci dostavit k zápisu v daném termínu, domluví si náhradní termín s vedením školy individuálně.


Volba povolání

Na www.absolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání:

Na www.absolvent.cz rovněž najdete:

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Desatero pro rodiče

Jsem správný prvňák

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují rodiče.

2. Umím si uklidit své věci, správně uložit pomůcky do aktovky a udržuji pořádek i ve svém okolí.

3. Správně vyslovuji všechny hlásky (tolerance r, ř) a dokážu určit, co slyším na začátku slov.

4. Umím správně držet tužku, nůžky, pastelky, maluji všemi barvami a umím je správně pojmenovat.

5. Počítám do šesti a znám základní geometrické tvary.

6. Umím popsat, co je na obrázku. Vím kde je nahoře, dole, vzadu, vpředu, uprostřed, před, za, vpravo, vlevo.

7. Umím se slušně chovat u stolu při jídle, umím používat a správně držet příbor, vím, že si před jídlem musím umýt ruce. Ruce si myji i po použití WC.

8. Umím se sám a rychle obléct a obout, umím zavázat tkaničky a zapínat knoflíky.

9. Umím trpělivě poslouchat vyprávění pohádek a příběhů. 

10. Umím být bez rodičů, pracuji s paní učitelkou a kamarádím se spolužáky. Umím pozdravit, poprosit, poděkovat, pomáhat, poslouchat a nelžu.

Před nástupem do 1. třídy - vietnamský dabing

Seznam pomůcek pro školní rok 2023/2024

Tabulka pomůcek pro všechny třídy. Přepněte na list požadované třídy. Pokud se nabídka listů nezobrazuje, klikněte na tabulku. 

Pomůcky 2023/24