Ředitelské volno 29. 9. 2023

Z technických důvodů vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Žáci 1. – 5.třídy se na tento den mohou přihlásit do školní družiny. Ta bude v provozu od 7:00 do 15:00, žáci přijdou nejpozději v 8:00. Přihlášky na den ředitelského volna přijímají vychovatelky ŠD do pátku 22.9., stačí papír se jménem žáka, třídou, časem, kdy má žák odejít, a jménem a podpisem zákonného zástupce.

Žáci v tento den nemají nárok na stravování ve školní jídelně. Všichni žáci budou automaticky odhlášeni. Do úterý 26.9. je možné ty, kteří budou v družině, přihlásit ke stravování za plnou cenu (tj. 95,- Kč za oběd).

Vanda Kotálová, ředitelka školy

Projektový den v klášteře

V pátek 8. září žáci a žákyně naší školy navštívili vyšebrodský klášter, kde pro ně bylo připraveno zajímavé interaktivní dopoledne, a sice v rámci Dnů evropského dědictví. Pro všechny byly nachystány nejen rozmanité výtvarné i řemeslné dílny, inspirované významným šlechtickým rodem Rožmberků, ale taky zajímavé prezentace. V úvodu všechny přivítal sám Petr Vok z Rožmberka, který poutavě mluvil o klášteře a historii tohoto mocného rodu. V gotickém sklepení zase archeolog a geofyzik Jiří Šindelář všechny zúčastněné seznámil s tajemnými a překvapivými fakty ohledně rožmberské hrobky, a všichni navíc mohli díky nejmodernější technice nahlédnout do míst, kde jsou pohřbeni členové rodu Rožmberků. A pak už přišla na řadu práce v tematicky zaměřených dílnách. Děti si mohly např. vyzkoušet psaní textu různými typy písma, a to pravým husím brkem, zručně se oháněly dlátem, vlastnoručně si vyrobily náramky i prstýnky, zhotovily sarkofág, ale i posmrtnou masku Petra Voka, nazdobily si svůj Závišův kříž, vymalovaly si rožmberský erb atd. Celé projektové dopoledne probíhalo ve velkolepých vnitřních i venkovních  prostorách kláštera a velmi pěkný výsledný dojem z celého dopoledne ještě umocnilo slunečné počasí. Jménem naší základní školy moc děkujeme za příjemně strávené páteční dopoledne.

Radka Schlegelmilchová
První školní den

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. září slavnostně zahájíme školní rok 2023/2023 u altánu v areálu školy.

Dále budou do 9:35 probíhat třídnické práce a poté žáci odejdou domů.

Prvňáčci půjdou do tříd s doprovodem rodičů.

V úterý 5. 9. 2023 bude vyučování pro žáky 1. – 4.třídy končit v 11:30, pro ostatní ve 12:25.

Vyučování podle rozvrhu začne od středy 6. 9. 2023. 

Školní družina (ranní i odpolední) je pro žáky v provozu od úterý 5.9.2023. Žádosti o ni mají být podány do 31. 8. 2023.

Školní jídelna vaří pro žáky od úterý 5. 9. 2023.


V pátek 8. 9. 2023 bude probíhat projektový den v klášteře v rámci Dnů evropského dědictví. Pro 1. – 4. třídu bude program ukončen do 11:30, pro 5. – 9. třídu do 12:25.


Vanda Kotálová, ředitelka školy

Pokyny k žádostem o družinu

Žádosti o přijetí do školní družiny pro školní rok 2023/2024 doručte nejpozději do 31.8.2023

do ředitelny školy. Tiskopis žádosti i zápisní lístek je na webových stránkách. Žáci budou

přijímáni podle zveřejněných kritérií.

Družina bude pro žáky v provozu od úterý 5.září 2023.

Volné pracovní místo - kuchař/ka MŠ

Hledáme kuchařku do Mateřské školy Vyšší Brod s nástupem od 1.1.2024. Jedná se o plný pracovní úvazek. Pracovní smlouva na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou a s možností prodloužení smlouvy. 

Požadujeme samostatnost, zodpovědnost a kladný přístup k malým dětem.

Žádosti o pracovní místo, včetně profesního životopisu, zasílejte k rukám paní ředitelky Kotálové na adresu školy, případně osobně nebo emailem na kotalova@zsvyssibrod.cz

Telefonní kontakt pro více informací: p. Kotálová – 721 067 233, p. Pubalová – 770 778 907 (provozní informace ŠJ)