Školní jídelna

Odhlašování a výběr obědů: iCanteen

Květen

kveten2024.pdf

Červen

CERVEN2024.pdf

Výdejové časy

Pečovatelský dům: 9:00 - 10:00  

Cizí strávníci, NŠD: 10:30 - 11:20  

Výdej do jídlonosičů nemocným žákům: 10:30 - 11:20  

Žáci: 11:30 - 13:30  

Cena obědů

Ceník obědů platný od 1. 8. 2023


Cena za jeden oběd

*Do kategorie cizí strávníci s příspěvkem jsou zahrnuti důchodci, kteří mají trvalé bydliště ve Vyšším Brodě, Rožmberku n./Vlt. nebo na Malšíně. Město Vyšší Brod a obec Malšín jim přispívá na každý odebraný oběd 10,-Kč. Obec Rožmberk n./Vlt. přispívá důchodcům s trvalým pobytem na každý odebraný oběd 15,- Kč. Částka pro cizí strávníky se skládá ze dvou položek: náklady na potraviny a ostatní náklady.

Kontakty

e-mail: jidelna@zsvyssibrod.cz

telefon: +420 721 120 707

bankovní spojení: 4321090287/0100


Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod

Školní jídelna

Náměstí 58

382 73 Vyšší Brod


IČO: 60084391

DIČ: CZ60084391