Školní družina

Kontakty

tel.: +420 720 267 332


Vlasta Draxlerová, e-mail: vdraxlerova@zsvyssibrod.cz


Bc. Žaneta Pincová, e-mail: pincova@zsvyssibrod.cz,
Gabriela Bublíková, e-mail: bublikova@zsvyssibrod.cz


Provozní informace

Provoz školní družiny: 6:15 - 7:40 a 11:30 - 16:30


Žádost o přijetí do školní družiny

Zápisní lístek do ŠD

Kritéria přijetí do ŠD

Řád školní družiny


Bezhotovostní platba ŠD

Bude vybírána 2x ročně. První platba na začátku školního roku s vyúčtováním před vánočními prázdninami v prosinci a druhá platba v lednu s vyúčtováním před letními prázdninami v červnu. Úplata musí být provedena nejdéle do 10. září a následně na II. pololetí do 10. února daného školního roku.

Platba na I. pololetí

4 x 160,-Kč + 1 x 100,-Kč = 740,-Kč

Platba na II. pololetí

4 x 160,-Kč + 1 x 100,-Kč = 740,-Kč


Číslo účtu: 4321090287/0100

Konstantní symbol: 2620

Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení dítěte pro rychlejší identifikaci platby.

V případě dlouhodobé nemoci bude částka vrácena hotovostně.

Co děláme v družině

Tvoření ke dni matek

Zpíváme a hrajeme

Krmení ptáčků

Oddělení rybiček krmí v lese zvířata

Návštěva andělské výstavy v infocentru

Pečeme jedlé dárky pro DPS ke svátku seniorů

Oddělení Rybiček vyrábělo pro DPS vánoční přáníčka 🌲👍

Tvoříme svou jeskyni

Poznáváme okolí školy s uhlem v ruce

Podzimní tvoření - Rybičky

Když venku prší