2022/2023


Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2023/2024 

Kód 

MŠ - 21/23 

MŠ - 5/23 

MŠ - 30/23 

MŠ - 34/23 

MŠ - 25/23 

MŠ - 2/23 

MŠ - 1/23 

MŠ - 26/23 

MŠ - 32/23 

MŠ - 39/23 

MŠ - 23/23 

MŠ - 22/23 

MŠ - 10/23 

MŠ - 35/23 

MŠ - 18/23 

MŠ - 3/23

Konec školního roku

Vyšebrodská školní olympiáda

Crazy den

26. 6. 2023

K zábavným a tradičním akcím na naší škole patří i tzv. Crazy den. Dne 26.6. proběhl na naší škole ve velké tělocvičně již několikátý ročník. Tentokrát se organizace ujali žáci 8. tříd a paní učitelka K. Čech - Dobiášová. Pro žáky 1.- 5.tříd  připravili několik zábavně-sportovních stanovišť. Samotné zhodnocení proběhlo venku u altánku, kde žáci 8.tříd vyhodnotili nejzábavnější, nejpestřejší, nejšílenější, nejnápaditější.... účesy a kostýmy. Všechny děti si celé dopoledne moc užívaly. Veliké poděkování patří i maminkám dětí, které se podílely na přípravách tak krásných a originálních účesů a kostýmů. Konkurence byla opravdu veliká. 

Děkujeme.

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

13.  6. 2023

Poslední možnost odhlašování obědů je 23.6.2023, v případě nemoci po tomto datu si strávníci mohou ve vlastním jídlonosiči mimořádně odnášet obědy domů do konce školního roku (v případě dětí).

30.6.2023 je nutno přijít na oběd ihned po převzetí vysvědčení (v 9,30h), nelze si obědy odnášet v jídlonosičích!!!

Případné přeplatky hotovostních plateb je nutno si z organizačních důvodů vyzvednout v týdnu 19.6.- 23.6.2023.

Bezhotovostní přeplatky budou vráceny na účet nejpozději do 10.7.2023.

Přírodovědná dílna v Loučovicích

12. 6. 2023

S vybranými žáky osmých tříd jsme vyrazili do Loučovic, neboť jsme přijali pozvání loučovické základní školy. Tam už na nás čekala paní učitelka Majerová.

Žáci dostali do rukou GPS navigace s vytyčenou trasou. Úkol zněl jasně. Nasbírat nahosemenné kvetoucí rostliny a listy stromů. Po počátečním bloudění našli osmáci tu správnou cestu a tak už samotnému sběru přírodovědných vzorků nic nebránilo. Na krátkém okruhu s výšlapem nasbírali co bylo potřeba a vyrazili směr škola.

V přírodovědné učebně pak pomocí aplikace v mobilním telefonu určovali nalezené vzorky. Seznámili se s binolupou (speciální verze mikroskopu), přes kterou vzorky podrobněji zkoumali. Postupně pod přístrojem skončily i bankovky, vlasy, dokonce i prsty na rukou. Celé dopoledne si žáci náležitě užili.

Velké poděkování patří paní učitelce Martině Majerové, která tuto akci zorganizovala. Těšíme se, že budeme moci přivítat žáky loučovické školy i u nás ve Vyšším Brodě.

Z. Turková, D. Čížková 

2. ročník školní SUPERSTAR!

9. 6. 2023

Dne 9. 6. 2023 proběhla v sále městského kina školní pěvecká soutěž s názvem Superstar. Již druhým rokem mě velmi potěšil zájem dětí se do soutěže zapojit, vždyť letos bylo přihlášeno 24 talentovaných zpěváků a zpěvaček! Oslovila mě i paní učitelka z Lipna Mgr. Veronika Vávrová, jestli by se mohla s dětmi ze své třídy přijet na soutěž podívat, a tak jsme jim také nabídli, že se jejich žáci mohou do soutěže dokonce i zapojit. Takže jsme letos slyšeli zpívat i přespolní talenty, které jsme předtím nikdy vystupovat neviděli. Z Lipna nad Vltavou se nakonec zúčastnilo 10 žáků. Dohromady jsme tedy za dopoledne vyslechli 34 krásných vystoupení.

V porotě letos se mnou zasedli dva skvělí místní muzikanti, a to p. Petr Vávra (který se zároveň zasloužil o celou zvukovou stránku a díky aparatuře od něj zapůjčené jsme se těšili z mnohem lepšího zvuku než loni) a p. Mgr. Milan Holek. O technickou stránku a veškerou přípravu celého dne se postaral p. Bedřich Konečný. Celé dopoledne velmi zdařile odmoderovala paní  vychovatelka Vlasta Draxlerová. Všem zmiňovaných z celého srdce a jménem všech vystupujících děkuji, bez Vás by se akce vůbec nemohla uskutečnit. Mimochodem, všichni jmenovaní pomáhali bez nároku na honorář. Další ohromné díky patří všem sponzorům akce, díky nimž jsem pro děti mohla pořídit krásné ceny. Letos byly hlavními cenami chytré hodinky, dvě sezónní vstupenky do Království lesa s neomezenými vstupy až do konce října, deskové hry a mnoho dalších hodnotných cen.

Toto všechno díky hlavním sponzorům akce:

1) Blue casino- 5.000 Kč

2) Dr. Eduard Benc- 3.000 Kč

3) M&M Ming Market- hračky v hodnotě 1.800 Kč

4) Milan Center- hračky v hodnotě 1.200 Kč

5) Viet Village- 1.000 Kč

6) Pekárna Vyšší Brod- koblihy a sýrové tyčky pro účinkující

7) Město Vyšší Brod- pronájem prostor kina zdarma

Mé poslední a největší díky patří vedení naší školy, které mi celou akci dovolilo uskutečnit, a dětem financovali vzácného hosta p. Tomáše Vaňka. V dopoledních hodinách zazpíval dětem pár písní, a roztančil tak celý sál, včetně diskotéky na jevišti. Od 16:00 odzpíval krásný koncert spolu s pěti vítězkami letošního klání.

Letos se na prvních pěti místech umístili: 1) Hana Horká, 2) Vanesa Ivaničová, 3) Nela Blažková, 4) Anna Pincová, 5) Julie Nguyenová

Ale všichni ostatní vystupující předvedli úžasné výkony a všichni se skvěle vypořádali s trémou. Bylo to moc hezké dopoledne, plné talentovaných mladých jedinců. Všichni si za statečnost odnesli malé odměny, v podobě něčeho na zub. Doufám, že v budoucnu bude naše soutěž pokračovat, naše talentované děti si to rozhodně zaslouží! Všem odvážlivcům moc děkuji a ještě jednou každému, kdo překonal stud a zazpíval nám hezkou píseň, moc gratuluji. Byli jste všichni úžasní.

Bc. Nicole Švancárová

A my, kolegové a kolegyně, Nicole moc děkujeme za pečlivou přípravu a realizaci této náročné soutěže. Líbila se nám hlavně krásná atmosféra a to, jak se děti navzájem povzbuzovaly.

Atletická olympiáda 1. stupeň

7. 6. 2023

Ve středu 7.6. 2023 proběhlo okresní kolo atletické olympiády pro 1. stupeň. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 1.-3. ročník a 4.-5. ročník a to v disciplínách běh na 50m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh na 400m-800m podle věkové kategorie. Celé soutěže se zúčastnilo dvanáct škol a v rámci družstva (Simona Kubincová, Jitka Horká, Miroslav Svoboda, Petr Štěpán, Dang Viet Anh, Adéla Horůtová, Vanesa Ivaničová, Pham Van Long, Maxim Procházka, Tran Manh Thien Long, Hynek Fröstl, Tom Nguyen a Štěpán David) jsme skončili na jedenáctém místě. Konkurence byla veliká, ale i přesto si vážím sportovkyň a sportovců, kteří s námi vyrazili. Pořád se máme kam posouvat a co vylepšovat. Děkuji i kolegyni Zdeňce Turkové za pomoc a dohled nad dětmi. 

Barbora Plačková

Vybili jsme se vybíjenou

1. 6. 2023

Dne 1. června se týmy děvčat a chlapců z druhého stupně vyšebrodské školy vydaly do sousední základní školy v Loučovicích, aby si  poměřily své síly ve vybíjené. 

Celý turnaj byl velmi napínavý a provázely ho silné emoce. Po hlavních utkáních, která skončila nerozhodně, přišly na řadu rozhodující zkrácené souboje. Avšak ani tady se nerozhodlo, a tak celé derby skončilo remízou. 

Protože se nám vzájemné měření sil natolik zalíbilo, derby v příštím školním roce zopakujeme. 

Za ZŠ Vyšší Brod K. Baudyšová a K. Čech Dobiášová 

Bronzoví cyklisté

24. 5. 2023

Pěkného úspěchu dosáhly děti ze 7. A. Smíšený tým ve složení Edita Dlasková, Anna Pincová, Lukáš Sochor a Samuel Krajča naši školu reprezentovali 24. května v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů v Českém Krumlově. V soutěži se jim dařilo, a proto není náhoda, že si vyjezdili hezké 3. místo. Blahopřejeme k bronzové medaili, ale děkujeme i panu učiteli Markovi za doprovod na soutěž.

Radka Schlegelmilchová

Lipenský dráček aneb ČERNÁ PERLA zaperlila

18. 5. 2023

Velkou radost nám udělalo smíšené sportovní družstvo ČERNÁ PERLA, které se 19. května zúčastnilo soutěže dračích lodí pro dětské posádky a reprezentovalo druhý stupeň naší základní školy. 

V silné konkurenci 15 týmů doslova ovládlo soutěž LIPENSKÝ DRÁČEK, neboť získalo ocenění nejvyšší, a sice 1. místo. Soutěžícím gratulujeme a velký dík patří také paní učitelce Mikulové za přípravu naší posádky a doprovod na soutěž.

R. Schlegelmilchová, foto: Z. Turková


Klíče k tajemstvím školy

18. 5. 2023

Předposlední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Po roce se zase konala akce s názvem Klíče k tajemstvím školy, kterou i letos pro děti a jejich rodiče připravili vyučující, a to již popatnácté. V roli průvodců se znovu velmi dobře osvědčili dobrovolníci z řad žáků. A pak už následovala tajemná cesta naší rozlehlou školou. Předškoláci se opět mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká! Navštěvovali různá stanoviště a tam plnili rozličné úkoly, např. dokazovali svou tělesnou zdatnost v tělocvičně, vystřihovali, obkreslovali, stavěli kostky, snažili se rozpoznat hudební nástroje, programovali robota, poznávali rozličné geometrické tvary atd. Odměnou za splněný úkol na každém stanovišti byl klíček z papíru. I letos byli do aktivit připravených pro děti vydatně zapojeni jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě nezůstanou samy! Na závěr zajímavého odpoledne všechny děti obdržely z rukou ředitelky školy Vandy Kotálové symbolický klíč ke škole, vytištěný na 3D tiskárně. Tajemné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinou ve školní jídelně. A co říci závěrem? Snad jen to, že cílem celého zábavného programu byla hlavně snaha zbavit děti obav z nového, neznámého prostředí, a tak jim alespoň trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již 5. září.

R. Schlegelmilchová, foto: E. Korchová


Jihočeský zvonek zazvonil
zlatě, stříbrně i bronzově

25. 4. 2023

V pátek 5. května proběhlo v Českém Krumlově okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Velkou radost nám udělaly všechny naše zpěvačky, protože v náročné konkurenci obstály víc než dobře a předvedly skvělé výkony. Zlaté pásmo si hned dvakrát vyzpívala Marie Jana Ďurejová z 8.A, což zároveň znamenalo i postup do krajského kola. Stříbrné pásmo získaly Vanesa Ivaničová z 3. B., ale i Anna Pincová ze 7. A. Velký úspěch završila bronzovým pásmem i Nora Dlasková z 3.A.

Děvčatům moc blahopřejeme, děkujeme za krásnou reprezentaci školy a další poděkování patří samozřejmě paním učitelkám Kajerové a Švancárové za přípravu našich soutěžících a jejich doprovod na soutěž.

Další úspěch v krajském kole

To nejlepší umístění zopakovala Maruška i v krajském kole soutěže ve Strakonicích, a to 12. května. Ve své kategorii si totiž za svůj krásný výkon opět vyzpívala zlaté pásmo. Děkujeme, Maruško, a ze srdce ti gratulujeme. A znovu moc děkujeme i Nicole Švancárové za přípravu a doprovod na soutěž.

R. Schlegelmilchová, foto: N. Švancárová

Květinový den ve Vyšším Brodě

18.  5. 2023

10. květen se v celé ČR připomněl jako Český den proti rakovině, organizovaný sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již posedmadvacáté. V tento den chodí v ulicích našich měst dobrovolníci a v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávají květinu se stužkou, symbol boje proti rakovině. Nejinak tomu bylo i ve Vyšším Brodě.

Dobrovolné sbírky, jejímž ústředním tématem pro letošní rok je prevence nádorového onemocnění průdušnice, plic a průdušek, se opět ujali žáci a žákyně deváté třídy, jmenovitě Filip Kovář, Filip Korenik, Jirka Žižka, Bára Feltová, Kristýna Feltová, Nela Dojčarová, David Reichensdörfer, Míša Nosková a Danča Poláčková. Chlapci i dívky měli za úkol kytičky nejen prodávat, ale také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a, bohužel, i se smutnou statistikou. Důležité je ale to, že novinkou v ČR je screeningový program časného záchytu karcinomu plic, jednoduché a bezbolestné vyšetření vedoucí k včasné diagnostice plicních nádorů. Počasí dětem letos příliš nepřálo, ale i přesto se i tento rok podařilo vybrat velmi pěknou částku, a sice 8 405,- Kč. Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte i na druhé. Svým příspěvkem jste totiž naplnili poslání Ligy proti rakovině Praha: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a zlepšovat vybavenost onkologických pracovišť. Nutno dodat, že Liga proti rakovině Praha neúnavně pomáhá v boji proti rakovině již více než třicet let! Opravdu velké poděkování patří žákům a žákyním za prodej květinek, ale také paním učitelkám K. Baudyšové a R. Schlegelmilchové za přípravu a realizaci této náročné akce.

Ale hlavně – realizace této smysluplné sbírky je pro nás všechny zase tichou vzpomínkou na paní učitelku Martinu Markovou, která květinový den každoročně neúnavně pořádala. 

R. Schlegelmilchová a K. Baudyšová

Stříbrný branný závod

27. 4. 2023

27. dubna se smíšené sportovní družstvo ve složení Míša Nosková, Filip Kovář, Filip Korenik, Jirka Žižka, Vojta Šimša a Matyáš Adamko zúčastnilo Branného dne v Českém Krumlově. Soutěžilo zde 8 šestičlenných týmů v různých disciplínách, např. v hodu kriketovým míčkem, zdravovědě, člunkovém běhu, ale i v klicích a dřepech. Naše družstvo skončilo nakonec na krásném 2. místě, přičemž od vítězství jej dělilo pouhých 2, 5 bodu! Našemu týmu gratulujeme, děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy, ale poděkování patří i panu učiteli Markovi za přípravu soutěžících a jejich doprovod na závod.

R. Schlegelmilchová

Štafetový pohár

25. 4. 2023

V úterý 25.4. se naše škola zúčastnila soutěže v Kaplici-Štafetový pohár. Soutěž byla pro děti prvního stupně. Sestavili jsme celkem dvě štafety-mladší děti (1.-3. třída: Pavelec, Fröstl, Procházka, Kireš, Kadlecová, Dibitanzlová, Duchoňová, Horůtová) a starší děti (4.-5. třída: Svoboda, Pham Long, Kubincová, Horká, Sojková, Krejčů, Dang Viet Anh). Nakonec se štafety namíchaly a na základě sečtených časů všech štafet dohromady se určilo pořadí družstev. V soutěži bylo přihlášeno celkem osm družstev. Naše škola se umístila po neskutečném souboji ve finiši na krásném sedmém místě. Všem sportovcům a sportovkyním moc děkuji za účast a nebojte, ještě potrénujeme. Sportu zdar J.


Barbora Plačková

Seznam dětí přijatých do ZŠ pro rok 2023/2024

15. 4 2023
Seznam přijatých - kódy.pdf

Šumavské florbalové derby, tentokrát dívčí

28. 3. 2023

Další florbalový turnaj, tentokrát v dívčím provedení, se konal 28. března ve velké tělocvičně naší

základní školy. Čtyři dívčí týmy, dva z Loučovic a dva z naší školy, navzájem poměřily síly a s velkou chutí a vervou si zasoutěžily s cílem získat co nejlepší umístění. Proto byla atmosféra v tělocvičně velmi bojovná, prostě skvělá, fandění zkrátka nebralo konce. A jak celé sportovní klání mezi čtyřmi družstvy dopadlo? 1. a 2. místo vybojovaly týmy z Loučovic a 3. místo obsadilo smíšené družstvo osmých tříd. Nejužitečnější hráčkou celého turnaje byla vyhlášena Denisa Svatoňová ze ZŠ Loučovice.

Vítězům gratulujeme, ale zároveň všem děkujeme za sportovní zápal. Dík patří samozřejmě také panu učiteli Jiřičkovi a paní učitelce Baudyšové za pomoc při přípravě turnaje. Nesmíme ale zapomenout ani na povedené taneční vystoupení dívek z deváté třídy, které celý turnaj zahájily. Tak třeba zase někdy příště.

R. Schlegelmilchová, foto: K. Baudyšová

Rakouské stříbro

21. 3. 2023

Velkým úspěchem, doslova mezinárodním, se může pochlubit vyšebrodské šachové družstvo ve složení Hai Nam Do, Nam Hai Do, Jan Musil, Thiem Ngoc Nguyen a Jakub O´Suilleabhain. Tito mladí šachisté, žáci osmých tříd, se jako jediní z ČR zúčastnili školního šachového turnaje 12 týmů v rakouském Bad Leonfeldenu, a to 21. března. V těžké konkurenci vybojovali skvělé 2. místo. Chlapcům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. Velký dík ale samozřejmě patří také Michalu Kulíkovi a manželům O´Suilleabhainovým za pečlivou přípravu žáků a organizaci jejich účasti na turnaji.

R. Schlegelmilchová, foto: E. Korchová

Návštěva oblíbené dětské autorky

14. 3. 2023

Dne 14. 3. nás svou návštěvou poctila autorka dětské literatury Zuzana Pospíšilová, která má na svém kontě již několik desítek knih. Jak se nám sama svěřila, původně bývala dětskou psycholožkou, avšak nabídky z nakladatelství se jen hrnou, proto se rozhodla věnovat naplno práci

spisovatelky.

Paní Zuzana nám své knihy nejen představila, ale hravou formou nás (děti i paní učitelky) vtáhla do děje některých z nich. Děti se dozvěděly o výhodách a nevýhodách různých vazeb knih, pokusily se uhodnout hádanky z knih „Hádáš, hádám, hádáme“ nebo „Abeceda v hádankách“. Zahrály si jazykové cvičení s písmenky a pokusily se uhádnout, které povolání se skrývá v milých veršovaných básničkách.

Z představených knih děti nejvíce zaujala kniha Kouzelná třída o neobyčejné paní učitelce a kouzelné tabuli, která má i několik dalších pokračování.

Po celou dobu besedy děti pěkně spolupracovaly a do tříd odcházely s úsměvem na rtech a rozhodnuté, že si od paní Pospíšilové některou knihu chtějí co nejdříve přečíst. Paní spisovatelce velmi děkujeme.

Úspěchy našich žáků v soutěžích

16. 3. 2023

Velkou radost mi udělaly všechny děti, které se před jarními prázdninami zúčastnily školního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Všichni velmi dobře zvládli porozumění originálnímu poslechu a při další ústní části nebylo jednoduché vybrat nejlepší dva, kteří mohli pokračovat v okresním kole. V Domě dětí a mládeže v Českém Krumlově si v pondělí po prázdninách poměřily své znalosti s dětmi z dalších škol Nelly Kaiserová ze 7.A, která se ve své kategorii umístila na 1.místě, méně se dařilo Valerii Grimové z 8.B, která získalo 10. místo (ovšem soutěžila i se staršími dětmi a bodový rozdíl byl malý).

Další soutěží, do které se naši žáci pravidelně zapojují, je zeměpisná olympiáda. Medard Čech ze 7.A obsadil v okresním kole krásné 3.místo, v kategorii nejstarších získal Vojtěch Šimša z 8.A místo páté a Kevin Nguyen z 8.B skončil jedenáctý.

Hana Kajerová

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V prvním březnovém týdnu si vybraní žáci 6. - 8. ročníku poměřili své znalosti angličtiny. Soutěžilo se v porozumění poslechu originálních nahrávek a ti, kteří v něm obstáli nejlépe, poté pokračovali v ústním popisu obrázku a další konverzaci. 13.3. nás pojedou do okresního kola reprezentovat Nelly Kaiserová ze 7.A a Valerie Grimová z 8.A. Chválím ale všechny účastníky, protože letos bylo opravdu nelehké vybrat nejlepší z nich - poslech zvládli všichni výborně a bylo nutné pokračovat těžší úrovní, neboť do okresního kola může bohužel postoupit jen jeden žák z každé kategorie. Všem přeji hodně radosti s angličtinou a přidávám odkaz, na kterém si své znalosti můžou otestovat a procvičovat všichni.  https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 

Hana Kajerová

Školní knihovna v novém kabátě

Od minulého školního roku jsme začali pracovat na proměně naší školní knihovny. Místnost byla nově vymalována (velké poděkování patří paní Žanetě Pincové za realizaci dekorativní malby), zařízena novým nábytkem a pro děti byly nakoupeny nové knižní tituly. Nově zařízená knihovna nyní umožňuje konání různých čtenářských dílen. Žáci sem teď mohou chodit s vyučujícími v rámci hodin čtení a také si půjčovat knihy domů. Velký ohlas měla beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, autorkou mnoha knih pro děti, která zde proběhla v úterý 14. března ve spolupráci s městskou knihovnou. 


K. Baudyšová 

Život dětem

Během měsíce března děti ze 7. třídy pod dohledem p. uč. Baudyšové prodávaly propisky, baterky, hlavolamy a další  předměty dodané organizací Život dětem. Výtěžek z prodeje pomůže dětem se vzácným onemocněním, které potřebují k vyléčení pravidelnou a dlouhodobou terapii a léčbu. Podařilo se prodat všechny nabízené předměty a vybrat tak částku

7 919,- Kč. 

Jsme rádi, že se naši žáci zapojili a moc všem děkujeme. 


K. Baudyšová

Život dětem

Dne 3. a 14. března 2023 se bude na naší ZŠ konat dobročinná sbírka pod záštitou organizace ŽIVOT DĚTEM. Naši žáci mohou koupí sbírkového předmětu pomoci dětem se vzácným onemocněním. Prodávat budeme např. baterku na klíče (35,- Kč), propisku (30,- Kč), hlavolam (40,- Kč) či stylus (30,- Kč).

Zde je odkaz pro více informací: https://www.zivotdetem.cz/

Moc děkujeme všem, kteří se naší sbírky zúčastní. 

Šumavské florbalové derby

16. února 2023

Pod tímto trošku recesivním názvem se skrýval florbalový turnaj, který se konal 16. února ve velké tělocvičně naší základní školy. Chlapecký tým složený z 9. A a osmých tříd vyzval k odvetnému utkání smíšené florbalové družstvo z loučovické základní školy, ve kterém nechyběla ani děvčata. Celý zápas ovládla bojovná atmosféra, a hlavně touha zvítězit. A jak celé sportovní klání mezi čtyřmi družstvy  dopadlo? Na 1. místě se umístil loučovický tým ZELENÝCH, 2. příčku s velmi těsným výsledkem obsadilo vyšebrodské družstvo SIGMA a bronz vybojoval tým ORANŽOVÝCH, opět z Loučovic. Nejlepšího brankáře i střelce turnaje měl ve svých řadách nakonec loučovický tým. Vítězům gratulujeme, ale zároveň děkujeme všem hráčům i hráčkám za sportovní zápal. Dík patří také panu učiteli Markovi a paní učitelce Korchové za pomoc při přípravě turnaje. Tak třeba zase někdy příště.

R. Schlegelmilchová, foto: B. Plačková

Vánoční tvořivé dílny

Ve středu 21. prosince se v naší škole opět konalo předvánoční tvořivé dopoledne s názvem Vánoční dílny. Také letos jsme dětem chtěli zkrátit netrpělivé čekání na vánoční prázdniny a Ježíška, a proto jsme pro ně opět připravili pracovní tvořivé dopoledne. Z pestré nabídky činností si děti mohly vybrat tu svou a pak už nezbývalo nic jiného, než se s chutí a vervou pustit do díla. A tak žáci a žákyně např. vyřezávali dřevěné ozdoby, vyráběli různé vánoční dekorace, vytvářeli důmyslné dárky z papíru a přírodních materiálů, pekli linecké cukroví, plnily netradiční sportovní aktivity v netradičních sportovních disciplínách v tělocvičně, vyráběli vánoční fotorámečky atd. Devátá třída pilně pracovala opět celé dopoledne s prvňáčky. Pod dětskýma rukama vznikala opravdu zajímavá a vkusná dílka a kdoví, třeba zrovna výrobek z některé z dílen pomohl zkrášlit vánoční atmosféru u vás doma a možná udělal radost pod stromečkem právě vám!

rsch

Dárek za úsměv podruhé

Nedávno jsme psali o vánočním jarmarku, který se konal v naší škole. V posledním předvánočním týdnu se od pondělí do středy mohl o vybraných přestávkách každý zúčastnit libovolného vybírání dárků za hezký úsměv. Vzhledem k velkému nadšení všech zúčastněných dětí, a především promyšlené organizaci ze strany paní učitelky Faktorové, byla tato předvánoční dárková událost velmi úspěšná. Mockrát ale děkujeme i deváté třídě, protože bez jejich velkého nasazení a zápalu pro věc by jarmark určitě nebyl takovým, jakým byl. Dík patří i paní učitelce Korchové za fotodokumentaci.

Tak třeba zase někdy na shledanou.


rsch

Florbalový turnaj

Třída 9. A přišla s nápadem vyzvat třídy 2. stupně, aby se zúčastnily vánočního turnaje ve florbale. Ten se následně konal 15. prosince ve velké tělocvičně. Sportovního klání se zúčastnila 4 družstva po pěti lidech. A jak celý turnaj dopadl? Vyzyvatelé, tzn. 9. A, vyhrála všechny zápasy, na 2. místě skončila 8. B a 3. místo získala 6. A. Nejlepším střelcem byl Filip Korenik, který nastřílel 5 gólů. O den dříve se ale florbal hrál i na 1. stupni, kde soutěžilo 8 družstev ve dvou kategoriích. A jaké výsledky byly tady? V 1. kategorii druhých a třetích tříd zvítězila 3. B, na 2. místě se umístila 2. A a třetí příčku obsadila 3. A. V 2. kategorii, kam patřily třídy 4. A a 5. A, se z 1. místa radovala třída 5. A (družstvo A), 2. příčku získala 4. A (družstvo A) a třetí skončila 4. A. Nejlepšími střelci na 1. stupni byli Vojtěch Hurný a Jan Narovec. Na obou stupních vládl opravdu sportovní duch, všichni hráči si turnaj jaksepatří užili. Moc děkujeme panu učiteli Markovi za  řípravu a realizaci této zajímavé sportovní události na naší škole.

rsch

Beseda s policií

V úterý 13. prosince se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy na téma TRESTNÍ ODPOVĚDNOST MLÁDEŽE, kterou pro ně zajistila naše škola ve spolupráci s Policií ČR. Přednášející Miroslav Šupík, který působí jako preventista, a jeho kolegyně, jež strávila mnoho let jako vyšetřovatelka, se snažili děti seznámit s bezpečnými zásadami chování mladistvých, ale hlavně je varovali před lehkomyslným a nebezpečným jednáním a případnými problémy, které tento problematický věk může klidně přinést. Zároveň mluvili i o tom, jak náročné je povolání policisty. Beseda byla velmi otevřená především proto, že žáci a žákyně slyšeli spoustu až neuvěřitelných příběhů z praxe. Všichni zúčastnění si určitě odnesli do života nejen spoustu cenných informací, ale hlavně dobrých rad, jak zbytečně nehazardovat a nedostat se do problematických situací. A jaké názory na besedu měli zúčastnění?

„Překvapilo mě, že žena musí mít stejnou fyzičku jako muž.“ (Bára F.)

„Překvapily mě různé historky o přestupcích mladých lidí.“ (David)

„Zaujalo mě téma o drogách.“ (Tomáš)

„Nejvíc se mi líbilo náborové video.“ (Matyáš)

„Překvapilo mě, že příslušníci policie můžou mít tetování a brýle.“ (Míša)

„Překvapilo mě, že policisté mohou vykonávat svou práci i na koni.“ (Vája)

„Zaujalo mě, od kolika roků jsou děti trestně odpovědné v jiných zemích.“ (Lucka)

„Zaujalo mě, že jsou ty testy k přijetí k policii tak těžké.“ (Radek)

„Překvapilo mě, že policejní výcvik je kratší, než jsem si myslela.“ (Bára K.)

„Dozvěděl jsem se, jak funguje většina předpisů.“ (Filip Kovář)

rsch

Školou chodil Mikuláš

V pondělí 5. prosince chodil naší základní školou Mikuláš se svou družinou. Jako tradičně zamířil společně s čerty a anděly na první stupeň a štědře děti obdarovával. Ačkoliv se jeho návštěva někde neobešla bez strachu a slziček – nejvíc se báli ti, kteří prý nejvíce zlobili – všechno nakonec dobře dopadlo a každý se radoval ze sladké nadílky. Děkujeme dětem z 9. A, které mikulášské dopoledne pro své mladší spolužáky připravili.


rsch

Dárek za úsměv

Tak přesně tohle bylo podstatou jarmarku, který se v naší škole konal díky skvělému nápadu paní učitelky Faktorové. Každý mohl obdarovat a každý mohl být obdarován. Vstupenkou byla jakákoliv vánoční ozdoba, třeba přinesená z domova, ale i vyrobená ve škole, a úsměv při jejím předávání. Náročné několikadenní organizace se opět ujali žáci a žákyně z 9. A. Ti v druhém prosincovém týdnu začali vybírat od dětí dárečky, které právě děti dobrovolně přinesly, protože chtěly potěšit druhého. A tak se to ve škole začalo hemžit plyšáky, hračkami, knížkami, ale i oblečením, zkrátka vším, co sice máme rádi, ale už nepoužíváme, a proto si myslíme, že věci kdysi tak blízké našemu srdci mohou stejně dobře posloužit i ostatním. Jediným požadavkem, který každý musel splnit, aby si mohl dobrovolně vybírat z pestré škály věcí všeho druhu, byla již zmíněná vánoční ozdoba a pěkný úsměv. Za to každý obdržel od deváťáků kartičku s veselým razítkem právě za hezký úsměv a výběr podle libosti mohl začít. Bylo moc hezké pozorovat nadšení, a někdy i dojetí těch, kteří třeba viděli po dlouhé době hračku doprovázející jejich dětství. A najednou si ji mohli vybrat a odnést domů jenom za jeden milý úsměv! To byla nostalgie! A ta radost! K tomu, jaký ohlas mělo vzájemné obdarovávání a vůbec, jak vše probíhalo, se podrobněji vrátíme příště.

rsch, Foto: Erika Korchová

Setkání s dravci

V úterý 8. listopadu naši školu navštívil pan Milan Zaleš, aby nám opět po nějaké době představil nádherné dravce ze svého chovu. Tentokrát jsme mohli obdivovat výra bengálského, výra afrického, raroha loveckého a orla mořského. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o chovu, rozmnožování a způsobu života dravých ptáků, navíc jsme si mohli prohlédnout i jejich vajíčka. Třešničkou na dortu byl přelet opeřenců v naší tělocvičně. Všem se poutavá hodina strávená ve společnosti pana Zaleše a jeho krásných svěřenců moc líbila.

Děkujeme za skvělý zážitek a třeba zase někdy na shledanou!

rsch

Jeden den ve strašidelné škole

Po podzimních prázdninách žáci dorazili do školy trošku jinak. Zadání bylo velice jednoduché, kdo se nebojíte, přijďte si užít 1 den strašidelné školy v kostýmu. Pro prvňáčky si deváťáci přichystali zajímavé úkoly a aktivity v tělocvičně. Páťáci se nebáli experimentovat, na žabí polévku s hadími ocásky (dýňová polévka) a odvar z myších bobků (kakao) pozvali i ostatní spolužáky. Tomuto netradičnímu dni byla v mnoha třídách i uzpůsobena výuka. Prohlédněte si naší malou ukázku nejen krásné výzdoby, ale i velice nápaditých a originálních kostýmů. Děkujeme vedení školy za možnost uspořádat tento den. Těšíme se na další Halloween.

Pozorovali jsme zatmění Slunce

Netradiční sportovní hry

Čtvrteční dopoledne patřilo na naší základní škole sportu a soutěžení. Pan učitel Roman Marek a žáci 8. A zorganizovali a zrealizovali pro 1. – 4. třídu netradiční sportovní hry v poněkud netradičních disciplínách, což byly voda, mužík, běh s obručí , štafeta s obručí, most, zásah a hod věnečkem. Každá třída soutěžila sama za sebe a všichni si při sportovním zápolení užili i spoustu legrace. A jak to celé dopadlo? Na prvním místě se umístila třída 4.A, druhé místo obsadila třída 3.B, na třetím místě skončila třída 1.A, na dalších místech pak byly třídy 2.A, 3.A, 1.B a 2.B. Vlastně není ani moc důležité, jak se kdo umístil, hlavní bylo, že děti sportovaly s velkou chutí a nadšením. Dalším příjemným bonusem bylo také celkem příjemné říjnové počasí. Děkujeme panu učiteli Markovi za skvělý nápad.

rsch + im

Sportovní den mládeže s TAJV ve Vyšším Brodě

2. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV ve Vyšším Brodě se uskutečnil ve čtvrtek 13.10.2022 v dopoledních hodinách na venkovním multifunkčním sportovišti ZŠ Vyšší Brod. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového počtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze základní školy ve Vyšším Brodě se na hřišti utkali ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise. Z celkového vítězství se nakonec zaslouženě radovali Kristian Kuthan, Tomáš Folc a Samuel Krajča. Finalisté semifinálového turnaje ve Vyšším Brodě získali upomínkové diplomy, věcné odměny a mnoho dalších sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní finále v Poděbradech, který se bude konat v předvánočním termínu 3.12. – 4.12.2022. Na tomto turnaji budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, město Vyšší Brod a Jihočeský kraj. Vítěz Národního finále v Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Sportovní den mládeže s TAJV ve Vyšším Brodě byl zrealizován za podpory Města Vyšší Brod a partnerů projektu.

Mgr. Jan Váňa, organizátor soutěže TAJV, www.tajv.cz

Šumavské sportovní hry 2022

Další ročník Šumavských sportovních her, v pořadí již 3., se konal ve čtvrtek 29. září 2022 v nedalekém Frymburku. Hry to byly vskutku netradiční. Soutěžilo se např. ve štafetovém skoku z místa, v překážkovém slalomu s fotbalovým míčem, hodu oblázkem, míčovém souboji na plážovém hřišti či v obeplutí bójky na loďce. Z naší školy se vypravilo jedno družstvo mladších žáků a jedno starších žáků. Všichni žáci bojovali jako o život. Leckdy to byla vítězství jen o nepatrný kousíček. Nakonec si však naši mladší žáci odvezli pomyslnou bramborou medaili a starším se povedlo se umístit na krásném druhém místě. Oba putovní poháry zůstaly letošní školní rok v ZŠ ve Frymburku a nám tak nezbude nic jiného, než se pokusit si je příští rok dovézt „domů“.

Co děláme v družině

Berušky a Rybičky v Království Lesa

Návštěva domova důchodců

Opičí dráha v tělocvičně

Jahelníčky ke Dni matek

Povídání paní knihovnice o Masopustu

Návštěva nového pavilonu ve školce

V cirkusu

Zdobení stromečku

Stavíme domečky

Halloweenská diskotéka