Lehkoatletická olympiáda

15. června se žáci a žákyně naší školy zúčastnili okresního kola olympiády v lehké atletice v Kaplici. Všichni se snažili v těžké konkurenci podat co nejlepší výkon a jejich úsilí se bohatě vyplatilo! Opravdu výjimečný výkon podal Vojtěch Šimša. Vybojoval hned dva nejcennější kovy, a sice zlatou medaili ve skoku dalekém a další zlato v běhu na 60 m. Nutno ale dodat, že i ostatní reprezentanti naší školy bojovali s chutí a rozhodně obstáli v dalších disciplínách se ctí. Všem dětem tedy gratulujeme k hezkému umístění, protože je nutné si uvědomit, že závodníci z jiných škol mají k rozvíjení sportovního talentu mnohdy nesrovnatelně lepší podmínky, na rozdíl od našich žáků a žákyň. Zároveň děkujeme i p. uč. Markovi za doprovod na tuto sportovní akci.

rsch

MDD na 1. stupni ZŠ

1. června se uskutečnila na fotbalovém hřišti akce pro mladší žáky a předškoláčky. Předvedli se jim dva psovodi se svými psy, německými ovčáky. Policejní psovod, pan Dorotovič, předvedl Buka se speciálním výcvikem na vyhledávání psychotropních a omamných látek a psa Harryho Pottera se všestranným výcvikem. Civilní psovodka, paní Harenčáková, přivedla pracovní psy trénované pro sport. Skoro tříletý Avanger- Loki perfektně uposlechl základní povely, vyštěkal figuranta v plentě, provedl i zákus do rukávu. Šestiletý pes Bruso ukázal zase různé triky. Nechal se od dětí krmit a zahrál si s nimi na honěnou :-). Pro nás všechny to byla parádní podívaná. Dopoledne jsme si pěkně užili. I sluníčko nám přálo :-). Velké "díky"  náleží paní Harenčákové a panu Dorotovičovi  za vstřícnost a ochotu nám věnovat čas a za prima spolupráci. Dále děkujeme Městské policii Vyšší Brod, panům Krobovi,  Čížkovi a Kozlovi za zajištění celé akce. Poděkování patří také Elišce Markové a Michalu Huškovi z 9. A za velmi pěkné fotografie. A nakonec děkujeme i paní Bigasové za zaslání dalších hezkých fotografií.

Mgr. Jarka Trojáková

Klíče k tajemstvím školy

Poslední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Po dvouleté přestávce způsobené pandemií se zase mohla zrealizovat akce s názvem Klíče k tajemstvím školy, kterou opět pro děti a jejich rodiče připravili vyučující, letos již počtrnácté. V roli průvodců se také letos velmi dobře osvědčili dobrovolníci z řad žáků. A pak už následovala tajemná cesta naší školou. Předškoláci se opět mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká! Navštěvovali různá stanoviště a tam plnili rozličné úkoly, např. dokazovali svou tělesnou zdatnost v tělocvičně, vystřihovali, lepili, malovali, vyšívali srdíčka z papíru, snažili se rozpoznat různé hudební nástroje, vyráběli míčky, poznávali rozličné geometrické tvary atd. Odměnou za splněný úkol na každém stanovišti byl klíček z papíru. I letos byli do aktivit připravených pro děti vydatně zapojeni jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě nezůstanou samy! Na závěr zajímavého odpoledne děti obdržely z rukou ředitelky školy Vandy Kotálové symbolický klíč ke škole, tentokrát vytištěný na 3D tiskárně. Zábavné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinou ve školní jídelně. A co říci závěrem? Snad jen to, že cílem celého zábavného programu byla především snaha zbavit děti obav z nového, neznámého prostředí, a tak jim alespoň trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již 1. září.

rsch

Projektový den Ryby našich vod

Ve středu 11. května 2022 byl pro žáky 6. A a 7. A uspořádán ve spolupráci se společností Bernardinum s.r.o. projektový den na téma „Ryby našich vod.“ Pro žáky byl připraven velmi pestrý a zajímavý program - poznávali a kreslili ryby, které u nás žijí, zúčastnili se výlovu ryb z klášterního rybníka pomocí vrhací sítě, navštívili nově vybudovanou líheň a také si prohlédli speciální lesní traktor. Bezpochyby největším zážitkem celého projektu bylo pro děti kuchání ryb, které si mohly samy vyzkoušet. Rybu dostali žáci od společnosti Bernardinum s.r.o. darem, a tak si ji mohli odnést domů k večeři. Téměř celý program se odehrával v areálu vyšebrodského kláštera pod vedením vrchního klášterního rybáře, pana Jiřího Toncara. Za výbornou spolupráci děkujeme nejen jemu, ale také ostatním zaměstnancům společnosti, kteří pro nás vytvořili perfektní zázemí. 

Budeme se těšit na další společné akce. 

Za ZŠ Vyšší Brod Karolína Baudyšová

Superstar

Dne 12. 5. 2022 jsem pořádala pro děti první ročník pěvecké soutěže „Základní škola Vyšší Brod hledá svoji SUPERSTAR.“ Celé dopoledne se neslo v duchu velkého talentu. Do soutěže se přihlásilo 30 dětí. Některé na poslední chvíli svou účast odřekly, ať už z důvodu nepřekonatelné trémy, nebo kvůli tomu, že se nakonec nemohly zúčastnit. Ale i přesto byla účast velmi hojná. S porotou jsme viděli 26 krásných vystoupení. Někteří účinkující zvolili doprovod formou karaoke, někteří se doprovodili sami na svůj nástroj. Díky p. Bedřichovi Konečnému byla skvěle zajištěna celá technická stránka události, především její ozvučení. Akci moderoval p. Petr Galazka, což bylo organizačně také nezbytné, protože právě jeho průvodní slovo zajišťovalo hladký průběh celého dopoledne. Oběma pánům patří mé velké díky, protože pro děti všechno dělali zdarma.

V porotě mě doprovodili p. Jan Straka, pí. Dita Kaiserová, pí. Karolína Baudyšová, a proto jim chci touto cestou velmi poděkovat za spravedlivé hodnocení a trpělivost při velmi těžkém rozhodování o vítězích. Dětičky byly opravdu skvělé. Pro mě byli vítězové úplně všichni! Museli jsme ale vybrat pět prvních míst a ta byla udělena takto: 1) Marie Jana Ďurejová, 2) Kristýna Bradáčová, 3) Hana Horká, 4) Anna Pincová, 5) Vanesa Procházková. Výherci byli oceněni krásnými cenami, které zajistili sponzoři celé akce, a sice: Město Vyšší Brod, Milan Center, M&M Ming Market, Viet Village a Pekárna Vyšší Brod. Oceněni byli nejen výherci, ale všichni účinkující dostali za svou odvahu a talent spoustu dobrot. Děkuji také všem svým kolegům a svým nadřízeným za pomoc během celého dne.

Velkým překvapením na závěr dopoledne byl tajný host, kterého zajistila pí. Kaiserová. Byl to p. Roman Tomeš, který se mnou předal výhercům ceny a zazpíval svůj letní song ze seriálu Slunečná. Téhož dne odpoledne se ale konal ještě jeden koncert, a to pro širokou veřejnost. Opět zde vystoupil p. Tomeš, který společně s vítězi zazpíval dvě písně, což byl pro děti velký zážitek.

Děkuji především našim statečným vystupujícím, hlavně díky nim se celý den mohl konat. Byla to skvělá podívaná a doufám, že si tento zážitek za rok opět zopakujeme.

Bc. Nicole Draxlerová

PS: A my děkujeme Nicole za skvělý nápad, obrovské nasazení a náročnou přípravu této skvělé podívané s jedinečnou atmosférou.

Kolegové a kolegyně

Jihočeský zvonek zazvonil zlatě i stříbrně

V pátek 6. května proběhlo v Českém Krumlově okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Velkou radost nám udělaly všechny naše zpěvačky, protože v náročné konkurenci obstály víc než dobře a předvedly skvělé výkony. Zlaté pásmo si vyzpívala Marie Jana Ďurejová ze 7. A, což zároveň znamená postup do krajského kola, a stříbrná pásma získaly Anna Pincová, Edita Dlasková z třídy 6. A a Vanesa Ivaničová z 2. B. Děvčatům děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy a poděkování patří také paní učitelce Kajerové za přípravu našich soutěžících a jejich doprovod na soutěž. 

rsch

Výstava J. A. Komenského v ZŠ Vyšší Brod

Dne 28. března 2022 uplynulo 430 let od narození jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Jan Amos Komenský, učitel národů a zakladatel moderní pedagogiky, je významnou osobností nejen v českých dějinách. A právě proto jsme k příležitosti tohoto výročí uspořádali, ve spolupráci s paní knihovnicí Myslíkovou, u nás ve škole výstavu. Výstava vzniklá na základě knihy Kláry Smolíkové „S Komenským do komiksu“ byla umístěna v přízemí základní školy po celý měsíc duben. Prohlédnout si ji tak mohli opravdu všichni. Někteří vyučující využili možnosti zhlédnout výstavu s žáky pod vedením paní knihovnice, jiní si expozici prohlédli s žáky samostatně. Poutavou formou se tak žáci dozvěděli nejen o životě, ale i o významných dílech a činech Komenského. Děkujeme paní knihovnici, že jsme se mohli tímto způsobem seznámit s významnou historickou osobností, kterou J. A. Komenský bezesporu je, a budeme se těšit na další společné akce.

Za ZŠ Karolína Baudyšová, Radka Schlegelmilchová 

Výsledky krajského kola zeměpisné olympiády

V březnu se konalo krajské kolo zeměpisné olympiády, kam postoupili, po výborném umístění v kole okresním, naši žáci Medard Čech a Jakub Ó´Suilleabháin. Oba dva se ve svých věkových kategoriích potýkali se zeměpisnými úkoly celkem přes tři hodiny. Jakubovi se podařilo obsadit 11. místo, Medard svou kategorii vyhrál a jeho skvělý výkon patřil do nejlepší desítky v celé republice. Oběma chlapcům blahopřejeme a doufáme, že jim zápal pro zeměpis vydrží.

Návštěva domu s pečovatelskou službou

S Beruškami jsme 16. 3. 2022 navštívili Dům s pečovatelskou službou. Druhé oddělení Rybiček navštívilo seniory o týden dříve. Nejprve jsme vystoupili s připraveným pásmem (básničky, písničky, vtipy). To byli ještě babičky a dědečkové trochu zamlklí, ale po krátké chvíli nám začali vyprávět vtipy také. Je dobře, že děti viděly babičky i dědečky v dobrém a veselém rozmaru a že se všichni společně od srdce zasmáli. Většina dětí mě přemlouvala, abychom za nimi chodili častěji, a to mě velmi potěšilo. Babičky i dědečkové odpovídali dětem na všemožné otázky. Mohu říct, že ty malé čisté duše je opravdu nešetřily, ale obyvatelé pečovatelského domu si se všemi dotazy (i těmi nejvšetečnějšími) poradili skvěle. Děti dostaly od pečovatelek připravené pohoštění- sušenky a pití. Ale i samotní obyvatelé byli velmi štědří. Lízátka, bonbóny byly za dětské vystupování úžasnou odměnou. Na závěr návštěvy jsme již společně plánovali společné opékání buřtíků, hraní deskových her a vymýšleli další společné akce, protože senioři s úsměvem na rtu říkali, že si to moc s dětmi moc užili a že s nimi hned omládli.

Děkujeme za krásné odpoledne a těšíme se na další společné chvilky.

Bc. Nicole Draxlerová

Doučování ve školní kuchyňce

V rámci doučování českého jazyka pro cizince jsme pekli cupcake. Naučili jsme se spoustu slov o kuchyni, o pomůckách, spotřebičích, ale také jak použít recept.... Pro děti to byl, myslím, zážitek.

Soňa Kirešová

Úspěchy našich žáků

Máme velkou radost z toho, že se žáci naší školy každoročně zúčastňují velkého počtu soutěží a olympiád.  Nejprve proběhnou školní kola a potom vítězové reprezentují naši školu na okresní úrovni. V zeměpisné olympiádě se v únoru dařilo Medardu Čechovi ze 6.A, který  získal 1. místo v okresním kole a úspěch slavil i Jakub Ó´Suilleabháin ze 7.B, který se umístil na 3. místě. Oba dva postupují do krajského kola soutěže. Březen byl ve znamení okresních kol jazykových soutěží. Své znalosti i dovednosti si žáci tradičně poměřují v porozumění poslechu a konverzaci na vylosované téma. Přípravu nepodcenila Sofie Vařilová z 9.A a odměnou jí bylo 1. místo s postupem do krajského kola v Konverzační soutěži v německém jazyce. V angličtině nás reprezentovala Valerie Grimová ze 7.B (skončila na pěkném 5. místě) a Hung Dung Nguyen z 9.A (získal 8. místo v kategorii starších žáků).  Všem jmenovaným gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajských kolech soutěží.

Roušky a respirátory

S účinností od 14. 3. 2022 se ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve školách.

Program prevence zneužívání návykových látek

Dne 9. 3. 2022 jsme pozvali do naší Základní školy ve Vyšším Brodě pana Oldřicha Bažanta, PEER konzultanta (také recovery couche) z Červeného Dvora, který vedl s žáky 6. a 7. tříd besedu na téma „Emoční prevence, týkající se užívání návykových látek“. Pan Oldřich nám odvyprávěl svůj životní příběh, který je natolik těžko uvěřitelný, že by jej mohl jeden člověk vůbec prožít. Všichni jsme napjatě poslouchali do posledních vět a jsem přesvědčená, že to všechno v dětech vzbudilo spoustu emocí. A emoce jsou právě to, kam je také mířeno, protože jsme zvyklí naše emoce nedávat příliš na odiv. „Popasujeme se s nimi sami přece“. Ale pro děti v tomto věku je to velmi náročné. Po skončení přednášky jsme vášnivě diskutovali o všem, co zúčastněné děti trápí, a byla jsem sama překvapená, jak se jich toto téma dotýkalo. (Nemluvím pouze o drogové problematice, ale i o potlačených emocích). Pan Bažant také založil spolek „FAKT abstinenti“, což je nezisková organizace, kde pod vedením samotných účastníků, bez terapeutů, se drží lidé vzájemně na „správné“ cestě. Ono se ale nejedná pouze o drogy jako takové. Například spotřeba cukru byla ještě před sto lety 2,5 kg na osobu, ale dneska jsme v průměru kolem 40kg na osobu. Sáhněme si do svědomí. Každý z nás má nějakou svou závislost. Nicméně pan Bažant nám nepřišel říkat, co je dobré, nebo špatné. Pouze nás převyprávěním svého příběhu varoval před následky, které člověku přináší jeho vlastní volba – cesta závislosti. Právě proto nabádá k abstinenci. Abstinence je zdrženlivost. Pan Oldřich děti seznámil i s názornými ukázkami různých možností, na kterých si tvoříme závislosti. Káva, čaj, cukr, energetické nápoje, (které jsou velkým problémem dnešní mládeže), cigarety. Když si dáme jeden energetický nápoj týdně, pravděpodobně nám to neuškodí, ale když ho budeme pít denně po dobu x let, na našem zdravotním stavu se to určitě podepíše. Prosím tedy, hovořme se svými dětmi více o střídmosti, zdrženlivosti, abstinenci. Přesvědčujme je, že se s námi můžou bavit o čemkoliv a vždy se dá najít řešení. Apelujme na to, že nikdo z nich není na zvládnutí jakýchkoliv problémů sám.

Děkuji panu Oldřichu Bažantovi, že nás navštívil. Že popíchnul spoustu z nás mít oči více otevřené, komunikovat. Doufám v budoucí spolupráci.

Bc. Nicole Draxlerová

Lyžařský výcvik

V týdnu od 24. do 28. ledna naše třída 8. A konečně vyjela na lyžařský výcvik. Kvůli covidu byl totiž náš kurz minulý rok odložen. Na starost nás dostaly paní učitelky Mikulová a Sobolíková. Vyjeli jsme v pondělí ráno po osmé hodině. Když jsme přijeli do SKIAREÁLU v Lipně nad Vltavou, připravili jsme se a a byli rozděleni na dvě skupiny – začátečníky a pokročilé. Někteří zůstali ve FOX PARKU celý den. Druhý den jsme ale už všichni jeli na velký kopec. Postupně nás rozdělili do tří skupin a v těch jsme zůstali po zbytek týdne. Poslední den našeho výcviku jsme si dokonce zazávodili ve slalomu. Naštěstí se nikomu nic nestalo, lyžovat se naučili i ti, kteří předtím nelyžovali, a proto jsme si všichni tento týden užili.

Za 8. A napsaly Míša Nosková a Bára Kejšarová.

Pasování na čtenáře v klášterní knihovně

Kalendářní roky 2020 a 2021 se jistě do všech kronik zapíší vlivem onemocnění Covid 19 černým písmem. Výjimkou nebudou ani kroniky školní, kdy školní roky 2019/2020 a 2020/2021 byly také poznamenány celostátními lockdowny a všem dětem bylo zakázáno chodit do školy.  Běžná denní školní výuka tedy musela být nahrazena distanční výukou na dálku přes počítače, domácí přípravou a pilným procvičováním s rodiči, případně staršími sourozenci. 

Ani lonští prvňáčci nebyli „ušetřeni“ a místo, aby prvních pár písmenek, které se před uzavřením škol stihli naučit pod vedením učitelek a skládali je do slabik, slov a vět ve škole, museli výuku absolvovat na dálku a zprostředkovaně. Učiteli jim přitom byli rodiče, kterým za to patří velký dík!

Ale i přes nepřízeň situace se všichni žáci loňské 1.A a 1.B naučili hezky číst. Tím pádem mohli být ve čtvrtek 4. listopadu 2021 ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Vyšším Brodě také slavnostně pasováni v krásných prostorách vyšebrodské klášterní knihovny na čtenáře. Před samotným pasováním museli všichni slíbit, že budou knížky opatrovat jako největší poklad, budou je mít rádi a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Po samotném aktu pasování se podepsali do knihy čtenářů a všichni si odnesli malou odměnu a krásný zážitek!

Děkujeme paní Myslíkové z knihovny za organizaci a budeme se těšit na další hezké akce ve spolupráci s vyšebrodskou knihovnou.


Daniela Fröstlová

Betlémské světlo - vystoupení žáků ZŠ

Máme velkou radost z toho, že se žáci naší školy každoročně zúčastňují velkého počtu soutěží a olympiád.  Nejprve proběhnou školní kola a potom vítězové reprezentují naši školu na okresní úrovni. V zeměpisné olympiádě se v únoru dařilo Medardu Čechovi ze 6.A, který  získal 1. místo v okresním kole a úspěch slavil i Jakub Ó´Suilleabháin ze 7.B, který se umístil na 3. místě. Oba dva postupují do krajského kola soutěže. Březen byl ve znamení okresních kol jazykových soutěží. Své znalosti i dovednosti si žáci tradičně poměřují v porozumění poslechu a konverzaci na vylosované téma. Přípravu nepodcenila Sofie Vařilová z 9.A a odměnou jí bylo 1. místo s postupem do krajského kola v Konverzační soutěži v německém jazyce. V angličtině nás reprezentovala Valerie Grimová ze 7.B (skončila na pěkném 5. místě) a Hung Dung Nguyen z 9.A (získal 8. místo v kategorii starších žáků).  Všem jmenovaným gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajských kolech soutěží.

Bc. Nicole Draxlerová

Šumavské sportovní hry

Pondělí 27. září patřilo v loučovické základní škole sportu. Toho dne se totiž konal 2. ročník Šumavských sportovních her. Naše základní škola postavila silná sportovní družstva, proti kterým se postavily týmy ze ZŠ Frymburk, Loučovice a Lipno nad Vltavou.

Po slavnostním zahájení her se všichni rozešli na stanoviště a sportovní klání mohlo začít. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, a sice 2.-5. třída a 6.–9. třída. Každá škola postavila jedno osmičlenné smíšené družstvo pro příslušnou kategorii, ale protože je naše škola početnější než školy soupeřů, mohli jsme si tak dovolit utvořit v obou kategoriích družstva dvě. A společné měření sil mohlo konečně vypuknout.

Soutěžilo se v poněkud netradičních disciplínách, např. v chůzi na chůdách, jízdě na koloběžce, opičí dráze s míčkem, střelbě na branku, skoku z místa či v přetahování lanem. I proto si všichni při sportovním zápolení užili spoustu legrace.

I přes nepřízeň počasí naši žáci bojovali jako o život, a jejich snaha se jim proto také vyplatila. Mladší sportovci se umístili na krásném druhém a chvályhodném čtvrtém místě. A ti starší? Ti jedni se rozhodli, že putovní pohár Šumavských sportovních her dovezou domů, do ZŠ ve Vyšším Brodě. Družstvo získalo tedy kov nejcennější - zlato. Družstvo druhé se umístilo na místě čtvrtém.

Celé dopoledne probíhalo v příjemném a přátelském duchu, a tak si pěknou atmosféru užívali nejen soutěžící, ale i přihlížející. Poděkování patří všem zaníceným sportovcům a pedagogickému doprovodu z naší školy. A co říci závěrem? Snad jen to, že vzhledem k opětovnému příznivému ohlasu všech zúčastněných škol zřejmě nezůstane pouze u dvou ročníků této soutěže. Tak třeba za rok zase na shledanou.

rsch, kb