Projektový den Les

Ve středu 23. června se celá naše škola zúčastnila projektového dne „Les a příroda okolo nás“, který pro nás připravily LČR, s. p. - Lesní správa Vyšší Brod, a někteří vyučující z naší školy. Byli jsme rozděleni podle jednotlivých tříd a pracovali jsme jak v areálu základní školy, tak i v prostoru vyšebrodské střelnice. Stanovišť bylo celkem osm a na každém z nich jsme získali nejen spoustu nových informací, ale mohli jsme si i zahrát různé zábavné hry a vyzkoušet rozličné činnosti zaměřené na upevňování našich znalostí o přírodě a zvířatech. Dozvěděli jsme se opravdu všechno možné o pěstování lesa a péči o něj, o těžbě dřeva, zkoušeli jsme poznávat lesní dřeviny, šišky, mohli jsme si např. prohlédnout paroží i lebky zvířat, zahráli jsme si na dendrofon, a dokonce jsme i stříleli na terč ze vzduchovky. Třešničkou na dortu byla naše hra na borlici. Díky dnešku třeba už víme, jaký rozdíl je mezi myslivcem a hajným, jak dlouho vlastně roste les a proč modřín v zimě opadává. Moc se nám líbilo, že jsme si mohli spustit i motorovou pilu, ke slovu ale přišly i zdravověda a vymýšlení básniček o přírodě. V průběhu celého zajímavého dopoledne jsme zároveň společně vyplňovali pracovní listy a společnými silami odpovídali na spoustu různých otázek. Den se nám líbil, protože jsme se dozvěděli hodně zajímavostí, ale navíc nám skvěle vyšlo i počasí. A hlavně – po dlouhé době jsme mohli být zase všichni pohromadě!! Děkujeme!

Za ZŠ a MŠ Vyšší Brod vyučující a děti

Jazykové soutěže

Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Blahopřejeme všem úspěšným soutěžícím!

Školní kolo:
1. kategorie: 1. Nelly Kaiserová

                        2. Lenka Pham

                        3. Medard Čech

2. kategorie: 1. Eliška Marková


a

Okresní kolo:

Kategorie I. A 

3. místo Nelly Kaiserová (5. třída)

 

Kategorie II. A 

4. místo Eliška Marková

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Přestože distanční výuka cizích jazyků není úplně jednoduchá i přes obtížnější přípravu a organizaci všech soutěží v této době se naší žákyni Sofii Vařilové podařilo získat krásné 2. místo v okresním kole Konverzační soutěže v německém jazyce. V příštím týdnu proběhne školní kolo stejné soutěže v anglickém jazyce a vítěz pak bude reprezentovat naši školu 23. 3. na okresní úrovni. Žáci z 8. A jsou přihlášeni také do soutěže Bücherwurm (Knihomol), kde se utkají ve čtení úryvku z německé knihy pro mládež.