2018/2019

Den s integrovaným záchranným systémem

V pondělí 24. června 2019 se v naší škole uskutečnil poslední projektový den tohoto školního roku. Celé dopoledne bylo ve znamení spolupráce dětí a složek IZS spolu s Českým červeným křížem. Projektový den byl zahájen cvičným poplachem, při němž jsme viděli součinnost všech složek IZS v terénu. Jednalo se o simulaci úniku nebezpečné látky a následnou „záchranu“ čtyř pohřešovaných osob.
Žáci a žákyně se poté rozdělili do věkově smíšených skupin a na jednotlivých stanovištích se seznamovali s náročnou prací hasičů, policistů či záchranářů. Mohli například nahlédnout do speciálních vozů, vyzkoušet si policejní či hasičskou výstroj a výzbroj, na stanovištích ČČK si zopakovat zásady první pomoci a bezpečného chování.
Celý den se dětem velmi líbil, a proto všem dobrovolníkům a složkám IZS patří velký DÍK za bezchybnou a obětavou organizaci tohoto dne.
Všichni jsme si zároveň uvědomili, jak velmi náročná a důležitá je práce těchto lidí.  Děkujeme!

za ZŠ a MŠ Vyšší Brod rsch, kt, bm

Školní sportovní olympiáda

Klíče ke škole

Děti čtou dětem

Netradiční výuku zažily děti ze 3. A a 5. A. Společně se v pátek 31. 5. 2019 vydaly do klášterní zahrady, kde proběhlo společné čtení v rámci projektu Děti čtou dětem. Obě čtení byla skvělá!

Ivana Marková

České a světové komiksy

Dne 24. května 2019 nás 4. vyučovací hodinu navštívila paní knihovnice Romana Ouředníková, která nám přiblížila český a světový komiks. Toto setkání pro nás zorganizovala paní učitelka Ivana Marková. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých faktů o prvních výtiscích komiksu. Také jsme si poslechli informace o autorech komiksů a nakladatelstvích jako např. Marvel, Walt Disney atp. Ale nesmíme zapomenout i na známé české komiksy např. Čtyřlístek, Ferda Mravenec. Tyto komiksy jsou známé a oblíbené napříč generacemi. Celá hodina byla velmi zábavná a zajímavá!

Sabina Vasyljuková, Šárka Kovářová, 7. A

Cyklosoutěž

22. května se za brzkého rána na zastávce sešlo 5 statečných, kteří se v 6:30 vydali autobusem do Českého Krumlova. Všichni ještě rozespalí a rozlámaní z cesty vyšli od autobusové zastávky směrem k Domovu dětí a mládeže. Cílem této výpravy byla cyklosoutěž. Naše vyšebrodská mládež zde vyplnila testy, jezdila po dopravním hřišti, projížděla překážkami a v zájmu zdravovědy „zachraňovala” životy. Počtem přestupků a troškou neznalostí se umístili na krásném 3. místě. Poděkování patří panu učiteli Markovi za přihlášení do soutěže a paní učitelce Karolíně Trojákové, která ochotně a v bezpečí dopravila naše žáky tam i zpět.

Denisa Poláčková

Květinový den ve Vyšším Brodě

15. květen se v celé ČR připomíná jako Český den proti rakovině, organizovaný sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již potřiadvacáté. V tento den chodí v ulicích našich měst dobrovolníci a v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávají květinu se stužkou, symbol boje proti rakovině. Nejinak tomu bylo i ve Vyšším Brodě.

Dobrovolné sbírky, jejímiž ústředními tématy pro letošní rok jsou prevence nádorového onemocnění plic a výchova k nekuřáctví, se ujali žáci a žákyně z deváté třídy, jmenovitě Matěj Winkler, Laura Reichensdörferová, Eliška Syrovátková a Denisa Poláčková. Jejich úkolem nebylo pouze kytičky prodávat, ale také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a, bohužel, i se smutnou statistikou. Česká republika patří totiž k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy, přičemž každé dvě hodiny si u nás rakovina plic vyžádá lidský život. A právě 80 – 90% pacientů s tímto onemocněním jsou kuřáci! Přitom neexistuje neškodné kouření! Jde o návyk stejně absurdní, jako kdyby člověk zblízka vdechoval škodlivé zplodiny výfuku auta. I proto je prevence tak důležitá! Přestože letos počasí dětem vůbec nepřálo, podařilo se vybrat naprosto rekordní částku, a sice 8631,- Kč! 

Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte i na druhé. Zakoupením kytičky totiž i Vy pomáháte plnit Lize proti rakovině hlavní poslání: šířit nádorovou prevenci, podporovat onkologický výzkum, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.

Velké poděkování patří pochopitelně i všem zúčastněným za prodej květinek, a především paní učitelce Martině Markové za přípravu a realizaci této náročné, ale smysluplné akce.

rsch

Závody dračích lodí

V pátek 17. května jsme se zúčastnili (9. A a někteří žáci 8. a 7. třídy) závodů na dračích lodích.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – základní školy a střední školy, ale jelikož se do středních škol přihlásily jen dvě školy, tak ředitelka závodu oslovila p. učitelku Karolínu Trojákovou, jestli bychom nemohli soutěžit v ní. Ona souhlasila. My jsme byli rádi, protože jsme si mohli vyzkoušet, na co máme. A taky jsme na ně měli! Sice jsme v první rozjížďce prohráli, ale v druhé jsme vyhráli a v té poslední rozjížďce skončili druzí, ale jen o pár setin!

V celkovém pořadí jsme skončili na třetím místě, ale jen o 7 setin za GYMCK.

A jen taková zajímavost na konec, kdybychom soutěžili v naší původní kategorii, tak bychom skončili na nádherném 1. místě a to s náskokem 13 vteřin na druhého.Závody dračích lodí - Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Dravým saním za to, že nám zaplatily startovné a i za to, že nás ve svém volném čase společnými silami odvezly na dva tréninky. Také bychom chtěli poděkovat Karlovi Trojáků, který nám na tréninkách vše ukázal, byl trpělivý a odkormidloval nám celé závody.

Děkujeme, Tsunami.

Exkurze severní Čechy

Ráno 13. května jsme se opět s Gymnáziem v Českém Krumlově vydali na další pobytovou akci. Tentokrát byla zaměřená na biologii a chemii.

V pondělí jsme zavítali do Geoparku Beroun, poté na oběd a po něm jsme navštívili Ústav fyziologie a genetiky živočichů v Liběchově. Tato exkurze byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se plno nových informací. Podívali jsme se a i na vlastní kůži okusili jejich prasečák, ale tam jsme naštěstí moc dlouho nezůstali. Následovala cesta do České Lípy na hotel, ale po cestě jsme se ještě zastavili podívat na Čertovy hlavy a nasytit naše žaludky.

Když jsme dorazili na hotel, tak jsme si došli nakoupit na další den, prošli si Českou Lípu a čekali na další den.

V úterý ráno jsme si zašli na hotelovou snídani a vydali se do rodinné sklárny Floriánova huť. 

Po ní jsme zase zašli na oběd, tentokrát na řízky a hned po té do muzea skla. Tam jsme viděli opravdu umělecká díla. Ale museli jsme se přesunut dál a to do Mostu, ale po cestě jsme se opět podívali na jednu přírodní památku - čedičové varhany neboli Panskou skálu. 

V Mostě už nás čekal pan průvodce, aby nám ukázal přesunutý Děkanský kostel i s vyhlídkou na celý Most. Po prohlídce jsme si zašli do restaurace na večeři, kde jsme se koukali také na hokej. Smutní z prohry jsme zas vyrazili do hotelu Loučky v Litvínově a těšili jsme se na další den.

Náš předposlední den jsme strávili v Unipetrolu, procházkou a následnou prohlídkou zámku Jezeří. To ale nebylo vše. My, kteří jsme viděli seriál MOST! jsme chtěli zavítat do restaurace Severka a taky se nám to splnilo. Po Severce jsme zavítali na další místo a to byl Hněvín. Byla to dlouhá a těžká cesta, ale vyplatilo se to. Výhled na celý Most a následná večeře - Jelen na červeném víně s karlovarským knedlíkem. 

Po tomto náročném dni jsme se konečně přesunuli na hotel. 

Čtvrteční ráno jsme si zabalili všechny věci, nasnídali se a vydali se do Geoparku, který je součástí školy Scholy Humanitas v Litvínově. Pan učitel nám poté ukázal, důlní těžby, různé rekultivace, které proběhly (ukázal nám i různé příklady - Hipodrom, Benedikt...) Na Benediktu pak proběhl náš poslední oběd a my už se vydali pomalu do Českého Krumlova.

Text a foto: K. Syrovátková

Výsledky výtvarné soutěže - vikingové

Do výtvarné soutěže na téma vikingové se zapojilo 68 obrázků. Obrázky nakreslily děti ze tříd 4. B, 5. A, a z obou oddělení družiny Základní školy. O výsledcích výtvarné soutěže rozhodlo 50 návštěvníků dětského oddělení, kteří v dubnu navštívili knihovnu. Ve čtyřech kategoriích bylo rozhodnuto o vítězích a ceny všem výhercům i zúčastněným byly předány 15. a 16. května. Hlavní ceny pro vítěze daroval pan Tomáš Kubal, který přívěšky vlastnoručně vyrobil. Děkujeme. Obrázky soutěže budou zdobit dětské oddělení až do podzimu. 

třída 4. B

1. místo           Valérie Grimová                                  30 hlasů

2. místo           Jakub O´Súilleabháin                         23 hlasů

3. místo           Kevin Nguyen                                     20 hlasů

Vydařená exkurze

Dne 26.3. se Petr Vařil, Klára Syrovátková a Andrea Meškánová vydali společně s dalšími žáky z našeho okresu na třídenní exkurzi. 

V úterý v osm hodin jsme vyjeli od gymnázia v Českém Krumlově směrem na Čáslav, kde jsme se naobědvali v místním pivovaru. Po obědě nás čekala exkurze na vojenském letišti Čáslav, které bylo velmi zajímavé. Moc nás to bavilo, ale bohužel jsme se museli přemístit do Hradce Králové, kde jsme měli ubytování. Přijeli jsme celkem pozdě, takže jsme se rychle ubytovali, vybalili a šli na procházku městem. Následně jsme se navečeřeli v těstovinové restauraci a šli spát. 

Další den nás čekala prohlídka automobilky TPCA Kolín, která byla také zajímavá. Ale čas nás tlačil a nás čekala další exkurze, tentokrát do firmy DEKRA. To bylo velmi zdlouhavé a moc nás to nezaujalo, ale naštěstí nás čekal oběd v pivovaru v Pardubicích, kde nás čekala i komentovaná prohlídka. Hned po ní jsme měli chvíli rozchod ve městě. Po rozchodu jsme se vydali zpátky do Hradce na hotel. V sedm hodin večer nás už čekala panenka s bramborovým pyré  v restauraci Černý Kůň. Po večeři jsme se opět přesunuli na hotel a těšili se na poslední den. 

V 7 hodin ráno jsme se vydali na hotelovou snídani a následně do muzea a výrobních závodů firmy Petrof. Tahle prohlídka byla hodně vyvedená. Viděli jsme, jak piana vznikají, podívali jsme se do historie a lidi, kteří uměli hrát si mohli zahrát na ty top piana ze všech pian. Po firmě Petrof nás čekal oběd a další a zároveň poslední exkurze naší poznávací cesty a to ve Vysokém Mýtě ve firmě IVECO. Když naše poslední exkurze skončila, tak jsme se přesunuli k autobusu. Cesta byla dlouhá, ale zkrátila nám ji super parta.

Klára Syrovátková

Branná soutěž

V úterý 16. dubna se vydala skupinka vybraných žáků ve složení Kozlová, Syrovátková, Šimša, Vařil, Krutský a Honetschläger do Českého Krumlova na brannou soutěž. Soutěžilo se v různých disciplínách např. první pomoc, střelba, hod granátem, silové cvičení, práce s mapou atd. Myslím, že jsme si vedli velmi dobře, v nabité konkurenci jsme obsadili deváté místo.

Klára Syrovátková

Plackování

V dubnu měli žáci naší školy možnost seznámit se se strojem „PLACKOSTROJEM”. Každý žák si stlačením páky zalisoval předem připravený obrázek do požadovaného výrobku. Domů si pak děti odnesly výtvory v podobě zrcátka, klíčenky, otvíráku, placky či magnetky. Celá akce sklidila veliký úspěch. Poděkování patří rovněž vedení školy za poskytnutí finančního příspěvku, díky kterému měly děti tuto akci za zvýhodněnou cenu.

Úspěch v biologické olympiádě

Vendy, blahopřejeme a držíme palce! Dnes 10. 4. nám udělala radost Vendula Kajerová. Zúčastnila se okresního kola BiO kat. D. Ve všech částech soutěže (vstupní úkol, test, laboratorní úkol a poznávání organizmů) měla dobré výsledky a proto získala krásné 2. místo. Postupuje do krajského kola, tak jí držíme palce.

Obrazy z války třicetileté

Zápis do první třídy

Dne 1. dubna 2019 se na naší škole konal zápis budoucích prvňáčků. Rodiče měli možnost se předem přihlásit na určitou dobu ke čtyřem vyučujícím a díky tomu zápis probíhal celkem hladce a plynule, bez zbytečného čekání. Během zápisu děti ukazovaly, co vše už umí, kreslily, počítaly, říkaly básničky. Některé byly opravdu velmi šikovné, některé ještě potřebují do září něco docvičit, např. výslovnost nebo držení tužky. Na všechny prvňáčky se těšíme 2. září 2019.

Úspěšný žák naší školy

Velké poděkování za příkladnou reprezentaci naší školy patří tentokrát Jakubu Honetschlägerovi z 8. A. Jakub nejenže lehce zvládá učivo ve škole na výbornou, ale ještě má mnoho vědomostí, které dokáže využít v náročných vědomostních soutěžích. V tomto školním roce se již zúčastnil hned několika olympiád a navíc se mu ve velké a velice náročné konkurenci podařilo vždy získat velmi pěkné umístění.

Tady je přehled jeho úspěchů:

dějepisná olympiáda – okresní kolo – 5. místo

olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – 8. místo

zeměpisná olympiáda – okresní kolo – 3. místo

A navíc Jakub sbírá ocenění i ve sportovních soutěžích. V soutěži Frymburská stopa získal 15. února 2019 krásné 3. místo.

Jakube, děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy!

Zároveň je třeba poděkovat všem vyučujícím, kteří Jakuba a další naše žáky na soutěže připravují a také paní asistence Bajcarové, která všechny soutěžící vždy doprovází.

MMká

Bronzová zeměpisná olympiáda

Velkým úspěchem se může opět pochlubit žák Jakub Honetschläger z 8. A. V okresním kole olympiády v zeměpise, která se konala 20. února v Českém Krumlově, skončil v kategorii C na velmi pěkném 3. místě. Zahanbit se ale nenechal ani Josef Krutský ze 6. A, který ve své kategorii obsadil rovněž 3. místo. Oběma soutěžícím děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy a pochopitelně gratulujeme. A tobě, Jakube, patří zvláštní poděkování za tvůj zápal, zájem a velkou chuť soutěžit, a tím tak hezky reprezentovat naši školu.

rsch

Frymburská stopa

V pátek 15. 2. se žáci naší školy zúčastnili tradičního běžkařského závodu Frymburská stopa. Letošní výprava se skládala z 33 dívek a chlapců ze druhé až deváté třídy. Ve Frymburku nás přivítalo slunečné počasí, skvěle připravené běžkařské stopy, ale také poměrně početná konkurence z okolních škol. Organizátoři závodu měli pro účastníky připravené k zapůjčení běžkařské vybavení a malé občerstvení v podobě čaje, ovoce a sušenek. Během celého závodního dopoledne se vystřídaly všechny kategorie (1. - 9. třídy, holky a kluci zvlášť). Závodilo se na tratích při fotbalovém stadionu. Některé závody byly velmi napínavé, jindy se rozhodlo hned v první zatáčce. Na závěr byli vyhlášeni všichni medailisté. Naši reprezentanti byli velmi úspěšní. Celkem vybojovali 14 medailí (5 bronzových, 4 stříbrné a 5 zlatých). Blahopřejeme všem závodníkům a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Rys, vlk a medvěd - klenoty naší přírody

V pátek 10. ledna k nám do školy přijela paní Josefa z Hnutí Duha, aby nám pověděla o rysech, medvědech a vlcích. Během celého dopoledne se na besedě prostřídali žáci 2. stupně. Dozvěděli se, kde se tyto šelmy vyskytují, kam migrují, něco o tom, jak fungují fotopasti + stopovací obojek, a nebo také díky čemu se zvířata zkoumají. V průběhu povídání nám paní Josefa pokládala otázky, když jsme správně odpověděli, tak jsme od ní dostali dárek v podobě placky nebo pohledu. Jménem 2. stupně děkujeme paní lektorce za zajímavé a velmi užitečné povídání.

Klára Syrovátková, 9. A

Vánoční tvořivé dílny trochu jinak

Ve čtvrtek 20. prosince se v naší škole už pošesté konal projektový den s názvem Vánoční dílny, který byl i tento rok spojený se Dnem otevřených dveří pro rodiče a přátele školy. Také letos jsme dětem chtěli zkrátit netrpělivé čekání na vánoční prázdniny a štědrovečerní nadílku, a proto jsme pro ně opět připravili pracovní tvořivé dopoledne. Ale nebyli jsme na to sami. Iniciativy se letos ujaly i děti z osmé a deváté třídy a vesměs samostatně si připravily pracovní náplň své vánoční dílny. A nebylo to rozhodně jednoduché, protože v každé z dílen se sešly věkově smíšené skupiny. Z pestré nabídky činností si všichni mohli vybrat tu svou a pak už nezbývalo nic jiného než se s chutí a vervou pustit do díla. A tak žáci a žákyně např. vyřezávali dřevěné předměty, vyráběli různé vánoční dekorace, vytvářeli důmyslné dárky z papíru a přírodních materiálů, zdobili perníkové chaloupky a v neposlední řadě malovali třeba skleněné ozdoby. Pod dětskýma rukama vznikala opravdu zajímavá a vkusná dílka a kdoví, třeba zrovna výrobek z některé z dílen pomůže zkrášlit vánoční atmosféru u vás doma a možná udělá radost pod stromečkem právě vám! Zároveň děkujeme zúčastněným žákům i žákyním za velkou pomoc při organizování letošních vánočních dílen. Je dobře, že jste si, děti, na vlastní kůži vyzkoušely, jak je někdy těžké zorganizovat jakoukoli aktivitu tak, aby vás bavila a přinesla vám radost. Svého úkolu jste se, kluci a holky, zhostili na výbornou! Děkujeme tedy nejen za nás, vyučující, ale i za všechny děti, které práce v jednotlivých dílnách opravdu těšila.

rsch

Exkurze do Lince

Ve čtvrtek 13. 12. jsme se začali společně s dalšími vybranými žáky scházet před osmou hodinou před budovou školy, jelikož nás čekal, společně se žáky z Loučovic, výlet do Lince. Po osmé hodině přijel autobus a my vyrazili. Cesta byla krátká, takže jsme dorazili kolem deváté hodiny. Paní učitelka z loučovické školy nám rozdala mapy, pracovní listy a telefonní číslo, kdybychom se ztratili. Po tom jsme se vydali na cestu vánočním Lincem. Paní učitelka nám po cestě vykládala o významných stavbách, řekla nám o nejstrmější lanovce v Evropě Pöstlingbergbahn a o dalších zajímavostech města nad Dunajem. Když naše kolečko městem skončilo, mohli jsme si projít vánoční trhy. Většina z nás si dala dětský punč, koupila různé dárkové předměty, opražené mandle anebo kaštany. Když jsme dokoupili, přesunuli jsme se k Ars Electronica Center, muzeu budoucnosti. Tam nás čekala komentovaná prohlídka a 3D kino v rozlišení 8K. Na prohlídku jsme se rozdělili do tří skupin. V naší skupině jsme si ukázali robotického lachtana, Kuba Honetschläger nám ukázal, jak dokáže ovládat dron pomocí svého mozku atd. V 8K kině jsme se podívali do vesmíru, do Říma a sjeli si jednu z nejtěžších sjezdovek světa. To bylo velmi zábavné. Po tomto všem jsme měli ještě rozchod v muzeu, ale poté jsme se bohužel museli už odebrat k autobusu a jet domů. Děkujeme paní ředitelce za zaplacení autobusu, paním učitelkám z Loučovic a panu učiteli Jiřičkovi za organizaci výletu.

Klára Syrovátková

Exkurze do firmy Engel v Kaplici

V úterý 4. 12. jsme navštívili spolu se žáky z Loučovic firmu Engel v Kaplici a střední odborné učiliště v Kaplici. Pracovník firmy nám nejdříve řetězec Engel představil. Například nám řekl, co jednotlivé firmy po celém světě vyrábí a kam co kaplická firma vyváží. Poté jsme se přesunuli s ředitelem provozu na prohlídku. Viděli jsme, jak se leaserem řezá železo, jak se lakuje, a také jsme se šli podívat na místo, kde se učí učni. Tam jsme si mohli vyrobit železné letadélko, ale málokdo to stihl, protože jsme chvátali na oběd. Po obědě jsme autobusem dojeli k učilišti. Tam nám udělali soukromý den otevřených dveří- prohlédli jsme si školu, podívali se, jak se svařuje, a také zkoušeli řídit auto na novém trenažéru, což každého zaujalo asi nejvíce.

Děkujeme firmě Engel, že nám umožnila podívat se do jejich firmy. Exkurze byla zajímavá.

K. S. žákyně 9. třídy

Nové hřiště už nám slouží!

V úterý 13. listopadu jsme se všichni sešli u příležitosti slavnostního otevření nového hřiště u naší základní školy. Nejprve jsme si vyslechli projevy pana starosty a paní ředitelky a pak už nezbývalo  nic jiného než přestřihnout pásku a vyzkoušet nový povrch. O to se postarali cvičenci a cvičenky z různých tříd, kteří se pro tuto událost spojili, a s velkou chutí nám pod vedením paní učitelky Miglové zacvičili dynamickou sportovní sestavu. Jsme rádi, že je hřiště pro potřeby školy konečně na světě, protože jeho vybudování provázely různé komplikace. A možná jste, děti, zapomněly, že na realizaci našeho nového, krásného sportoviště jste se vlastně podílely i vy, a sice svými výtvarnými návrhy a úvahami, jak by mělo budoucí hřiště vypadat, aby co nejlépe posloužilo svému účelu. A to se opravdu podařilo. Proto děkujeme MĚSTU VYŠŠÍ BROD za vytvoření  důstojného sportoviště.

rsch

Program Etiketa

5. a 6. listopadu se na naší škole konal program Etiketa. První stupeň měl program zaměřen na chování vůči spolužákům, dospělým a na školní řád. Žáci druhého stupně se seznámili se společenským chováním před sto lety a dnes. Po dobu hodiny jsme si zkusili malý test, poučili se o etiketě, mohli jsme otestovat svůj herecký um a zapojit se do krátkých scének. Program byl přínosný a zábavný. Doufáme, že podobných akcí bude víc.

Laura Reichensdörferová, Lucie Vidláková

Projektový den v přírodě

26. října se konal 1. projektový den v tomto školním roce zaměřený na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Děti obou stupňů byly opět rozděleny do smíšených skupin a na 8 stanovištích plnily různé úkoly. Mohly si vyzkoušet např. test ze zdravovědy, transport raněného, práci s busolou, hod obručí, běh terénem, svou zručnost dokazovaly při řezání špalku, své znalosti ukazovaly při vědomostním testu, snažily se rozpoznávat zvířecí stopy, ale i přírodniny, a dokonce si zastřílely prakem na cíl. Celé dopoledne nám počasí přálo, a tak byl dojem z příjemné procházky barevnou podzimní přírodou ještě větší. Pochvalu si zaslouží všichni ti, kteří se na realizaci celého dopoledne podíleli, ale také děti v jednotlivých skupinách za pěkné chování, vzájemnou spolupráci a snahu při soutěžení.

rsch

Školní zájezd do Pasova

Dne 9. října se od osmi hodin pro vybrané žáky školy konal výlet do Pasova. Dlouhou cestu přes Šumavu nám paní průvodkyně krátila zajímavostmi z měst, kterými jsme projížděli a také ze samotného Pasova. Po příjezdu jsme se šli podívat na soutok Dunaje s řekou Inn a Ilz, dále jsme se přes historické centrum vrátili do přístaviště, kde jsme nastoupili na loď a užili si krásy soutoku také z hladiny Dunaje a Innu. Následně jsme šli ke Katedrále sv. Štěpána, kterou jsme si zevnitř také prohlédli. Nejvíce jsme obdivovali její vnitřní výzdobu a největší chrámové varhany na světě. Dále jsme pokračovali do nákupní zóny, kde jsme si mohli koupit suvenýry. Potom jsme se již přesunuli k autobusu a jeli na pasovský hrad. Ten jsme však viděli pouze z venku, zato jsme se mohli pokochat výhledem na město a okolí. To již byl ale konec našeho výletu a my jsme se přes šumavské hvozdy vrátili zase zpět do Vyššího Brodu.

Za tento zájezd vedení školy moc děkujeme a doufáme, že se nějaký podobný zase někdy uskuteční.

Jakub Honetschläger  8. A

Začal nový školní rok

V pondělí 3. září začal v ZŠ a MŠ Vyšší Brod nový školní rok 2018/2019. Za chladného počasí jsme se sešli u školního altánu, kde jsme vyslechli uvítací projevy ředitelky školy Marie Novákové a starosty Milana Zálešáka. Obzvlášť hezky byli přivítáni vyjukaní prvňáčci. A co říci závěrem? Snad jen to, že všem přejeme hodně úspěchů v tomto školním roce.