Informace o škole

Kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VYŠŠÍ BROD

Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod

okres Český Krumlov

Jihočeský kraj

 

Telefon: +420 380 746 552

Mobil: +420 721 067 233

E-mail: skola@zsvyssibrod.cz

URL: www.zsvyssibrod.cz

ID datové schránky: qh2mi8t

Bankovní spojení: 4321090287/0100

IČO: 60084391 DIČ: CZ60084391

 


Účetní: Bc. Anna Kubincová: ucetni@zsvyssibrod.cz

Školní družina: družina@zsvyssibrod.cz

Vedoucí školní jídelny: Eva Hryzáková Iarošová: hryzakova-iarosova@zsvyssibrod.cz

Školník: P. Vánik  778 960 313

Pedagogický sbor

Vedení školy:

Ředitelka školy: Kotálová Vanda, e-mail: kotalova@zsvyssibrod.cz

Zástupce ředitelky: Mgr. Jiřička Jan, e-mail: jiricka@zsvyssibrod.cz

  

Učitelé a jejich aprobace:

Mgr. Čáslavová Miroslava, Nj + Ov, 1. st., e-mail: caslavova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Čech Dobiášová Kateřina, M, e-mail: cech-dobiasova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Čížková Drahomíra, 1. st. + Pč, e-mail: cizkova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Faktorová Valerie, 1. st., e-mail: faktorova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Daniela Fröstlová, DiS., 1. st. + VkZ, e-mail: frostlova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Kajerová Hana, Čj + Hv + Aj, e-mail: kajerova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Korchová Erika, Nj + Aj, e-mail: korchova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Marek Roman, F + Zákl. tech, e-mail: marek@zsvyssibrod.cz

Mgr. Marková Ivana, Čj + D, e-mail: imarkova@zsvyssibrod.cz

Maurerová Libuše, 1. st., e-mail: maurerova@zsvyssibrod.cz

PaedDr. Mikulová Blanka, Tv + Ze + Aj, e-mail: mikulova@zsvyssibrod.cz

BcA. Pincová Žaneta, VV, e-mail: pincova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Schlegelmilchová Radka, Čj + Ov + Aj, e-mail: schlegelmilchova@zsvyssibrod.cz

Trojáková Jaroslava, 1. st. + Tv, e-mail: trojakova@zsvyssibrod.cz

Ťuková Adéla, 1. st, e-mail: tukova@zsvyssibrod.cz

Zelinková Monika, e-mail: zelinkova@zsvyssibrod.cz

Mgr. Zajíčková Hana, 1. st., e-mail: zajickova@zsvyssibrod.cz

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci:

Babincová Darina, asistentka pedagoga, e-mail: babincova@zsvyssibrod.cz

Bajcarová Vladimíra, asistentka pedagoga, e-mail: bajcarova@zsvyssibrod.cz

Kirešová Soňa, asistentka pedagoga, e-mail: kiresova@zsvyssibrod.cz

Marková Jitka, asistentka pedagoga, e-mail: jmarkova@zsvyssibrod.cz

Ondrašovičová Martina, asistentka pedagoga, e-mail: ondrasovicova@zsvyssibrod.cz

Turková Zdeňka, asistentka pedagoga, e-mail: turkova@zsvyssibrod.cz

Wajtrová Helena, asistentka pedagoga, e-mail: wajtrova@zsvyssibrod.cz

Kovalenko Lina, školní asistent, e-mail: kovalenko@zsvyssibrod.cz

BcA. Pincová Žaneta, vychovatelka ŠD, e-mail: pincova@zsvyssibrod.cz

Bublíková Gabriela, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, e-mail: bublikova@zsvyssibrod.cz

Draxlerová Vlasta, vychovatelka ŠD, e-mail: vdraxlerova@zsvyssibrod.cz


Výchovný poradce

PaedDr. Blanka Mikulová

e-mail: mikulova@zsvyssibrod.cz


Konzultační hodiny: úterý 12:30 – 13:00 hod.

Konzultaci je možno domluvit dle potřeby i v jiném termínu.

 

S čím se na mne můžete obrátit? Co spadá do mé kompetence?

Volba povolání

Školní metodik prevence

Mgr. Jan Jiřička

e-mail: jiricka@zsvyssibrod.cz

tel. 773 740 245

 

Konzultační hodiny: Úterý 7:20 - 7:40, Středa 13:30 - 14:00

Konzultace v jiných termínech lze domluvit kdykoliv dle potřeby.

 

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?


Náplň práce školního metodika prevence

Energy drinky

Rizika virtuální komunikace - Příručka pro rodiče a učitele týkající se problematiky kyberšikany. Kniha vznikla v rámci projektu E‑Bezpečí.

Minimální preventivní program 2022/2023

Školní program proti šikanování

Školní poradenský tým

Úkolem školního poradenského týmu je metodická pomoc při práci se žáky se SVP.


PaedDr. Blanka Mikulová, e-mail: mikulova@zsvyssibrod.cz 

Mgr. Jan Jiřička, e-mail: jiricka@zsvyssibrod.cz

Vanda Kotálová, e-mail: kotalova@zsvyssibrod.cz 

Školská rada

Předseda: pan Lukáš Krutský (za zákonné zástupce žáků)

Členové: PaedDr. Blanka Mikulová (za pedagogické pracovníky), Romana Ouředníková (za zřizovatele)

Školní žákovský sněm

2023/2024

Předsedkyně: Edita Dlasková, 8.A

Místopředseda: Alex Žižka, 5.A

Zapisovatel: Vanesa Ivaničová, 4.B

Mluvčí: Eva Zlata Zetochová, 7.A

Nástěnkářka: Barbora Kroniková, 6.A

Dotační programy a sponzoři

npo.pdf
vb_publicita.pdf
DIGITALIZUJEME-SKOLU.pdf
DIGITALIUZUJEME_SKOLU_2.pdf