27. 11. 2023 - Uzavření MŠ a ZŠ z důvodu stávky

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám oznámit, že se zaměstnanci naší školy a školky připojí ke stávce 27. 11. 2023 organizované ČMOS, pokud se tato uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná o většinu všech zaměstnanců, bude škola i školka uzavřena, v provozu nebude ani školní jídelna a školní družina. V tento den neposílejte své děti do školy.

Upozorňujeme, že v případě, že by stávka byla odvolána, se škola normálně otevře.

Proč se zaměstnanci rozhodli stávkovat:

Jedná se především o:

Důležité informace ke stávce:

Své dítě nemusíte omlouvat z výuky, rovněž mu nebude počítána absence za tento den. Obědy budou Vašim dětem pro tento den automaticky odhlášeny.


Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

Vanda Kotálová

Školní sněm v roce 2023/2024

Ve středu 8.listopadu 2023 se konalo první jednání školního sněmu. Mluvčí 4.-9. tříd se sešli, aby projednali nápady na vylepšení naší školy. Nejdříve museli složit slib, že povinnosti vůči škole budou plnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Potom se volila žákovská rada: Předsedkyní byla zvolena Edita Dlasková z 8.A. Místopředsedou byl zvolen  Alex Žižka z 5.A. Mluvčí byla zvolena Eva Zlata Zetochová ze 7.A.  Zapisovatelkou byla zvolena Vanesa Ivaničová ze 4.B.  Nástěnkářkou byla zvolena Bára Kroniková z 6.A.

Na závěr proběhla diskuze, ve které padlo několik dobrých nápadů týkajících se vybavení školy. Objevil se i návrh na uskutečnění sportovního zájmového kroužku.             

                                                                                       Eva Zlata Zetochová 7. A


Šumavské sportovní hry podruhé

Ve středu 11. října si disciplíny Šumavských her vyzkoušeli všichni žáci naší školy.

Šumavské sportovní hry

Středa 27. září patřila ve vyšebrodské základní škole sportu. Toho dne se totiž konal již 4. ročník Šumavských sportovních her. Naše základní škola postavila silná sportovní družstva, proti kterým se postavily týmy ze ZŠ Frymburk a ZŠ Loučovice.

Po slavnostním zahájení her se všichni rozešli na stanoviště a sportovní klání ve dvou věkových kategoriích, a sice 2. – 5. třída a 6. – 9. třída, mohlo začít. Osmičlenné smíšené družstvo pro příslušnou kategorii soutěžilo v různých disciplínách, i těch netradičních, např. v chůzi na chůdách, skládání věže z kamenů, střílení prakem, hodu granátem do bedničky atd. I proto si všichni při sportovním zápolení užili spoustu legrace.

Ruku v ruce s krásným počasím naši žáci bojovali jako o život, a jejich snaha se jim rozhodně vyplatila. Oba naše týmy se zkrátka rozhodly, že putovní poháry zůstanou doma, a tak se taky stalo. Mladší i starší sportovci se díky obrovské motivaci umístili na nejcennějším, a tedy prvním místě! Celé dopoledne navíc probíhalo v příjemném a přátelském duchu, a tak si pěknou atmosféru užívali nejen soutěžící, ale také přihlížející. Poděkování tak patří všem zaníceným sportovcům i pedagogickému doprovodu všech zúčastněných škol. A co říci závěrem? Snad jen to, že vzhledem k všeobecnému příznivému ohlasu zřejmě nezůstane u posledního ročníku této soutěže. Tak třeba za rok zase na shledanou.

Radka Schlegelmilchová

Upozornění: Školní družina bude v pátek 29. 9. 2023 uzavřena.

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Z technických důvodů vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Žáci 1. – 5.třídy se na tento den mohou přihlásit do školní družiny. Ta bude v provozu od 7:00 do 15:00, žáci přijdou nejpozději v 8:00. Přihlášky na den ředitelského volna přijímají vychovatelky ŠD do pátku 22.9., stačí papír se jménem žáka, třídou, časem, kdy má žák odejít, a jménem a podpisem zákonného zástupce.

Žáci v tento den nemají nárok na stravování ve školní jídelně. Všichni žáci budou automaticky odhlášeni. Do úterý 26.9. je možné ty, kteří budou v družině, přihlásit ke stravování za plnou cenu (tj. 95,- Kč za oběd).

Vanda Kotálová, ředitelka školy

Projektový den v klášteře

V pátek 8. září žáci a žákyně naší školy navštívili vyšebrodský klášter, kde pro ně bylo připraveno zajímavé interaktivní dopoledne, a sice v rámci Dnů evropského dědictví. Pro všechny byly nachystány nejen rozmanité výtvarné i řemeslné dílny, inspirované významným šlechtickým rodem Rožmberků, ale taky zajímavé prezentace. V úvodu všechny přivítal sám Petr Vok z Rožmberka, který poutavě mluvil o klášteře a historii tohoto mocného rodu. V gotickém sklepení zase archeolog a geofyzik Jiří Šindelář všechny zúčastněné seznámil s tajemnými a překvapivými fakty ohledně rožmberské hrobky, a všichni navíc mohli díky nejmodernější technice nahlédnout do míst, kde jsou pohřbeni členové rodu Rožmberků. A pak už přišla na řadu práce v tematicky zaměřených dílnách. Děti si mohly např. vyzkoušet psaní textu různými typy písma, a to pravým husím brkem, zručně se oháněly dlátem, vlastnoručně si vyrobily náramky i prstýnky, zhotovily sarkofág, ale i posmrtnou masku Petra Voka, nazdobily si svůj Závišův kříž, vymalovaly si rožmberský erb atd. Celé projektové dopoledne probíhalo ve velkolepých vnitřních i venkovních  prostorách kláštera a velmi pěkný výsledný dojem z celého dopoledne ještě umocnilo slunečné počasí. Jménem naší základní školy moc děkujeme za příjemně strávené páteční dopoledne.

Radka Schlegelmilchová
První školní den

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. září slavnostně zahájíme školní rok 2023/2023 u altánu v areálu školy.

Dále budou do 9:35 probíhat třídnické práce a poté žáci odejdou domů.

Prvňáčci půjdou do tříd s doprovodem rodičů.

V úterý 5. 9. 2023 bude vyučování pro žáky 1. – 4.třídy končit v 11:30, pro ostatní ve 12:25.

Vyučování podle rozvrhu začne od středy 6. 9. 2023. 

Školní družina (ranní i odpolední) je pro žáky v provozu od úterý 5.9.2023. Žádosti o ni mají být podány do 31. 8. 2023.

Školní jídelna vaří pro žáky od úterý 5. 9. 2023.


V pátek 8. 9. 2023 bude probíhat projektový den v klášteře v rámci Dnů evropského dědictví. Pro 1. – 4. třídu bude program ukončen do 11:30, pro 5. – 9. třídu do 12:25.


Vanda Kotálová, ředitelka školy

Pokyny k žádostem o družinu

Žádosti o přijetí do školní družiny pro školní rok 2023/2024 doručte nejpozději do 31.8.2023

do ředitelny školy. Tiskopis žádosti i zápisní lístek je na webových stránkách. Žáci budou

přijímáni podle zveřejněných kritérií.

Družina bude pro žáky v provozu od úterý 5.září 2023.

Volné pracovní místo - kuchař/ka MŠ

Hledáme kuchařku do Mateřské školy Vyšší Brod s nástupem od 1.1.2024. Jedná se o plný pracovní úvazek. Pracovní smlouva na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou a s možností prodloužení smlouvy. 

Požadujeme samostatnost, zodpovědnost a kladný přístup k malým dětem.

Žádosti o pracovní místo, včetně profesního životopisu, zasílejte k rukám paní ředitelky Kotálové na adresu školy, případně osobně nebo emailem na kotalova@zsvyssibrod.cz

Telefonní kontakt pro více informací: p. Kotálová – 721 067 233, p. Pubalová – 770 778 907 (provozní informace ŠJ)