Výše úplaty za zájmové vzdělávání od 1. 9. 2024

uplataSDzari2024.pdf

Informace školní jídelny ke konci školního roku

Poslední den na odhlašování obědů je úterý 25.6.2024, v případě nemoci po tomto datu si strávníci mohou ve vlastním jídlonosiči mimořádně odnést obědy domů do konce školního roku (v případě dětí). 

V pátek 28.6.2024 žáci musí přijít na oběd ihned po převzetí vysvědčení (v 9,30hod), nelze si obědy odnášet v jídlonosičích!!! 

Cizí strávníci musí vyzvednout oběd v čase 11,00 – 12,00 hod. Školní jídelna bude otevřena pouze do 12,00 hod. 

Případné přeplatky hotovostních plateb budou vypláceny 25.6.- 27.6.2024. 

Bezhotovostní přeplatky budou vráceny na účet nejpozději do 10.7.2024.

Žádosti o přijetí do školní družiny

Žádosti o přijetí do školní družiny pro školní rok 2024/2025 doručte nejpozději do čtvrtka 29.8.2024 do ředitelny školy. Tiskopis žádosti i zápisní lístek je na webových stránkách. Žáci budou přijímáni podle zveřejněných kritérií.

Družina bude pro žáky v provozu od úterý 3.září 2024.

Klíče k tajemstvím školy

Předposlední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Po roce se zase konala akce s názvem Klíče k tajemstvím školy, kterou i letos pro děti a jejich rodiče připravili vyučující, a to již pošestnácté. V roli průvodců se znovu velmi dobře osvědčili dobrovolníci z řad žáků. A pak už následovala tajemná cesta naší rozlehlou školou. Předškoláci se opět mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká! Postupně navštívili sedm stanovišť, kde plnili různé úkoly, např. dokazovali svou tělesnou zdatnost na školním hřišti, vystřihovali, obkreslovali, snažili se rozpoznat hudební nástroje, poznávali rozličné geometrické tvary atd. Odměnou za splněný úkol na každém stanovišti byl klíček z papíru. I letos byli do aktivit připravených pro děti vydatně zapojeni jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě nezůstanou samy! Na závěr pěkného odpoledne všechny děti obdržely z rukou ředitelky školy Vandy Kotálové symbolický klíč ke škole, vytištěný na 3D tiskárně. Tajemné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinou ve školní jídelně. A co říci závěrem? Snad jen to, že cílem celého zábavného programu byla hlavně snaha zbavit děti obav z nového, neznámého prostředí, a tak jim alespoň trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již 2. září.

R. Schlegelmilchová,  foto: E. Korchová

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Gratulujeme teamu z 8. A a 9. A, který v úterý 22. května vybojoval v oblastním kole Dopravní  soutěže mladých cyklistů v Českém Krumlově stříbrnou medaili. Jmenovitě to byli Edita Dlasková z 8. A, Janina Novotná, Jakub Ó´Súilleabháin a Vojtěch Šimša (9. A). Vojtěch Šimša byl navíc vyhlášen absolutním vítězem soutěže. Moc gratulujeme a děkujeme také panu učiteli Markovi za doprovod na soutěž.

Radka Schlegelmilchová

Květinový den ve Vyšším Brodě

15. květen se v celé ČR připomněl jako Český den proti rakovině, organizovaný sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již poosmadvacáté. V tento den chodí v ulicích našich měst dobrovolníci a v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávají květinu se stužkou, symbol boje proti rakovině. Nejinak tomu bylo i ve Vyšším Brodě. Dobrovolné sbírky, jejímiž ústředními tématy pro letošní rok jsou prevence nádorového onemocnění prsu a screeningové programy, se opět ujali žáci a žákyně deváté třídy, jmenovitě Viktoria Šimková, Janina Novotná, Hana Horká, Keiv Tran, Tomáš Vančura, Jakub Ó´Súilleabháin, Edita Vávrová, Adina Bäumlová a Marie Ďurejová. Chlapci i dívky měli za úkol kytičky nejen prodávat, ale také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a, bohužel, i se smutnou statistikou. Důležité je ale to, že screeningové programy pomohou včas zachytit rakovinné bujení různého typu a že jsou zcela hrazeny pojišťovnou. Počasí dětem letos velmi přálo, a proto se i tento rok podařilo vybrat velmi pěknou částku, a sice 8 016,- Kč. Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte i na druhé. Svým příspěvkem jste totiž naplnili poslání Ligy proti rakovině Praha: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a zlepšovat vybavenost onkologických pracovišť. Nutno dodat, že Liga proti rakovině Praha neúnavně pomáhá v boji proti rakovině již více než třicet let!

Opravdu velké poděkování patří žákům a žákyním za prodej květinek, ale také paním učitelkám R. Schlegelmilchové a H. Kajerové za přípravu a realizaci této náročné akce. Ale hlavně – realizace této smysluplné sbírky je pro nás všechny zase tichou vzpomínkou na paní učitelku Martinu Markovou, která květinový den každoročně neúnavně pořádala.

R. Schlegelmilchová, foto: E. Korchová

Ředitelské volno

Z důvodu ohlášeného celodenního přerušení dodávky elektřiny vyhlašuji na středu 29.5.2024 ředitelské volno pro žáky základní školy. V provozu nebude ani školní jídelna a družina.

Vanda Kotálová, ředitelka ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Seznam přijatých do MŠ

Seznam přijatých do MŠ - kódy.pdf

Zlatá v krajském kole

Marie Ďurejová z 9.třídy si v krajském kole soutěže Jihočeský zvonek v pátek 17.5. vyzpívala ve Strakonicích zlaté pásmo. Ve čtyřech kategoriích soutěžili ti nejlepší z okresních kol a byla opravdu radost mladé zpěváky a zpěvačky poslouchat. Marušce gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v její hudební kariéře.

Hana Kajerová

Černá perla opět zaperlila

Velkou radost nám udělalo smíšené sportovní družstvo ČERNÁ PERLA, které se 17. května zúčastnilo soutěže dračích lodí pro dětské posádky a reprezentovalo druhý stupeň naší základní školy. V silné konkurenci 8 týmů doslova ovládlo soutěž LIPENSKÝ DRÁČEK, neboť získalo ocenění nejvyšší, a sice 1. místo. Soutěžícím gratulujeme a velký dík patří také paní učitelce Kateřině Čech Dobiášové za doprovod naší vítězné posádky na soutěž.

Radka Schlegelmilchová

Veleúspěšný branný závod

V úterý 14. května se konalo oblastní kolo v branném závodě, a to pod záštitou města Český Krumlov. Šest zúčastněných škol z Českokrumlovska mělo za úkol nejen prověřit svou tělesnou zdatnost, ale také vědomosti. Naše škola měla silné želízko v ohni – smíšené družstvo z 9. A ve složení Vojtěch Šimša, Jakub Ó´Súilleabháin, Janina Novotná, Do Hai Nam, Do Nam Hai a Nguyen Thiem Ngoc. Jednotlivé týmy soutěžily v prostorách ZŠ Plešivec jednak ve vědomostních testech z historie ČR a AČR, jednak např. v člunkovém běhu, dřepech, orientaci v terénu, střelbě ze vzduchovky, zásadách první pomoci, hodu granátem atd. Ve velmi těžké konkurenci získal vyšebrodský tým ocenění nejvyšší, a sice zlatou medaili za svůj mimořádný výkon! Naše družstvo tak nejen převzalo nejcennější kov z rukou starosty Českého Krumlova, ale hlavně si vybojovalo postup do krajského kola v Českých Budějovicích. Děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy, ale dík samozřejmě patří i panu učiteli Markovi za doprovod na soutěž.

Radka Schlegelmilchová

Den zdraví a sportu

Den zdraví a sportu Ve čtvrtek 16. května se žáci a žákyně naší základní školy zúčastnili projektového dne pořádaného pod záštitou Ligy proti rakovině, Českého červeného kříže a České stomatologické komory. Celé čtvrteční dopoledne probíhalo v duchu pohybu a prevence, a sice v prostorách školy a na fotbalovém hřišti. Na jednotlivých stanovištích se děti mohly seznámit např. se zásadami první pomoci, naučily se, jak mají pečovat o své ústní zdraví, a to přímo pod odborným dohledem dentistů, podstoupily test jemné motoriky, snažily se dělat dřepy se zátěží, poskládaly si model lidského těla, vyzkoušely si třeba zdravotní kvíz atd. Dále následoval běh pro Paměť národa. Ten spočíval v tom, že každý běhal podle svých možností a výsledek naběhaných kilometrů se sčítal za celou školu. Bylo úžasné sledovat, jak velkou motivací jsou pro děti čárky za jimi uběhnutý úsek! Někteří běžci uběhli dokonce více než 10 kilometrů. Den se všem velmi líbil, celkem obstojné bylo i počasí. Všem zúčastněným organizacím děkujeme, ale dík patří hlavně spolku MAS Rozkvět z.s., pod jehož záštitou tento zajímavý projektový den proběhl.

Radka Schlegelmilchová

Mobilní TRILOPARK v naší škole

Ve čtvrtek 9. května se celá naše škola zúčastnila dobrodružné cesty. Zavítali k nám totiž pracovníci pražského interaktivního muzea TRILOPARK, aby nás seznámili se svým poutavým projektem zaměřeným na historii života na naší planetě, a to v příjemném prostředí školního altánu. Děti se postupně vystřídaly na 3 stanovištích. Na prvním je student paleontologie seznámil s obdobím, ve kterém žili dinosauři. Dětskýma rukama dokonce prošly i pravé zkameněliny a velký úspěch měly mamutí chlupy. Na druhém si žáci a žákyně mohli zhotovit sádrové odlitky třeba trilobitů, měkkýšů, a to podle podrobného a názorného návodu. A na třetím stanovišti si děti vyzkoušely, co vlastně obnáší práce paleontologa v terénu – samy se snažily štětečkem odkrýt kostru dinosaura ukrytou pod nánosem písku. Poté následoval odborný výklad a děti byly např. velice překvapeny faktem, že ptáci jsou vlastně přímými potomky dinosaurů. Celé zajímavé dopoledne bylo precizně zorganizováno, přítomní nebyli zahlceni informacemi, a přesto se dozvěděli spoustu zajímavých i překvapivých věcí. Zájemci si mohli dokonce zakoupit velikou repliku dinosauřích lebek, trilobitů apod. Hezký dojem z celého výukového programu navíc umocnilo pěkné, slunečné počasí.

Radka Schlegelmilchová

Ředitelské volno

Z důvodu odstávky vody vyhlašuji na pondělí 29.4.2024 ředitelské volno. Uzavřena bude základní škola, školní družina i školní jídelna. Provoz mateřské školky omezený není.

Vanda Kotálová, ředitelka ZŠ a MŠ Vyšší Brod

Seznam dětí přijatých od 1.9.2024 do 1. třídy ZŠ Vyšší Brod

Seznam přijatých - kódy.pdf

Uzavření vchodu

Od pondělí 8.4.2024 do odvolání bude uzavřen hlavní vchod do ZŠ (od silnice). Pro vstup do školní budovy je určen „žákovský vchod“ z areálu školy.

Sbírka k boji proti rakovině

Dne 15. května bude v našem městě opět probíhat dobrovolná sbírka v rámci Českého dne proti rakovině. Žáci a žákyně 9. A budou v odpoledních hodinách prodávat kytičky, symbol boje proti rakovině. Letošní celonárodní kampaň je zacílena na prevenci rakoviny prsu.

Jihočeský zvonek opět zazvonil zlatě i stříbrně

V pátek 5. dubna proběhlo v Českém Krumlově okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Velkou radost nám udělaly všechny naše zpěvačky, protože v náročné konkurenci obstály víc než dobře a předvedly skvělé výkony. Zlaté pásmo si vyzpívala Marie Jana Ďurejová z 9. A, což zároveň znamená postup do krajského kola ve Strakonicích, a stříbrná pásma získaly Anna Pincová z třídy 8. A a Vanesa Ivaničová ze 4. B. Děvčatům děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy a poděkování patří také paní učitelce Kajerové za přípravu našich soutěžících a jejich doprovod na soutěž.

Radka Schlegelmilchová

Nabídka příměstských táborů

Velikonoční výzdoba

Jak jsme pomáhali s velikonoční výzdobou Bývalo tradicí, že děti z naší školy vyráběly vánoční ozdoby na stromky stojící každoročně před INFOCENTREM. Letos ale přišla změna. Děti během února a března pod vedením vyučujících připravovaly jinou výzdobu, a to velikonoční. Pod šikovnýma dětskýma rukama tak vznikala tradiční, ale i netradiční velikonoční vajíčka různých barev i velikostí. A právě tím nám žáci a žákyně pomohli krásně navodit velikonoční atmosféru. A že se opravdu bylo na co dívat! Pokud se chcete na vlastní oči přesvědčit, běžte si prohlédnout velikonoční výzdobu v okolí radnice.

Radka Schlegelmilchová, foto: Erika Korchová

Den vody

Celosvětově připadá den oslavy této životodárné tekutiny na 22. březen. Každoročně si tento den připomínáme i v naší škole a letos nám to bylo umožněno ve středu 20. března. Žáci I. stupně absolvovali zajímavé povídání a hlavně praktické ukázky vlastností vody, které pro nás zážitkovým způsobem zprostředkovali pan učitel Roman Marek společně s naším panem školníkem Pavlem Vánikem.

Žáci se dozvěděli, k čemu všemu vodu používáme a potřebujeme, kde se vlastně voda bere a jak ji získáváme, či jak bychom se o ni měli starat, abychom jí měli dostatek a zbytečně s ní neplýtvali.

Poté se všichni žáci při různých pokusech na vlastní oči přesvědčili o pravdivosti vyřčených informací, na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaká dřina se musí vynaložit při čerpání vody, a také viděli, jak fungují některé fyzikální zákony.

Děkujeme panu učiteli Markovi i panu Vánikovi za příjemně strávené a hlavně poučné dopoledne a budeme se těšit na příště!

Za učitelky I. stupně Daniela Fröstlová

Bruslení na zimním stadionu v Českém Krumlově

Jaro už je tady a začínáme si ho užívat plnými doušky. Chtěla bych se ale ještě ohlédnout za letošní zimou, která nám ze své síly rozhodně moc neukázala. Když jsem byla malá, od listopadu do března jsme chodily jako děti denně sáňkovat, bobovat nebo bruslit. O to více je mi líto dnešních dětí, že v zimě tuto možnost - ani v naší nadmořské výšce - často nemají. Napadlo mě tedy zprostředkovat detěm bruslení alespoň na zimním stadionu v Českém Krumlově. Po pár telefonátech se mi to podařilo, na stadionu nám vyšli vstříc a domluvili jsme alespoň dva termíny pro první a druhé třídy.

Když jsem tuto radostnou událost oznámila dětem ve škole, byly nadšené! A také zafungovala náhoda a po vánočních prázdninách, před prvním termínem bruslení, rybníky zamrzly a děti si mohly bruslení vyzkoušet nejprve na přírodním ledu. Denně mi ráno hlásily, jak pilně trénují a jak se těší, až konečně pojedeme na stadion.

Bruslení jsme absolvovali v termínech 26.ledna a 4.března pod vedením zkušených hokejových instruktorů z Českého Krumlova. Děkujeme paní ředitelce, že nám umožnila bruslení absolvovat a že umožnila ze školních peněz zaplatit dopravu do Českého Krumlova. Moc jsme si to totiž užili! Jen málo co se vyrovná pohledu na veselé dítě, které má jiskřičky nadšení v očích…

Daniela Fröstlová – třídní učitelka 2.B

Ruční papír

Ve dnech 28. a 29. února 2024 se v naší škole proměnila učebna chemie na výkonnou výrobnu ručního papíru. Škola Vyšší Brod a také škola Lipno nad Vltavou vyslala první třídy, aby se dozvěděly něco o recyklaci a také o tom, jak si lze vyrobit vlastní papír.  Akce se myslím podařila a zapálení žáčci pracovali opravdu skvěle. Děti následně zhotoví z vytvořeného papíru ve spolupráci s vyšebrodskou knihovnou vlastní knihu na dané téma. 

Krásným završením této události bude slavnostní "pasování na čtenáře" v historické knihovně ve vyšebrodském klášteře.

Žaneta Pincová

Opět je tu čas školních soutěží a olympiád

Jsem moc ráda, že i v tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do soutěží pořádaných Domem dětí a mládeže v Českém Krumlově a poměřili si své znalosti a řečové dovednosti v českém a anglickém jazyce. Po úspěšném zvládnutí školních kol reprezentovali ti nejlepší naši školu v okresním kole Olympiády z českého jazyka a v Konverzační soutěži v anglickém jazyce. A jak se jim vedlo? Vojtěch Šimša z 9. třídy obsadil 4. místo v Olympiádě z českého jazyka a jeho spolužačka Edita Vávrová se ve stejné soutěži umístila na 5. místě. Dařilo se nám i v angličtině – Valerie Grimová z 9. třídy získala skvělé 3. místo a Jiřina Procházková ze 7.A skončila v kategorii mladších žáků na čtvrtém místě. Gratuluji všem oceněným, ale chválím i ty, kteří se snažili ve školních kolech – výsledky byly opravdu těsné (hlavně v angličtině). 

Hana Kajerová, vyučující českého a anglického jazyka

Sněm 6. 12. 2023

Dne 6. prosince se konalo druhé zasedání školního sněmu. Zasedání se zúčastnila i paní ředitelka Vanda Kotálová, která nám na každou otázku odpověděla a své odpovědi odůvodnila. Probrali jsme několik návrhů od potřebných stojanů na deštníky přes možné třídní výlety až po stále se opakující otázku týkající se automatů na chodbách.

Edita Dlasková, předsedkyně školního sněmu

Čekání na Vánoce

Také letos jsme dětem z naší školy chtěli zkrátit netrpělivé čekání na prázdniny a na Ježíška, a proto jsme pro ně připravili dvě speciální předvánoční akce, a sice Vánoční tvořivé dílny, v nichž děti opět vyráběly různé vánoční dekorace pro své blízké, a speciální vánoční tombolu v rámci tzv. Dárku za úsměv, kdy žáci a žákyně za přinesenou ozdobu na školní vánoční stromek obdrželi lístek do tomboly a následně získali dáreček. Děti byly obdarovány při předvánočním posezení s třídou  9. A, která navíc pro své mladší spolužáky a spolužačky připravila skvělé pohoštění a celý den pěkně zorganizovala.

Děkujeme všem za pomoc při přípravě těchto náročných akcí.

Radka Schlegelmilchová

Vánoční florbalový turnaj

Ve středu si zahrály všechny třídy druhého stupně florbal. Vítězem turnaje se stala 9. A. 

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. jako každý rok i letos u nás ve škole chodili žáci z deváté třídy převlečení za Mikuláše, strašidelné čerty a krásného anděla. Děti z prvního stupně si připravily básničku i písničku pro Mikuláše, za to dostaly malou odměnu. A děti nakonec slíbily, že budou hodné. Čerti všechny trochu postrašili a zároveň jsme se všichni pobavili. Děkujeme žákům deváté třídy za vyvedenou akci. 

Julie Muková, 9.A

 Šípková soutěž aneb boj o dort

Před příchodem silných mrazů byla vyhlášena soutěž o sběr co nejvíce šípků pro jak lesní, tak i domácí hospodářská zvířata. Do soutěže se zapojily téměř všechny třídy. Zodpovědně nosili své úlovky. Odměnou pro první místo byl ovocný dort. Ani druhé místo neskončilo s prázdnou, šikovní sběrači dostali ovocný košíček. Nejpilnější byla třída 2. B, která nasbírala tolik šípků, že se skoro neměly, kde sušit. Kousíček za nimi se umístila 4. A a krásné třetí místo překvapivě obsadila třída 7. A.

27. 11. 2023 - Uzavření MŠ a ZŠ z důvodu stávky

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám oznámit, že se zaměstnanci naší školy a školky připojí ke stávce 27. 11. 2023 organizované ČMOS, pokud se tato uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná o většinu všech zaměstnanců, bude škola i školka uzavřena, v provozu nebude ani školní jídelna a školní družina. V tento den neposílejte své děti do školy.

Upozorňujeme, že v případě, že by stávka byla odvolána, se škola normálně otevře.

Proč se zaměstnanci rozhodli stávkovat:

Jedná se především o:

Důležité informace ke stávce:

Své dítě nemusíte omlouvat z výuky, rovněž mu nebude počítána absence za tento den. Obědy budou Vašim dětem pro tento den automaticky odhlášeny.


Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

Vanda Kotálová

Školní sněm v roce 2023/2024

Ve středu 8.listopadu 2023 se konalo první jednání školního sněmu. Mluvčí 4.-9. tříd se sešli, aby projednali nápady na vylepšení naší školy. Nejdříve museli složit slib, že povinnosti vůči škole budou plnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Potom se volila žákovská rada: Předsedkyní byla zvolena Edita Dlasková z 8.A. Místopředsedou byl zvolen  Alex Žižka z 5.A. Mluvčí byla zvolena Eva Zlata Zetochová ze 7.A.  Zapisovatelkou byla zvolena Vanesa Ivaničová ze 4.B.  Nástěnkářkou byla zvolena Bára Kroniková z 6.A.

Na závěr proběhla diskuze, ve které padlo několik dobrých nápadů týkajících se vybavení školy. Objevil se i návrh na uskutečnění sportovního zájmového kroužku.             

                                                                                       Eva Zlata Zetochová 7. A


Šumavské sportovní hry podruhé

Ve středu 11. října si disciplíny Šumavských her vyzkoušeli všichni žáci naší školy.

Šumavské sportovní hry

Středa 27. září patřila ve vyšebrodské základní škole sportu. Toho dne se totiž konal již 4. ročník Šumavských sportovních her. Naše základní škola postavila silná sportovní družstva, proti kterým se postavily týmy ze ZŠ Frymburk a ZŠ Loučovice.

Po slavnostním zahájení her se všichni rozešli na stanoviště a sportovní klání ve dvou věkových kategoriích, a sice 2. – 5. třída a 6. – 9. třída, mohlo začít. Osmičlenné smíšené družstvo pro příslušnou kategorii soutěžilo v různých disciplínách, i těch netradičních, např. v chůzi na chůdách, skládání věže z kamenů, střílení prakem, hodu granátem do bedničky atd. I proto si všichni při sportovním zápolení užili spoustu legrace.

Ruku v ruce s krásným počasím naši žáci bojovali jako o život, a jejich snaha se jim rozhodně vyplatila. Oba naše týmy se zkrátka rozhodly, že putovní poháry zůstanou doma, a tak se taky stalo. Mladší i starší sportovci se díky obrovské motivaci umístili na nejcennějším, a tedy prvním místě! Celé dopoledne navíc probíhalo v příjemném a přátelském duchu, a tak si pěknou atmosféru užívali nejen soutěžící, ale také přihlížející. Poděkování tak patří všem zaníceným sportovcům i pedagogickému doprovodu všech zúčastněných škol. A co říci závěrem? Snad jen to, že vzhledem k všeobecnému příznivému ohlasu zřejmě nezůstane u posledního ročníku této soutěže. Tak třeba za rok zase na shledanou.

Radka Schlegelmilchová

Upozornění: Školní družina bude v pátek 29. 9. 2023 uzavřena.

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Z technických důvodů vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Žáci 1. – 5.třídy se na tento den mohou přihlásit do školní družiny. Ta bude v provozu od 7:00 do 15:00, žáci přijdou nejpozději v 8:00. Přihlášky na den ředitelského volna přijímají vychovatelky ŠD do pátku 22.9., stačí papír se jménem žáka, třídou, časem, kdy má žák odejít, a jménem a podpisem zákonného zástupce.

Žáci v tento den nemají nárok na stravování ve školní jídelně. Všichni žáci budou automaticky odhlášeni. Do úterý 26.9. je možné ty, kteří budou v družině, přihlásit ke stravování za plnou cenu (tj. 95,- Kč za oběd).

Vanda Kotálová, ředitelka školy

Projektový den v klášteře

V pátek 8. září žáci a žákyně naší školy navštívili vyšebrodský klášter, kde pro ně bylo připraveno zajímavé interaktivní dopoledne, a sice v rámci Dnů evropského dědictví. Pro všechny byly nachystány nejen rozmanité výtvarné i řemeslné dílny, inspirované významným šlechtickým rodem Rožmberků, ale taky zajímavé prezentace. V úvodu všechny přivítal sám Petr Vok z Rožmberka, který poutavě mluvil o klášteře a historii tohoto mocného rodu. V gotickém sklepení zase archeolog a geofyzik Jiří Šindelář všechny zúčastněné seznámil s tajemnými a překvapivými fakty ohledně rožmberské hrobky, a všichni navíc mohli díky nejmodernější technice nahlédnout do míst, kde jsou pohřbeni členové rodu Rožmberků. A pak už přišla na řadu práce v tematicky zaměřených dílnách. Děti si mohly např. vyzkoušet psaní textu různými typy písma, a to pravým husím brkem, zručně se oháněly dlátem, vlastnoručně si vyrobily náramky i prstýnky, zhotovily sarkofág, ale i posmrtnou masku Petra Voka, nazdobily si svůj Závišův kříž, vymalovaly si rožmberský erb atd. Celé projektové dopoledne probíhalo ve velkolepých vnitřních i venkovních  prostorách kláštera a velmi pěkný výsledný dojem z celého dopoledne ještě umocnilo slunečné počasí. Jménem naší základní školy moc děkujeme za příjemně strávené páteční dopoledne.

Radka Schlegelmilchová
První školní den

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. září slavnostně zahájíme školní rok 2023/2023 u altánu v areálu školy.

Dále budou do 9:35 probíhat třídnické práce a poté žáci odejdou domů.

Prvňáčci půjdou do tříd s doprovodem rodičů.

V úterý 5. 9. 2023 bude vyučování pro žáky 1. – 4.třídy končit v 11:30, pro ostatní ve 12:25.

Vyučování podle rozvrhu začne od středy 6. 9. 2023. 

Školní družina (ranní i odpolední) je pro žáky v provozu od úterý 5.9.2023. Žádosti o ni mají být podány do 31. 8. 2023.

Školní jídelna vaří pro žáky od úterý 5. 9. 2023.


V pátek 8. 9. 2023 bude probíhat projektový den v klášteře v rámci Dnů evropského dědictví. Pro 1. – 4. třídu bude program ukončen do 11:30, pro 5. – 9. třídu do 12:25.


Vanda Kotálová, ředitelka školy

Pokyny k žádostem o družinu

Žádosti o přijetí do školní družiny pro školní rok 2023/2024 doručte nejpozději do 31.8.2023

do ředitelny školy. Tiskopis žádosti i zápisní lístek je na webových stránkách. Žáci budou

přijímáni podle zveřejněných kritérií.

Družina bude pro žáky v provozu od úterý 5.září 2023.

Volné pracovní místo - kuchař/ka MŠ

Hledáme kuchařku do Mateřské školy Vyšší Brod s nástupem od 1.1.2024. Jedná se o plný pracovní úvazek. Pracovní smlouva na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou a s možností prodloužení smlouvy. 

Požadujeme samostatnost, zodpovědnost a kladný přístup k malým dětem.

Žádosti o pracovní místo, včetně profesního životopisu, zasílejte k rukám paní ředitelky Kotálové na adresu školy, případně osobně nebo emailem na kotalova@zsvyssibrod.cz

Telefonní kontakt pro více informací: p. Kotálová – 721 067 233, p. Pubalová – 770 778 907 (provozní informace ŠJ)