Úhrada stravného

 

- hotově – u vedoucí ŠJ MŠ, každé pondělí a úterý od 6:45 h do 11:45 h

                  (od 20. dne v měsíci na další měsíc)

 

- bezhotovostně INKASEM – ze sporožira nebo z jakéhokoliv běžného účtu

  (v posledním týdnu v měsíci na další měsíc)

Pokud si vyberete tento nejjednodušší způsob úhrady za stravování, je nutné si zřídit

u Vašeho peněžního ústavu tzv. „souhlas s inkasem“, a to ve prospěch účtu číslo: 4321090287/0100

Potvrzení o zřízení inkasa je součástí přihlášky ke stravování a předává se vedoucí ŠJ MŠ.

V případě, že používáte internetové bankovnictví, lze zřídit inkaso i tímto způsobem.

O zřízení inkasa je opět nutné provést výtisk dokladu o zřízení inkasa, ze kterého je zřejmé číslo a majitel účtu.

Při zřizování inkasa doporučujeme zadat platnost inkasa trvale (jedná se o stejné číslo účtu jako u ZŠ a můžete jej využít i po nástupu dítěte do ZŠ).

Dále doporučujeme nepozastavovat inkaso na prázdniny, zejména z toho důvodu, že inkaso na září provádíme v posledním srpnovém týdnu.

Další platby budou provedeny vždy v posledním týdnu měsíce na další měsíc.

Pokud v současné době hradíte stravné hotově, můžete kdykoliv v průběhu školního roku, po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ, přejít na platby bezhotovostní.

 

 


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018