Testování žáků ZŠ

Vážení rodiče,

Od 26. 4. 2021 nám pro testování žáků mají být dodány testy Singclean.

Výtěr z nosních dírek si děti provedou samy, s další manipulací pomohou pracovníci školy.

Posíláme odkaz na instruktážní video:

 

Testování žáků ZŠ

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek. Nebude-li dítě ve škole v pondělí, bude dodatečně otestováno první den, kdy do školy přijde.

Pokud žák v minulých dnech prodělal Covid 19 a doloží to potvrzením lékaře, v období 90 dnů od prvního pozitivního testu se ve škole testovat nemusí. Po uplynutí této doby se testuje.

 

Instruktážní video:

 

Žáci v ZŠ

  • Všechny vstupující osoby musí mít respirátor nebo jednorázovou roušku.

  • Testování probíhá v určeném prostoru

Žáci, kteří chodí ráno do družiny, v přízemí školy – zajišťuje jedna vychovatelka ŠD, druhá má dohled nad žáky, kteří jsou již otestovaní

 

  • Žáci 1.A, 1.B a 2.A v chodbě v přízemí školy. Rodiče žáků 1. a 2. třídy (nebo jimi pověřené osoby, které mají písemné pověření) mohou pomoci dětem s výtěrem z nosu a se zasunutím tyčinky do testovací sady, poté vše předají pracovnici školy, která zakápne tyčinku roztokem a zapíše čas.

  • Rodiče ihned opustí vnitřní prostory školy.

  • Starší žáci se testují sami po příchodu do třídy. Třídy testované v učebnách se rozdělí na poloviny, aby byl zachovaný odstup 2 m mezi jednotlivými žáky. Tam žáci počkají na určených místech na společný začátek testování (8:00).

                            Žáci 3.A ve třídě 3.A a 1.B

                            Žáci 4.A ve třídě 4.A a 5.A

                            Žáci 5.A ve třídě 5.A a 4.A

 

  • Minimálně po dobu 20 minut budou rodiče osobně nebo telefonicky dosažitelní pro případ, že test jejich dítěte bude pozitivní. V tom případě budou pracovníkem ZŠ vyzváni, aby si dítě odvedli a informovali o výsledku testu lékaře, který určí další postup (pošle dítě na PCR test).


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018