Projektový den Les

Projektový den o lese

Ve středu 23. června se celá naše škola zúčastnila projektového dne „Les a příroda okolo nás“, který pro nás připravily LČR, s. p. - Lesní správa Vyšší Brod, a někteří vyučující z naší školy. Byli jsme rozděleni podle jednotlivých tříd a pracovali jsme jak v areálu základní školy, tak i v prostoru vyšebrodské střelnice. Stanovišť bylo celkem osm a na každém z nich jsme získali nejen spoustu nových informací, ale mohli jsme si i zahrát různé zábavné hry a vyzkoušet rozličné činnosti zaměřené na upevňování našich znalostí o přírodě a zvířatech. Dozvěděli jsme se opravdu všechno možné o pěstování lesa a péči o něj, o těžbě dřeva, zkoušeli jsme poznávat lesní dřeviny, šišky, mohli jsme si např. prohlédnout paroží i lebky zvířat, zahráli jsme si na dendrofon, a dokonce jsme i stříleli na terč ze vzduchovky. Třešničkou na dortu byla naše hra na borlici. Díky dnešku třeba už víme, jaký rozdíl je mezi myslivcem a hajným, jak dlouho vlastně roste les a proč modřín v zimě opadává. Moc se nám líbilo, že jsme si mohli spustit i motorovou pilu, ke slovu ale přišly i zdravověda a vymýšlení básniček o přírodě. V průběhu celého zajímavého dopoledne jsme zároveň společně vyplňovali pracovní listy a společnými silami odpovídali na spoustu různých otázek. Den se nám líbil, protože jsme se dozvěděli hodně zajímavostí, ale navíc nám skvěle vyšlo i počasí. A hlavně – po dlouhé době jsme mohli být zase všichni pohromadě!! Děkujeme!

Za ZŠ a MŠ Vyšší Brod vyučující a děti


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018