Jak se přihlásit?

 

Přihlašování ke stravování:

- se provádí na základě přihlášky podané před prvním nástupem dítěte do MŠ

Přihláška ke stravování v MŠ ›››

Přihláška ke stravování v dětské skupině ›››

 

Odhlašování ze stravování:

- se provádí nejpozději den předem do 14:00 hodin, a to:

telefonicky na čísle 770 778 907

e-mailem na adresu: pubalova@zsvyssibrod.cz 

osobně – zápisem do sešitů, které jsou u každé třídy k dispozici.

 

První den nemoci je možno si neodhlášený oběd vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době od 10:40 do 11:00 h.

Pokud rodič nebo zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v MŠ, je povinen za tyto dny stravné uhradit.

 


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018