Co zvládá předškolák?

 

CO BY MĚLO ZVLÁDNOUT DÍTĚ PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY?

1. Oblast jemné motoriky a grafomotoriky

Zapínání a rozepínání knoflíků, zavazování tkaniček navlékání korálků, vystřihování a vytrhávání papíru, manipulace s drobnými předměty, skládání kostek, modelování, nalepování koláží, sestavování skládaček (puzzle, mozaika). Cvičení správného úchopu tužky, správné sezení, uvolňovací cviky, vybarvování, spojování obrázků, cvičení různých typů čar, …

 

2. Oblast zrakového vnímání

Dokreslování obrázků, skládání mozaiky, skládání rozstřihaných obrázků, vyhledávání určitých předmětů v místnosti podle určité vlastnosti (barva, tvar, funkce), hledání rozdílů v podobných obrázcích, …

 

3. Oblast sluchového vnímání

Rozeznávání různých zvuků, vyhledávání zvuků, rozeznávání první (později i poslední) hlásky ve slově, rytmická cvičení, vytleskávání slov, opakování rytmů, rytmizace říkanek, písniček, hledání jednoduchých rýmů,…

 

4. Oblast cvičení paměti a pozornosti

Učení básniček a písniček, hry s opakování a přidávání slov, samostatné vyprávění, pozorování – co se změnilo (např. v místnosti), co chybí, dramatizace říkanek,…

 

5. Oblast rozvoje řeči a myšlení

Napodobování zvuků, učení říkanek, opakování jazykolamů, popis obrázků, samostatné vyprávění, vysvětlování významů slov – předmětů („na co to je“), dokončení příběhu, popisování činnosti,…

 

6. Oblast matematických představ

Určování množství, porovnávání (více – méně), orientace v číselné řadě do 10 (postupně), osvojování pojmů – více, méně, malý – velký, (menší – větší, nejmenší – největší),

úzký – široký, krátký – dlouhý, dole – nahoře, vpravo – vlevo, řazení podle velikosti, třídění předmětů podle jednoho kritéria (velikost, tvar, barva), …

 

7. Oblast citová a sociální

Vést děti k dokončení práce, podporovat samostatnost, pomáhat překonat obtížnější situace (vhodná motivace - cílem je pro dítě přitažlivá věc,…), zvykat dítě na pobyt mimo úzkou rodinu,…


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018