AKTUALITY         TŘÍDY          FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

PŘIPRAVUJEME » » »

 

UPOZORNĚNÍ!!! Právě prohlížíte původní verzi webových stránek Základní a Mateřské školy Vyšší Brod. Tyto stránky jsou již neaktualizované. Pro načtení nové verze webových stránek klikněte na https://www.zsvyssibrod.cz/.

 

Vzhledem k naplněnosti školní družiny
nemohli být přijati do družiny
žáci 6. tříd a 3 další žáci z vyšších ročníků.  
Rozhodnutí bylo učiněno na základě „Kritérií k přijetí žáků do ŠD“ ředitelkou školy a týká se žáků, jejichž rodiče včas podali žádost o přijetí do školní družiny.
Bližší informace u paní vychovatelky Suchardové.

 

 

POMŮCKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
naleznete zde.
Přehled je pouze orientační, bude upřesněn jednotlivými vyučujícími.

Děkujeme za pochopení.

 

Organizace vyučování 3. září a 4. září 2018

3. září – 8:00
za pěkného počasí slavnostní zahájení školního roku na školní zahradě u altánu, rozchod do tříd, informace k organizaci vyučování, vyučování končí po 2. vyučovací hodině v 9:35 hodin (za špatného počasí se žáci prvních tříd sejdou ráno ve vestibulu školy v přízemí, žáci vyšších tříd se rozejdou rovnou do svých tříd)
4. září – 8:00 – 9:35
1. a 2. vyučovací hodina učebnice, 3. hodina třídnické práce, 4. a 5. vyučovací hodna dle rozvrhu, vyučování končí na 1. stupni po čtvrté vyučovací hodině  ve 11:30 hodin, na 2. stupni po 5. vyučovací hodině ve 12:25 hodin, ve středu bude probíhat výuka podle rozvrhu