Nová cena obědů

 

Ceník obědů platný od 1.9.2021

kategorie

cena za 1 oběd

žáci 07-10 let

27,- Kč

žáci 11-14 let

30,- Kč

žáci 15 let a starší

32,- Kč

školní zaměstnanci

32,- Kč

naši školní důchodci

32,- Kč

cizí strávníci s příspěvkem

62,- Kč

cizí strávníci

72,- Kč

 

Do kategorie cizí strávníci s příspěvkem jsou zahrnuti důchodci,
kteří mají trvalé bydliště ve Vyšším Brodě.
Město Vyšší Brod jim přispívá na každý odebraný oběd 10,- Kč.
Částka pro cizí strávníky se skládá ze dvou položek: náklady na potraviny 36,- Kč + 36,- Kč ostatní náklady.

 


Design, hosting, cms - Reklamní agentura LIPNOLAND s.r.o. © 2018