AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT        ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

» Třídy

» Školní řád

» Volba povolání

» Internet bezpečně

» Výuka na internetu

» Pomůcky I. stupeň pro školní rok 2017/2018

» Pomůcky II. stupeň pro školní rok 2017/2018

» Délka vyučovacích hodin

» Konzultace pro žáky

 

Plánované termíny konzultací:

1/ Setkání s rodiči prvňáčků – září
2/ Celoškolní schůze + třídní schůzky 09. 10. 2017
3/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky 11. 12. 2017
4/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky 05. 03. 2018
5/ Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky 14. 5. 2018
6/ Zápis do 1. tříd: 09. 4. 2018

» Informace ke konzultacím pro rodiče a žáky

 

Organizace poledních přestávek

Během polední přestávky v úterý a ve čtvrtek mohou žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, pobývat ve vyhrazené místnosti v přízemí školní budovy, kde je nad nimi zajištěn dohled. Do této místnosti žák přichází ihned po ukončení dopoledního vyučování nebo po obědě, nahlásí své jméno a odchází do třídy až po zvonění ukončujícím polední přestávku (ve 12:25, ve 13:15).

Žáci přihlášení do školní družiny jsou o polední přestávce v družině. Ostatní žáci na polední přestávku opouštějí školní budovu.