AKTUALITY           FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Elektronická omluvenka

Jméno a příjmení žáka    

Váš e-mail    

Telefon   

Třída   

Omluvení od - do   

Poznámka   


 

Pravidla uvolňování žáků z vyučování a omlouvání nepřítomnosti

Uvolnění žáka z vyučování:
Třídní učitel může žáka uvolnit z vyučování na základě písemné žádosti rodičů, která obsahuje datum a hodinu uvolnění a podpis rodičů.(Tato žádost musí být napsána v žákovské knížce.)
Dlouhodobější uvolnění je třeba projednat alespoň 2 dny předem.

Omlouvání nepřítomnosti:
Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně,  telefonicky na čísle 380 746 552 nebo e-mailem na e-mailovou adresu školy: zsvbrod@email.cz a sdělit mu příčinu absence žáka. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence. Další podrobnosti najdete ve školním řádu (část Provoz a vnitřní režim školy).