AKTUALITY         TŘÍDY          FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

Žádosti o přijetí do školní družiny lze odevzdávat
až do 28. srpna 2017.
Písemně na určeném formuláři.
Formulář ke stažení naleznete zde.

 

ŠACHOVÝ TURNAJ

Pár dní před koncem školního rok se pod vedením pana Kulíka konal šachový turnaj, kterého se zúčastnilo pouze dvanáct žáků z celé školy a dvě divačky. Pochvala patří všem, kteří nezůstali doma a přišli si užít pěkné soutěžní odpoledne

 

Městská knihovna ve Vyšším Brodě
vyhlašuje vítěze výtvarné soutěže na téma:

KOMIKSOVÉ POSTAVY
Vybíralo se z 88 obrázků a 42 komiksových příběhů. 

Obrázky jsou ke shlédnutí v dětském oddělení.

Pořadí soutěžících naleznete zde.

                                                 Text a foto: R. Ouředníková

 

Lipenský dráček

V pátek 19. 5. 2017 se naše škola zúčastnila 4. ročníku závodu dračích lodí Lipenský dráček.  Název našeho družstva již tradičně byl Tsunami a jelo se ve složení: Monika Ťoupalová, Alexandra Grimová, Nela Burdová, Nela Albrechtová, Sára Klapáková, Karolína Litvajová, Nela Maršíková, Erika Škatulová, Zdeněk Pardamec, Petr Papaj, Tomáš Krob, Jan Ďureje z 9. A, Hana Kajerová, Nikola Lhotská, Kateřina Matoušková z 8. A, Martin Smékal, Tomáš Vančura, Petr Vařil, Denisa Poláčková, Erik Iaroš, Tomáš Krutský a Eliška Syrovátková ze 7. A a Anička Jarošová jako bubenice z 5. A. Po velkém boji jsme obsadili krásné 3. místo v kategorii základních škol. Bylo krásné počasí, celý závod jsme si krásně užili a moc se nám líbilo.

 

» Výměna osvětlení v ZŠ Vyšší Brod

Bronzová Pythagoriáda

Žák 5. A Ruadhán Ó´Súilleabháin získal pěkné 3. místo v okresním kole Pythagoriády - matematické soutěže. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.                                                                                     B. M.

 

Klíče k tajemstvím školy

Poslední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Už podvanácté zde proběhla akce s názvem Klíče k tajemstvím školy, kterou opět pro děti a jejich rodiče připravili vyučující. V roli průvodců se i letos velmi dobře osvědčily děti z páté třídy. A pak už následovala tajemná cesta naší školou. Předškoláci se opět mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká! Navštěvovali různá stanoviště a tam plnili rozličné úkoly, např. dokazovali svou tělesnou zdatnost v tělocvičně, poslouchali zvuky, tóny, zpívali, poznávali živočichy a rostliny, snažili se rozpoznávat geometrické útvary, malovali, pracovali i na interaktivní tabuli atd. Odměnou za splněný úkol jim byl klíček z papíru. Také letos byli do aktivit připravených pro děti zapojeni jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě nezůstanou samy! Na závěr zajímavého odpoledne děti obdržely z rukou ředitelky školy Marie Novákové symbolický klíč ke škole. Zábavné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinou ve školní jídelně. Cílem celého zábavného programu byla především snaha zbavit děti obav z nového, neznámého prostředí a tím jim alespoň trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již v září.
                                                                                                                 rsch

 

Zlatá Pythagoriáda

Úspěchem se může pochlubit žák Ondřej Sípal ze 6. A. V okresním kole Pythagoriády, která se 17. května 2017 konala v Českém Krumlově, totiž získal výborné 1. místo! Ondřejovi blahopřejeme k hezkému úspěchu a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy.
                                                                                                                rsch

Příměstské prázdninové tábory ve Vyšším Brodě

» www.attavena.cz

» O nás: Attavena o.p.s.

» O projektu: Trochu méně horké léto

» Termíny

» Přihláška

» Informace o úhradě stravného

 

Květinový den ve Vyšším Brodě

10. květen se v celé ČR připomíná jako Český den proti rakovině, organizovaný sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již po jednadvacáté. V tento den chodí v ulicích našich měst dobrovolníci a v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávají květinu se stužkou, symbol boje proti rakovině. Nejinak tomu bylo i ve Vyšším Brodě.
Dobrovolné sbírky, jejímž ústředním tématem pro letošní rok je prevence nádorového onemocnění hlavy a krku, se ujaly žákyně deváté třídy, jmenovitě Nela Albrechtová, Nela Burdová, Nela Maršíková a Erika Škatulová. Děvčata měla za úkol kytičky nejen prodávat, ale také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a, bohužel, i se smutnou statistikou. Alarmující je, že ročně v ČR přibývá kolem 2000 nových pacientů. Počasí děvčatům letos vyloženě přálo, a tak se i tento rok podařilo vybrat obdivuhodných 6426,- Kč, což je zatím nejvyšší částka, která kdy byla v našem městě vybrána!! Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte i na druhé. Svým příspěvkem jste totiž naplnili poslání Ligy proti rakovině Praha: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a zlepšovat vybavenost onkologických pracovišť. Opravdu velké poděkování patří pochopitelně i žákyním za prodej květinek, a především paní učitelce Martině Markové za přípravu a realizaci této náročné akce.
                                                                                                                 rsch

Listování s Lukášem Hejlíkem

Foto: R. Ouředníková

 

NAŠE PANÍ KUCHAŘKY JSOU POKLAD PRAVÝ!

V pátek 28. dubna jsme se probudili do zasněženého rána. Po celý den nešel ve škole elektrický proud, ale paní kuchařky dokázaly, že jsou zde na pravém místě. Jen maličko pozměnily jídelníček, zapálily pouze plynové hořáky, naplno nasadily své síly a všichni strávníci v tu správnou dobu dostali své. Ani nádobí tentokrát neumývala myčka, ale ruce paní kuchařek. Všem našim hodným a obětavým kuchařkám patří obrovská pochvala a veliké poděkování, protože tuto nezvyklou situaci zvládly na 1*. DĚKUJEME!

 

Úspěšná reprezentace v matematické olympiádě

Velmi pěkného umístění dosáhli žáci 6. A v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z 6, která se konala 4. dubna v Českém Krumlově. Nejlepšího umístění dosáhl Jakub Honetschläger, který skončil na výborném 1. místě, ale neztratili se ani Ondřej Sípal se svým pěkným 4. místem, ani Jan Šimša, který obsadil 7. příčku. Našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Poděkování patří ale i vyučujícím za přípravu našich žáků a jejich doprovod na soutěž.                                                                                                                  rsch

Třeťáci na výstavě

Ve čtvrtek 6. dubna žáci třídy 3. A navštívili velikonoční výstavu výrobků z aktivizačních činností seniorů a zdravotně postižených občanů Vyššího Brodu. Akce se konala v klubovně Domu s pečovatelskou službou ve Vyšším Brodě.
Malovaná vajíčka, pomlázky, háčkovaní zajíčci z vlny a další velikonoční dekorace byly k shlédnutí i k zakoupení. Některým krásným výrobkům se nedalo odolat. I žáci využili této příležitosti a zakoupili svým nejbližším dárečky. Každý si z výstavy odnesl nejen hezké vzpomínky, ale i darovanou vázičku, se kterou jistě doma udělal radost své mamince či babičce :-) ...                                                                                                                                                                        J. Trojáková

 

Biologická olympiáda – 51. ročník

V okresním kole kategorie D soutěžila dvě děvčata ze sedmé třídy – Tereza Štroblová obsadila 5. místo a Jolana Hurná 7. místo z patnácti účastníků. Děvčata odvedla dobrou práci a to, co se naučila, jim bude určitě přinášet radost při pozorováních v přírodě. Podmínkou účasti v soutěži je vypracování vstupního úkolu. Obě dívky zpracovaly úkol Pobytová znamení. Musely je najít, vyfotografovat, popsat, také sestavit tabulku pobytových znamení a zaznamenat je do mapky. Na následujících fotografiích jsou dvě ukázky pobytových znamení.

 

Den bláznivých účesů

V pátek 7. dubna se na naší škole konal již 10. ročník Dne bláznivých (crazy) účesů. A opět to byla úžasná podívaná! Porota měla nelehký úkol, ocenit ty nejlepší. A jak to nakonec dopadlo?
1. stupeň: 1. místo Medard Čech, 2. místo Sabina Behancová, 3. místo Jakub Ó'Súilleabháin
2. stupeň: 1. místo Bronislav Bäuml, 2. místo Lucie Vidláková a Laura Reichensdörferová, 3. místo Jakub Svora
Cena laku na vlasy: Kateřina Kroniková a Natálie Vidláková
Celkový dojem: Josef Krutský
Za skvělý průběh celé akce děkujeme třídě 9. A, dětem ze školního sněmu a vyučujícím, kteří zasedli v porotě. Poděkování si zaslouží i rodiče, kteří se často na vymýšlení a přípravě účesů svých dětí podílí.
Každý rok velmi obdivujeme velkou nápaditost, originalitu, úžasné účesy i převleky a jsme rádi, že se tato akce stále těší velkému zájmu.
                                                                                                        I. Marková

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.                             Foto: R. Marková

 

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání
v Základní škole Vyšší Brod pro
školní rok 2017/2018
naleznete zde.

Ze zápisu ...

 

Jihočeský zvonek i letos úspěšně zazvonil!

Poděkování za pěknou reprezentaci naší základní školy si zaslouží děti, které se 31. března zúčastnily okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Maruška Ďurejová, Laura Reichensdörferová, Vendula Kajerová a Hanka Kajerová ostudu rozhodně neudělaly. Všechny dívky se v těžké konkurenci snažily předvést co nejlepší pěvecký výkon, což se jim vyplatilo. Vendulka se ve své kategorii umístila na krásném 2. místě a ostatní děvčata si vyzpívala bronz. Gratulujeme tedy k hezkému umístění, ale děkujeme i paní učitelce Kajerové za pečlivou přípravu našich soutěžících a jejich doprovod na soutěž.
                                                                                                                 rsch

Děti čtou dětem

I letos jsme se zapojili do projektu DĚTI ČTOU DĚTEM ve spolupráci s městskou knihovnou. Naše společné čtenářské posezení proběhlo ve středu 29. března. Sedmáci četli druhákům a naopak. Děti ze 7. A si pro svou četbu vybraly knížku od V. Thomasové ČARODĚJKA WINNIE A KOUZELNÝ POČÍTAČ a děti z 2. A zase četly pohádky z knihy F. Kárníka TŘI KOHOUTI. Všichni jsme si hodinu společné četby skvěle užili. Nakonec jsme si rozdali drobné dárečky, ale byli jsme obdarováni i paní knihovnicí. Ve třídě jsme si pak povídali o tom, jak je pěkné poslouchat plynulé a výrazné čtení.
                                                                                                           rsch+dč

 

Školní turnaj v sálové kopané

Ve středu 22. 3. 2017 se v odpoledních hodinách v tělocvičně konal školní turnaj v sálové kopané pro chlapce z 2. stupně, pořádaný již tradičně žáky deváté třídy. Všichni hráči bojovali s plným nasazením a průběh zápasů byl opravdu napínavý. Nakonec zvítězili žáci 7. A, na 2. místě se umístila pořádající 9. A a 3. místo obsadili chlapci ze 6. A.
Nejproduktivnějším hráčem byl Jakub Vnuk (dal 10 gólů) a nejlepším brankářem Kamil Kuchta, oba z vítězného družstva 7. A.
Vítězům gratulujeme a všem hráčům děkujeme za pěknou sportovní podívanou.

 

Zlatá zeměpisná olympiáda

Velkým úspěchem se může pochlubit žák Jakub Honetschläger ze 6. A. V okresním kole olympiády v zeměpise, která se konala 21. února v Českém Krumlově, nenašel přemožitele a zajistil si díky svému výraznému bodovému náskoku před ostatními soutěžícími krásné 1. místo a postup do krajského kola. Zahanbit se ale nenechali ani Broňa Bäuml z 8. A, který skončil sedmý, a Zdeněk Pardamec z 9. A, jemuž třetí místo uniklo o vlásek, a tudíž obsadil místo čtvrté. Všem soutěžícím děkujeme za velmi pěknou reprezentaci naší školy, ale dík patří také vyučujícím za přípravu na soutěž a jejich doprovod.
                                                                                                                rsch

Školní sněm

V pondělí 20. února se konalo druhé jednání školního sněmu. Mluvčí 4. – 9. třídy (Tereza Honetschlägerová – 4. A, Anička Jarošová – 5. A, Jakub Honetschläger – 6. A, Lucie Vidláková – 7. A, Denisa Filipová a Kristýna Kovářová – zástupkyně mluvčího – 8. A, Alexandra Grimová – 9. A) řešili zejména přípravu Dne bláznivých účesů. V letošním školním roce se uskuteční již 10. ročník této velmi oblíbené akce.

                                                                                                     I. Marková

Zima a zimní radovánky

Lednové výtvarné soutěže na téma Zima a zimní radovánky, kterou vyhlásila Městská knihovna, se zúčastnily tyto třídy: 2. A, 3. B, 4. A a družina základní školy. Celkem je vystaveno rekordních 107 prací v dětském oddělení knihovny. Ukázky některých prací jsou vystaveny ve vestibulu městského úřadu.

Text a foto: R. Ouředníková

 

KDO ČÍHÁ NA NETU?

Tak takhle se jmenovalo představení, které jsme zhlédli 2. února. Pepa a Šimon, hlavní aktéři pořadu, nás místy zábavnou, místy poučnou, místy až strašidelnou formou provedli úskalími nezodpovědného chování dětí i dospělých na internetu. Opět nám ukázali, jak snadné je naletět podvodníkům a riskovat tak nejen zdraví, ale mnohdy i život. Všechno vypadalo jako velká legrace, ale herci bohužel vycházeli ze skutečných příběhů a situací i ze smutných policejních statistik. A proto, kluci a holky, buďte ostražití a zbytečně NEHAZARDUJTE!!!
rsch

 

Projektový den 1. stupně a 9. třídy Zimní radovánky na Lipně

V nádherný slunečný zimní čtvrtek 26. 1. 2017 se 1. až 4. třída vypravily na Lipno. Prvňáci s deváťáky jeli vlakem a na Lipno přišli od vlakového nádraží pěšky. My ostatní jsme přijeli až na Lipno autobusem. První a devátá třída bobovali a hráli různé hry a soutěže. My ostatní jsme bruslili a bruslili, kluci hráli hokej, holky si hráli na krasobruslařky, někteří se vypravili na velký bruslařský ovál, kde byl led hladký jako zrcadlo. Někdo stál na bruslích poprvé v životě, ale i ti se statečně učili bruslit – sice si odnesli i nějakou modřinu, ale stálo to za to. K dispozici jsme měli várnici s lahodným horkým čajem a také jsme se mohli jít ohřát a nasvačit do tělocvičny. Tento projektový den se moc vydařil a my bychom chtěli poděkovat paním učitelkám, že to vymyslely a byly tam s námi. Zaslouží si za to jedničku se smajlíkem!
žáci 4. A

Více fotografií naleznete zde.

 

Co se u nás povídalo…

To je název výstavy, které se zúčastnilo svým společným dílem sedm žáků 7. třídy. Zadání ukládalo zpracovat 3D modelem pověst nebo příběh vztahující se k našemu městu. Model měl být vytvořený z recyklovatelných materiálů, průmyslových odpadů a odpadů z domácnosti.
Rozhodli jsme se, že zpracujeme událost z roku 1569, kdy při velkém požáru shořelo 52 ze 73 domů na náměstí. Z prostřední řady domů zbyla jen radnice.
Před Vánocemi se v úterý a ve čtvrtek po vyučování scházeli Eliška S., Šárka Z., Natálie V., Diana K., Hana Č., Václav V. a Patrik D. a z nejrůznějších materiálů vytvářeli domy, stromy, zvířata, ohrady, postavy…Pozadí k požáru namalovaly Hana a Diana. Nejzajímavější prací bylo vytváření ohořelých domů a zbytků požáru. Na fotografiích můžete vidět, jak dílo vznikalo a výsledek naší práce.
Tuto výstavu uspořádal výtvarný atelier Tvor, společnost zabývající se odpady EKO-KOM a Jihočeský kraj.

Výstavu si můžete prohlédnout na Krajském úřadě Jihočeského kraje U Zimního stadionu v Českých Budějovicích do 30. 1. 2017. Na výstavě můžete vidět práce deseti škol z jižních Čech.

 

Nová výzdoba

V přízemí školy se strom hruškový změnil na strom ptačí. Přiletěli ptáci, hrušky sezobali, přejedli se a teď nemůžou odletět.

 

Vánoční tvořivé dílny

Ve čtvrtek 22. prosince se v naší škole už počtvrté konala akce s názvem Vánoční dílny. Chtěli jsme dětem zkrátit netrpělivé čekání na vánoční prázdniny a Ježíška, a proto jsme pro ně opět připravili pracovní dopoledne. Děti si samy vybraly z pestré nabídky činností tu svou a pak už nezbývalo nic jiného, než aby se s chutí a vervou pustily do díla. A tak žáci a žákyně např. vyřezávali vánoční ozdoby a další výrobky ze dřeva, vyráběli rozmanité vánoční dekorace nejen na stromek, ale i na sváteční vánoční stůl, šili i vyšívali, pekli medové perníčky a linecké cukroví a v neposlední řadě vyráběli sváteční věnce. Součástí tohoto dopoledne byl i Den otevřených dveří pro veřejnost, kdy rodiče mohli své ratolesti vidět přímo při práci. A rozhodně bylo na co se dívat! Pod rukama dětí totiž vznikala opravdu nápaditá a vkusná dílka a kdoví, třeba právě takový výrobek z některé dílny zkrášlil vánoční atmosféru u vás doma a možná, že udělal radost pod stromečkem právě vám!
rsch

Fotografie naleznete zde.

 

Děkujeme Svazu Vietnamců ve Vyšším Brodě
za dar ve výši 12 700,- Kč,
který bude smysluplně využit jak pro žáky základní školy,
tak pro děti z mateřské školy.

 

Dějepisná olympiáda

V letošním školním roce se koná již 46. ročník dějepisné olympiády. Tematické zaměření ročníku je „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Školního kola se celkem zúčastnilo 5 soutěžících z 8. a 9. ročníku, pro které je tato soutěž určena. Test obsahoval 23 různých úkolů, mezi kterými bylo například i doplňování rodokmenu Habsburků. Vítězkou školního kola se stala Sára Klapáková z 9. A, která postupuje do okresního kola, 2. až 3. místo se stejným počtem bodů obsadili Zdeněk Pardamec z 9. A a Andrea Chládková z 8. A. Dále se školního kola zúčastnily Zuzana Chmelařová a Nina Jiráková z 8. A. Okresní kolo se bude konat 17. ledna 2017 v Českém Krumlově. Přejeme Sáře mnoho úspěchů!
I. Marková

 

KRUMLOVSKÁ DĚTSKÁ PORTA

V pátek 25. listopadu se v Českém Krumlově konala oblíbená pěvecká soutěž KRUMLOVSKÁ DĚTSKÁ PORTA. I naše škola tady měla svá želízka v ohni. Radost nám udělaly Denisa Poláčková a Laura Reichensdörferová, protože se dokázaly prosadit v náročné konkurenci a umístily se na stupních vítězů. Denisa získala krásné 2. místo a Laura velmi pěkné 3. místo. Děvčatům gratulujeme, ale děkujeme také Hance a Vendule Kajerovým za dobrou reprezentaci školy. Dík patří ale i paní učitelce Kajerové za přípravu soutěžících a jejich doprovod.
rsch

 

Vypravěč ve škole

V pátek 25. listopadu bylo pro děti ze 6. A připraveno netradiční dopoledne. Ve školní knihovně je přivítal pan Martin Hak, vypravěč příběhů, a paní Romana Ouředníková z městské knihovny. Pozvání pana Haka nebylo nikterak náhodné, neboť právě šesťáci v rámci akce Čtení děti dětem četli pověsti o Karlu IV. Ale tentokrát byli v roli posluchačů oni. Zažili jsme skvělé vypravování o vládě Karla IV., o středověkém dobývání hradu, o rytíři Janu Pancíři ze Žampachu, zaposlouchali se do zvuků bubnu a snažili jsme se odpovídat na různé otázky. Ve druhém příběhu jsme se pak přenesli zpět do současnosti a vyslechli jsme úsměvné povídání o malé dceři vypravěče. Už tedy víme, co je tzv. storytelling (aneb umění vyprávět příběh), který aktivizuje slovní zásobu, řeší čtenářskou gramotnost, rozvíjí představivost, obrazotvornost i fantazii. Tímto děkujeme paní knihovnici Ouředníkové za zprostředkování krásného představení a panu Hakovi za nevšední zážitek.
I. Marková

Další fotografie naleznete zde.

 

Workshop Multikulturní svět kolem nás

V úterý 15. 11. absolvovala třída 9. A podobně jako minulý měsíc osmáci workshop zaměřený na odbourání zažitých předsudků a prevenci rasismu.

Další fotografie naleznete zde.

 

Jak jsme se učili o starověkém Římě

V úterý 25. října jsme se zase někam vypravili. A jestli se ptáte kam, já vám to povím. Extrémně daleko jsme chodit nemuseli, přesunuli jsme se jenom do naší velké tělocvičny. Už jste zvědaví? Tak dobře, teď už tedy k samotnému představení. Společně s dalšími třídami jsme se šli podívat na vystoupení skupiny historického šermu o starověkém Římě. Dva gentlemani z pardubické agentury PERNŠTEJNI nám ukazovali, jak to vypadalo, když vládli římští císaři. Ti vysocí z nás si dále mohli vyzkoušet tzv. želvu, což byla pozice lidí se štíty nastavenými do stran, do výšky a před sebe. Z naší třídy 8. A si římskou želvu vyzkoušeli ti vyšší z nás, neuplatnil se ale náš nejvyšší spolužák Dan. A proč? Byl prý moc vysoký!:-) Ale dále. Na řadu pak přišlo představování zbraní té doby, ale nechyběla ani výzbroj. A nakonec přišlo to, na co jsem se nejvíc těšil, a myslím, že nejen já. Byl to šerm nebo gladiátorské zápasy, jak chcete. Šermíři nám předváděli, jak se bojovalo právě v arénách. Abych to tedy shrnul. Celé představení bylo velmi zajímavé a poučné. Já jsem například nevěděl, že Julius Caesar nebyl císař, ale že slovo císař vzniklo z jeho příjmení. Získali jsme ale spoustu dalších vědomostí, a proto budeme mít na šermíře z Pardubic krásnou vzpomínku.
Za 8. A napsal Ondra Hlavatý

 

Návštěva divadelního představení

Ve čtvrtek 6. 10. jsme opět po roce vyjeli za kulturou. Tentokrát jsme navštívili Malé divadlo v Českých Budějovicích, a sice velmi oblíbené představení nejen pro děti s názvem "Etiketa pro sígry" s přiléhavým a trefným přirovnáním k akční podívané ze základky. Hlavním hrdinou je Kryštof Sígr, žák 6. A, se spoustou kázeňských problémů. Jediný vzor, který Kryštof má, je James Bond. Ten k němu jednoho dne sestoupí z plakátu a začne ho provázet všemi úskalími etikety, neboť, jak praví sám neohrožený agent 007, etiketa je zbraň největšího kalibru! A že James nemluví jen tak do větru, brzy pozná i sígr Kryštof Sígr. Zjistí totiž, že se slušností a laskavostí jde všechno mnohem lépe, tak proč kolem sebe neustále šermovat pěstmi?! Představení bylo pro všechny velkým zážitkem, protože s humorem i vtipem ukazuje, co je vlastně důležité a že slušné chování se přece jenom vyplácí! A na závěr nesmí chybět pochvala i pro naše žáky a žákyně. Nejenže byli hezky oblečeni, ale zároveň se i slušně chovali, což se o žácích jedné místní školy rozhodně říct nedá! Děti, děkujeme, i takhle totiž reprezentujete naši školu! James Bond by z vás měl určitě velkou radost!:-)
rsch

 

Multikulturní dopoledne

Ve středu 5. října se třída 8. A zúčastnila projektového dopoledne s názvem „Multikulturní svět kolem nás“. Sympatické lektorky se celou třídu snažily zapojit do různých aktivit a úkolů, např. do zobrazování rozličných témat pomocí koláže, do společného kreslení, ale na řadu přišlo třeba i společné pití čaje, tzv. osmácká čajovna. Děti se snažily vyjadřovat svůj postoj k různé problematice, navzájem tolerovat názor druhého, ale také se vzájemně lépe poznat. Podle ohlasů se třídě pracovní dopoledne vesměs velmi líbilo.
rsch

 

Školní sněm

V pondělí 26. 9. 2016 se uskutečnila první schůzka školního sněmu. Ve 13:40 hodin se v učebně 6. A sešli mluvčí 4. – 9. třídy, paní učitelka Ivana Marková a zástupkyně ředitelky Vanda Kotálová. Hlavním bodem programu byla volba žákovské rady. Výsledky dopadly takto:
Alexandra Grimová (9. A)- předsedkyně
Lucie Vidláková (7. A) – místopředsedkyně
Nina Jiráková (8. A) – zapisovatelka
Anna Jarošová (5. A) – tisková mluvčí
Jakub Honetschläger (6. A) – nástěnkář
Tereza Honetschlägerová (4. A) – nástěnkářka
Po volbě žákovské rady následovala diskuse. Paní zástupkyně odpovídala na naše dotazy. Jednání školního sněmu bylo velice zajímavé.
Za školní sněm Anna Jarošová, 5. A

 

Velice děkujeme všem těm, kteří přispěli do dobrovolné sbírky a žákyním loňské 9. A za prodej kytiček.

 

Výlet do Rakouska

22. září se vybrané děti z naší školy zúčastnily celodenního výletu do Lince. Ráno před osmou hodinou jsme se sešli u cukrárny Eva a netrpělivě vyhlíželi autobus. Tam už čekali pan učitel Marek a paní učitelka Procházková, kteří nám dělali pedagogický doprovod. Viděli jsme opravdu hodně. První zastávkou byla vyhlášená perníkárna Kastner, kde jsme trochu nakupovali. Pak jsme jeli do muzea budoucnosti, Ars Electronica Center Linz, kde jsme viděli spoustu zajímavých exponátů a vynálezů z oblasti elektroniky. Po prohlídce muzea jsme si byli prohlédnout centrum Lince a pak už nás čekala pohádková říše Grottenbahn. Počasí nám ten den opravdu přálo. Domů jsme se vrátili před sedmou hodinou večer, unavení, ale maximálně spokojení. Děkujeme škole za organizaci tak pěkného výletu.
A jak se nám výlet líbil?
„Výlet byl celý hezký a zajímavý.“ Jirka
„Výlet se mi moc líbil, zajímavé byly vynálezy a centrum města.“ Robert
„Líbila se mi hlavně perníkárna Kastner.“ Hanka

Napsali účastníci a účastnice zájezdu z 8. A.

Další fotografie najdete v naší fotogalerii.

 

Deváťáci se vrátili do první třídy!

Nepropadli, ale šli se skamarádit s novými prvňáčky, pomohli jim při balení věcí do aktovky a naučili je, jak se chovat v jídelně. Deváťákům přejeme, ať poslední rok základní školní docházky úspěšně dokončí a prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a mají tu hodně kamarádů.

 

Zpátky do školních lavic

Ve čtvrtek 1. září začal v ZŠ a MŠ Vyšší Brod nový školní rok 2016/2017. Za krásného počasí jsme se sešli u školního altánu, kde jsme vyslechli uvítací projevy ředitelky školy Marie Novákové a místostarostky Evy Maštalířové. Obzvlášť hezky byli přivítáni vyjukaní prvňáčci. A co říci závěrem? Snad jen to, že všem přejeme hodně úspěchů v tomto školním roce.
rsch

 

Kurz AJ

Od pondělí 29. 8. probíhá na naší škole konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím – sympatickým Američanem Christianem Prendergastem. A co říkají děti?

„Je to super, moc se mi to líbí.“ (Terka Š.)
„ Strašně mě to tu baví a doufám, že si z toho něco odnesu, snad kurz bude i příští rok.“ (Tereza F.)
„ Mě se to líbí, je to super, škoda, že Christian v pátek končí.“ ( Honza K.)
„Kurz mě baví a doufám, že bude i příští rok.“ (Lucie V.)
„Kurz se mi moc líbí.“ (Nina J.)
„Kurz je velice zajímavý, líbí se mi.“(Sabina)………