AKTUALITY         TŘÍDY          FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

 

Vyšebrodská školní olympiáda

Za pěkného slunného počasí se v úterý 28. června sešli žáci 5. – 9. tříd na fotbalovém hřišti. Paní učitelka Blanka Mikulová zahájila již 12. ročník lehkoatletické olympiády. A pak podle časového rozpisu soutěžili žáci a žákyně v jednotlivých disciplínách: v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem, ve skoku dalekém a ve štafetovém i vytrvalostním běhu. Všichni soutěžící se velmi snažili a některé sportovní výkony si zaslouží velký obdiv. Na závěr proběhl tradiční fotbalový zápas, ve kterém si zahráli deváťáci proti žákům 5. – 8. tříd. Devátá třída zvítězila 8:5. Všem vítězům blahopřejeme!
I. Marková

 

Výtvarná soutěž

V dubnu proběhla v městské knihovně výstava prací přihlášených do oblíbené výtvarné soutěže LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS, kterou vyhlašuje Jihočeská vědecká knihovna ve spolupráci s Lesy ČR. Z celkového počtu 72 výkresů byly vybrány ty nejzdařilejší, které reprezentovaly své tvůrce v krajském kole. Nejlepšího umístění dosáhla Diana Kozlová ze 6. A, neboť se právě v krajském kole v kategorii Ilustrace s básní umístila na pěkném 3. místě. Dianě blahopřejeme, ale poděkování patří všem, kteří se soutěže zúčastnili.
rsch

 

SPOLEČNĚ NA CELODENNÍ VYCHÁZCE

Koncem května se nejmladší a nejstarší žáci naší školy vydali na vycházku po okolí Vyššího Brodu. Děti ve skupinách prozkoumávaly mapu, pozorovaly výhled na město, cestou si ověřovaly znalosti z přírody. Deváťáci pomáhali prvňákům s pracovními listy a po celou dobu na ně dohlíželi. Cílem naší společné vycházky bylo poutní místo Maria Rast. Odtud jsme se příjemně unaveni vraceli do školy na oběd.

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Klíče k tajemstvím školy

Poslední čtvrteční květnové odpoledne patřilo v ZŠ ve Vyšším Brodě již tradičně budoucím prvňáčkům. Už pojedenácté zde proběhla akce s názvem Klíče k tajemstvím školy, kterou opět pro děti a jejich rodiče připravili vyučující. V roli průvodců se i letos velmi dobře osvědčili dobrovolníci z řad žáků páté třídy. A pak už následovala tajemná cesta naší školou. Předškoláci se opět mohli projít školními prostorami, ale nebyla to procházka ledajaká! Navštěvovali různá stanoviště a tam plnili rozličné úkoly, např. dokazovali svou tělesnou zdatnost v tělocvičně, vystřihovali, lepili, malovali, snažili se rozpoznat různé zvuky a tóny, pozorovali živočichy, dokazovali, jak znají pohádky, počítali, pracovali na interaktivní tabuli, a mohli si dokonce odnést i výrobky. Odměnou za splněný úkol jim byl klíček z papíru. Také letos byli do aktivit připravených pro děti zapojeni jejich rodiče. A je to pochopitelné, vždyť ani na povinnosti spojené se školní docházkou děti jistě nezůstanou samy! Na závěr zajímavého odpoledne děti obdržely z rukou ředitelky školy Marie Novákové symbolický klíč ke škole, vymodelovaný z moduritu a zavěšený na stužce. Zábavné putování malých předškoláků bylo završeno chutnou svačinou ve školní jídelně. I školní jídelnu si mohly děti řádně prohlédnout, a nejen to, mohly totiž doslova nahlédnout i pod pokličky ve školní kuchyni, neboť i tyto prostory byly v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zpřístupněny veřejnosti. A co říci závěrem? Snad jen to, že cílem celého zábavného programu byla především snaha zbavit děti obav z nového, neznámého prostředí a tím jim alespoň trochu ulehčit začátek obtížné a trnité cesty za vzděláním, kterou budoucí prvňáčci nastoupí již v září.
rsch

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Dopravní soutěž

Ve středu 25. května jsme se vydali do Českého Krumlova na Dopravní olympiádu. Jeli jsme ve dvou skupinách: 1. kategorie: Eliška Ouředníková, Jan Řídel, Ondřej Sípal a Judita Žižková; 2. kategorie: Sára Klapáková, Karolína Litvajová, David Goldmann a Jan Tůma. Soutěž měla čtyři části: dopravní test, zdravověda, jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti. Akce se nám všem líbila, bylo to zajímavé a napínavé.
Napsali: J. Tůma, D. Goldmann

 

Dračí lodě

Dne 25. května se konaly Dračí závody Lipenský Dráček. Naše posádka se skládala ze žáků a žákyň 8. a 9. třídy. Jely se tři rozjížďky. V první rozjížďce jsme zvítězili nad místním týmem Modré Rybičky, ale bohužel ve druhé a třetí nás už porazily s velkým náskokem. Tudíž jsme v celkovém hodnocení získali krásné druhé místo ze čtyř soutěžících týmů.
Napsaly: V. Baštýřová, J. Kubečková

 

Běh s obručí

Dne 18. 5. 2016 se konal běh s obručí, zúčastnilo se 10 žáků.
Byly celkem 4 kategorie, v 1. kategorii zvítězil Josef Straka, v 2. kategorii zvítězil Jan Řídel, v 3. kategorii zvítězil Ondřej Sípal a ve 4. kategorii zvítězil Jan Tůma.

 

Květinový den ve Vyšším Brodě

11. květen se v celé ČR připomíná jako Český den proti rakovině, organizovaný sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již podvacáté. V tento den chodí v ulicích našich měst dobrovolníci, aby v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávali květinu se stužkou, symbol boje proti rakovině. Dobrovolné sbírky, jejímž ústředním tématem pro letošní rok je prevence nádorového onemocnění prsu, se opět ujali žáci deváté třídy, jmenovitě Katka Štětinová, Jarmila Kubečková, Anhelina Popovych, Aneta Smékalová a Michal Tran. Žáci měli za úkol nejen kytičky prodávat, ale také seznamovat kolemjdoucí s osvětou a bohužel i se smutnou statistikou. Rakovina prsu je totiž nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním v evropské populaci a v celosvětovém měřítku má na svědomí čtvrtinu onkologických nálezů. V České republice ročně onemocní přes 7000 žen a více než 1800 jich bohužel zemře. Je také nutné mít na paměti, že nádory prsu se nevyhýbají ani mužům! I proto je prevence tak důležitá!
I letos dětem počasí vyloženě přálo, a tak se i tento rok podařilo vybrat velmi pěknou částku ve výši 4762,- Kč.
Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte i na druhé.
Velké poděkování patří pochopitelně i všem zúčastněným za prodej květinek, a především paní učitelce Martině Markové za přípravu a realizaci této náročné, ale smysluplné akce.
rsch

 

Jak jsme se učili o zdraví

Pátek 29. dubna patřil v naší škole dalšímu projektovému dni, který jsme nazvali Den zdraví. Vše se točilo kolem toho nejcennějšího, co máme, a co si leckdy ani neuvědomujeme, a sice kolem zdraví. Děti od páté do deváté třídy byly rozděleny do smíšených skupin a na 4 stanovištích plnily různé úkoly. Žáci a žákyně se tak mohli seznámit s vlivem výživy na zdraví, se složkami výživy, s užíváním bylinek tak, aby byly zdraví prospěšné, a ne naopak, s pravidly péče o duševní rovnováhu a pohodu, ale např. i s tím, jak rizikové je nezodpovědné chování na internetu a jak neblaze může náš život ovlivnit šikana a kyberšikana. Děti se ale věnovaly i pohybovým aktivitám, v jejichž rámci plnily testy zdatnosti. Celé dopoledne se neslo v soutěžním duchu, a proto se každá skupina snažila nasbírat co nejvyšší počet bodů. Při závěrečném vyhodnocení čekala na 3 vítězné skupiny malá odměna. Poté jsme ještě zhlédli exhibici vybraných stolních tenistů. A co říci závěrem? Snad jen to, že poděkování si zaslouží nejen děti za zodpovědný přístup k práci, ale i vyučující, kteří celý soutěžní den svědomitě připravovali.
rsch

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Řešíte, co s dětmi o prázdninách?

Využijte o letních prázdninách 2016 týdenní příměstské tábory ve Vyšším Brodě. Zdarma je pořádá nezisková organizace Attavena, o.p.s. Stačí jen co nejdříve vyplnit nezávazný formulář na www.trochumenehorkeleto.cz. 

Tábory proběhnou v prostorách Základní školy ve Vyšším Brodě. Tábor se bude podle zájmu dvakrát až třikrát opakovat, vždy od pondělí do pátku mezi 7 a 17 hodinou. Je určený pro děti z 1. stupně ZŠ, jejichž rodiče pracují nebo si práci hledají. Pobyt dětí je zdarma, platí se pouze 350 Kč za týden na obědy a pití. 

Termíny v tuto chvíli nejsou pevně stanovené, můžete se podílet na jejich výběru.

Kontaktní osoba: Eva Štifterová, tel. 778 062 641

Další informace naleznete zde.

 

Mistrovství světa v obíhačce

Ve středu 20. dubna 2016 se uskutečnilo Mistrovství světa v obíhačce kolem pingpongového stolu.
Zúčastnilo se 16 žáků, 7 z prvního stupně a 9 z druhého stupně.
Vítězem prvního stupně se stal Ruadhán Ó'Súilleabháin.
Vítězem druhého stupně se stal Kamil Kuchta.
Na konci turnaje hrál první a druhý stupeň dohromady, absolutním vítězem se stal Jaroslav Procházka.
Vítězového byl oceněni diplomem, a zbývající hráči obdrželi Účastnický list.
Děkujeme všem hráčům za účast, a gratulujeme vítězům.
Pořadatel - Jaroslav Procházka.

 

Biologii ovládáme!

13. a 21. dubna se v Českém Krumlově konalo okresní kolo biologické olympiády kategorií C a D. Už jen zúčastnit se olympiády nebylo vůbec jednoduché, protože bez vypracování složitého vstupního úkolu se soutěžící do okresního kola vůbec nedostali! Dále následovaly test, poznávání organismů, ale i laboratorní úkol. Ale i přes všechna tato úskalí se naše děti přenesly a obstály skvěle! V kategorii D se žákyně Jolana Hurná ze 6. A umístila na pěkném 4. místě a Tereza Štroblová, taktéž ze 6. A, skončila šestá. V kategorii C jsme měli další želízko v ohni, Jarmilu Kubečkovou z 9. A. A Jarmila opět nezklamala. Získala totiž fantastické 1. místo, a proto si zajistila postup do krajského kola. Také Alexandra Grimová a Karolína Litvajová získaly slušné umístění. Soutěžícím pochopitelně gratulujeme, děkujeme za velmi hezkou reprezentaci naší školy, za kus práce, který všechna děvčata při přípravě na soutěž odvedla, a velký dík patří i paní učitelce Marešové za svědomitou přípravu soutěžících.
rsch

 

Pokusy s vodou

Den vody slavíme na naší škole každý rok tak, že vodu zkoumáme, provádíme s ní pokusy a hrajeme si s ní. Jako každý rok předvádí pokusy žáci z osmé třídy. Tento rok přišla řada na naši třídu.
Paní učitelka Marešová vybrala z dobrovolníků dvě dvojice, se kterými pokusy připravila. První dvojici tvořily Alexandra Grimová a Nela Albrechtová, druhou Karolína Litvajová a Sára Klapáková. A jaké pokusy to byly? První pokus – Je silnější tlak vody, nebo tlak vzduchu? – předváděla Kája. Druhý měla Nela, byl podobný prvnímu: Udrží látka vodu? Třetí pokus měla připravený Ála, jmenoval se Kruhy – pudr utíká. Poslední pokus jsem si přichystala já a předváděla jsem: Bublinové stěny.
Když jsme všechny předvedly své pokusy, vyzkoušely si všechny děti samostatně:

  • Je silnější tlak vody, nebo tlak vzduchu?
  • Hra s kroužky
  • Dešťové hole

Všechny pokusy jsme předváděly všem třídám od 1. až do 9. třídy. Asi můžeme říct, že děti z prvního stupně byly hodně šikovné. Některé jejich reakce nás pobavily. Než se vystřídaly všechny třídy, uběhly dva týdny. Svátek vody není jen 22. března, ale vlastně každý den.
Na závěr chceme poděkovat paní učitelce Marešové za její trpělivost při nacvičování pokusů tak, abychom je pak uměly vysvětlit ostatním.
Sára Klapáková
Pokusy s vodou ještě jednou
A co překvapilo mě? Zjistila jsem, že asi polovina dětí si zkoušela pokusy doma. To mě potěšilo. I menší děti jsou schopné pracovat s pojmy tlak vody a tlak vzduchu, povrchové napětí, molekuly vody. Příjemná byla i spolupráce s děvčaty z 8. A.
Jaroslava Marešová

 

Úspěch ve fotografické soutěži

O úspěchu Anheliny Popovych v návrhářské soutěži jsme již psali. Ale tím to nekončí. Další velkou zálibou této talentované žákyně 9. A je fotografování. Anhelina se v dubnu zúčastnila 5. ročníku vyhledávací fotografické soutěže Mladých ochránců přírody "Příroda objektivem". Její nádherná fotografie byla vybrána jako 25. nejlepší z celkového počtu 263 zúčastněných soutěžících! Anhelino, gratulujeme ti ke krásnému umístění a přejeme hodně dalších úspěchů!
rsch

 

Jihočeský zvonek i letos úspěšně zazvonil!

Poděkování za pěknou reprezentaci naší základní školy si zaslouží děti, které se 15. dubna zúčastnily okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek.  Katka Štětinová, Karolína Chmelová, Denisa Poláčková, Vendula Kajerová a Hanka Kajerová ostudu rozhodně neudělaly. Všechny dívky se v těžké konkurenci snažily předvést co nejlepší pěvecký výkon, což se jim bohatě vyplatilo. Denisa se totiž ve své kategorii umístila na krásném 2. místě, Katka si vyzpívala bronz a ostatní děvčata získala za svůj výkon alespoň čestné uznání. Gratulujeme tedy k hezkému umístění, ale děkujeme i paní učitelce Kajerové za pečlivou přípravu našich soutěžících a jejich doprovod na soutěž.
rsch

 

Šplh o tyči

Dne 11. dubna 2016 se konal šplh na pětimetrové tyči. Kategorie byly: 1. - 2. třída, 3. - 4. třída, 5. - 6. třída, 7. - 9. třída. Zúčastnilo se 13 žáků. Rekordmankou školy se stala Veronika Baštýřová s časem 06:45 s.

 

SOUTĚŽ PRO CELOU ŠKOLU

9. A vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem "Poznej své město".
Smyslem této fotografické hádanky bude rozluštit,
z jakého místa ve Vyšším Brodě byl snímek pořízen.
Fotografie bude vždy umístěna na stránkách školy.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci a všechny žákyně naší školy. 

Podmínky soutěže

Soutěžní fotografie

 

Beseda o kyberšikaně

V úterý 5. dubna se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili besedy, kterou pro ně zajistila městská knihovna ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Přednášející Vojtěch Kalousek a jeho maminka se snažili děti seznámit s bezpečnými zásadami užívání internetu a mobilního telefonu, ale hlavně je varovali před lehkomyslným a nebezpečným chováním při využívání IT technologií. Beseda byla velmi otevřená především proto, že sám pan Kalousek si šikanou na vlastní kůži prošel. Všichni zúčastnění si určitě odnesli do života spoustu cenných informací, ale hlavně dobrých rad, jak zbytečně nehazardovat.
rsch

 

Úspěch v literární soutěži

Velkého úspěchu dosáhla žákyně Zuzana Kramperová ze 4. A v krajském kole literární soutěže Evropa ve škole. Zuzka soutěžila v kategorii dětí do 11 let a pro svou práci si vybrala téma, které doslova hýbe kulturním světem, a sice Výročí 700 let od narození "Otce vlasti" Karla IV. Její snaha byla oceněna skvělým 3. místem! Ve svém fiktivním dopise se až dojemně vyznává ze svého obdivu k jedné z nejpozoruhodnějších historických postav našich dějin. Je velmi potěšující, že žákyně 4. třídy dokáže o věcech takto dospěle přemýšlet. Zuzko, velice ti gratulujeme ke krásnému umístění a přejeme ti, aby ses ve svém životě setkávala hlavně s pozitivními vzory!
rsch

Soutěžní příspěvek si můžete přečíst zde.

 

Den bláznivých účesů

Letošní již 9. ročník této celoškolní akce připadl na pátek 1. dubna. Apríl, legrácky, vtípky, ale hlavně bláznivé účesy a mnohdy i nejrozmanitější převleky zavládly ten den ve všech třídách. Crazy účesy, super outfity, crazy den …J :-)
A jak celé dopoledne probíhalo? Děti ve všech třídách svým hlasováním rozhodly, kdo bude soutěžit za jejich třídu. Dále pak zástupci školního sněmu vybrali z každé třídy ještě jednoho soutěžícího. Po velké přestávce jsme se všichni sešli ve velké tělocvičně, kde již bylo vše připraveno a hezky vyzdobeno. Moderátorky dne účesů Kačka Štětinová a Karolína Chmelová všechny přivítaly, představily nám porotu, ve které zasedlo sedm paní učitelek, a také nás seznámily se způsobem hlasování. A pak už následovalo defilé soutěžících z 1. i 2. stupně, hodnocení poroty a hlasování všech dětí. Abychom nemuseli netrpělivě čekat na sečtení všech hlasů, byl pro nás připraven zajímavý doprovodný program. Nejprve žákyně ze 4. třídy Zuzana Kramperová, Anička Jarošová a Andrea Petrů velmi pěkně zazpívaly a zahrály na kytaru, dále pak byla připravena taneční soutěž s balonky, která vzbudila nečekaný zájem. Po sečtení všech hlasů jsme se dozvěděli výsledky. Mezi soutěžícími z 1. stupně zvítězila Anička Jarošová ze 4. A, na 2. místě skončil Ruadhán Ó'Súilleabháin ze 4. A a na 3. místě pak David Reichensdörfer z 2. B. Na 2. stupni zvítězily Sára Klapáková a Karolína Litvajová z 8. A, 2. místo obsadil Ondra Hlavatý ze 7. A a 3. místo Honza Šimša z 5. A. Cenu poroty za celkový dojem získala Janička Novotná z 1. B, cenu laku na vlasy pak Šárka Kovářová ze 4. A. Po vyhlášení jsme zhlédli taneční vystoupení žáků a žákyň z 9. A, program pak ukončila diskotéka.
Za skvělý průběh celé akce děkujeme třídě 9. A, dětem ze školního sněmu, poděkování patří i těm vyučujícím, kteří pomohli s přípravou a organizací. Nemalý dík si zaslouží i rodiče, kteří se často na přípravě účesů a kostýmů svých ratolestí podílí.
A co říci závěrem? Každý rok velmi obdivujeme velkou nápaditost, originalitu, úžasné účesy i převleky a jsme rádi, že se tato akce stále těší velkému zájmu.  
I. Marková

 

Den crazy účesů

V pátek 1. dubna se konal letos již 9. ročník Crazy účesů. I Tento rok se tradičně přípravy této akce ujali deváťáci a školní sněm pod vedením paní učitelky Ivany Markové. Vybírali se soutěžící z každého stupně a musím uznat, že to nebylo vůbec lehké, protože děti měly pořádně bujnou fantazii a vymyslely si naprosto skvělé účesy. V prvním kole hlasování vybírala porota paní učitelek 12 soutěžících, kteří by si zasloužili vyhrát, a výherce ceny laku na vlasy a celkového dojmu. V 2. části hlasování vybírali diváci z těchto dvanácti soutěžících absolutní favority, tedy první 3 místa na I. a II. stupni. Nakonec to dopadlo následovně: za I. stupeň: 1. místo - Anička Jarošová, 2. místo – Ruadhán Ó'Súilleabháin, 3. místo - David Reichensdörfer; za II. stupeň: 1. místo - Sára Klapáková a Karolína Litvajová, 2. místo - Ondřej Hlavatý, 3. místo – Honza Šimša, cena laku na vlasy - Šárka Kovářová, celkový dojem - Janička Novotná z 1. B.
Po vyhlášení prvních 3 míst, celkového dojmu a ceny laku na vlasy a rozdání cen zbývalo už jen jediné a to malé překvapení deváťáků v podobě tanečního vystoupení, kterým se odstartovala party a zároveň ukončení celé akce. Myslím si, že můžu jménem všech říci, že se toto dopoledne zdařilo a ráda bych poděkovala dívkám ze školního sněmu, že nám pomohly s plachtami a plakáty, dívkám ze 4. A za krásné zpestření dopoledne jejich vystoupením, všem deváťákům, kteří se podíleli na přípravě celé akce, a v neposlední řadě paní učitelce Ivaně Markové, bez které bychom to nikdy nedotáhli do konce a která nám se vším ochotně pomáhala. Děkujeme a doufáme, že se příští rok této akce ujmou deváťáci se stejným nadšením jako letos my. 
Jménem 9. A Kačka Štětinová

 

Turnaj v sálové kopané

V měsíci březnu se v naší škole konal také turnaj v sálové kopané, který zorganizovali žáci 9. A spolu s panem učitelem Markem. Hráči bojovali nejen o přízeň diváků, ale mj. také o sladkou odměnu. A jak tentokrát celé klání dopadlo? Na 1. místě se umístil YELLOW TEAM z 9. A, druhé skončilo družstvo MOTORKU FC ze 6. A a 3. příčku obsadili SPARŤANI z 5. A. Pořádnou ostudu si svým nesportovním chováním uřízli žáci sedmé i osmé třídy, protože se neobtěžovali na turnaj dostavit, a tudíž prohráli s ostatními týmy kontumačně! A kdo byl nejlepší mezi jednotlivci? Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Tomáš Krutský ze 6. A, nejlepším hráčem se stal Lukáš Musil z 5. A a titulem nejlepšího střelce se může pochlubit Radek Rousek z 9. A. Všem hráčům děkujeme za bojovnost, ale dík patří pochopitelně i organizátorům za přípravu turnaje.
rsch

Výsledková listina k nahlédnutí zde.

 

Jarní výstava

Třída 2. A pořádala výstavu, kde žáci 1. stupně vystavovali své doma vyrobené výrobky. Úsilí žáků bylo poté ohodnoceno na konečném vyhlášení, které se konalo na Škaredou středu. S organizací soutěže pomáhal celý učitelský sbor 1. stupně. Děkujeme za odborné rady paní učitelce Faktorové a paní učitelce Trojákové a za finanční podporu SRPŠ a školy.

 

Pythagoriáda

Dne 22. 3. 2016 se v Českém Krumlově konalo okresní kolo Pythagoriády pro žáky 5. tříd, kterého se celkem zúčastnilo 15 soutěžících. Naši žáci obsadili přední místa, nejlépe se umístili na 2. - 6. místě Ondřej Sípal a Jakub Honetschläger. Žákyně Le Bao Ngoc (Stefany) obsadila pěkné 7. – 9. místo a Judita Žižková 10. – 11. místo. Všem blahopřejeme ke skvělému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
I. Marková

 

Děti čtou dětem

I letos jsme se zapojili do projektu DĚTI ČTOU DĚTEM ve spolupráci s městskou knihovnou. Naše společné čtenářské posezení proběhlo ve středu před velikonočními prázdninami. Šesťáci četli prvňáčkům a naopak a všichni jsme si hodinu společné četby skvěle užili. Nakonec jsme si rozdali drobné dárečky a byli jsme obdarováni i paní knihovnicí. Ve třídě jsme si pak povídali o tom, jak je pěkné poslouchat plynulé a výrazné čtení.
rsch+dč

 

Matematický klokan 2016

Ve školním kole soutěže Matematický klokan 2016 – kategorie Benjamín, které proběhlo v úterý 22. března, zvítězil Bronislav Bäuml ze 7. A, 2. místo obsadila Karolína Míčková ze 6. A a 3. příčka patří Jolaně Hurné, taktéž ze 6. A. Dětem gratulujeme a děkujeme i vyučujícím za přípravu soutěže.
rsch

 

Vybíjená podruhé

V pondělí 21. března turnaj ve vybíjené pokračoval, tentokrát pro starší žákyně. I starší dívky bojovaly s velkým nasazením a obrovskou chutí. A který tým nakonec vybojoval zasloužené vítězství? Na 1. místě se umístilo družstvo KFC Sparta z 8. A, 2. místo uhájil tým Deváťačky z 9. A a na 3. místě skončily Queens ze 7. A. Vítězkám gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za sportovní zápal. Velký dík patří pochopitelně i paní učitelce Mikulové za přípravu a realizaci turnaje.
rsch

 

Turnaj ve vybíjené

Ve středu 16. března se v tělocvičně základní školy konal turnaj ve vybíjené pro mladší žákyně. Děvčata ze čtvrté, páté a šesté třídy nastoupila s nadšením a snahou uhrát ten nejlepší výsledek pro svůj tým. A jak nakonec celé klání dopadlo? Na 1. místě se po zásluze umístil tým Nebelvír ze 6. A, 2. příčku obsadily Míci, taktéž ze 6. A, na 3. místě skončily Mimoňky z 5. A a bramborová medaile zbyla na Gepardice ze 4. A.
rsch

 

Další střípky z návrhářské soutěže

Tak takhle vypadá krásná ilustrace, za kterou naše žákyně Anhelina Popovych získala ocenění v návrhářské soutěži MLADÝ MÓDNÍ NÁVRHÁŘ 2016. To, že toto dílko vybrala odborná porota z 1200 prací, svědčí o velkém Anhelinině talentu. Skvělý úspěch! Anhelino, ještě jednou gratulujeme!
rsch

 

Hudební dopoledne

V pátek 11. března do naší školy zavítalo muzikantské uskupení, které si říká Hudba školám. Pánové Zdeněk Dočekal (piáno), Jiří Válek (bass, zpěv) a Radim Ilek (bicí nástroje) dokázali svou hudbou, zpěvem, ale i příjemným a milým vystupováním nadchnout děti z prvního i druhého stupně a přiblížit jim tak filmové, muzikálové, divadelní, ale třeba i seriálové písně. Výčet všech melodií, které zazněly během hodinového vystoupení, ale i výčet jejich autorů a interpretů by byl obsáhlý, tak alespoň namátkou. Rádi jsme si poslechli píseň z filmu Šakalí léta, známou skladbu z muzikálu Noc na Karlštejně či píseň skupiny Beatles. Přiblížili jsme si tvorbu vynikajícího českého skladatele Karla Svobody, písně Osvobozeného divadla i divadla Semafor. Celé vystoupení se nám velmi líbilo, rádi jsme si některé písně zazpívali. Tímto skupině Hudba školám patří velký dík!
I. Marková

 

Běh do schodů

Dne 9. března proběhl 1. ročník akce s názvem Školní běh do schodů. Soutěže se zúčastnilo 21 dětí.

Výsledky soutěže

 

Příprava Crazy účesů 2016

Jako každý rok, tak si i letos jako žákyně 9. třídy bereme na starosti naplánování a přípravu akce Crazy účesy. Na prvním školním sněmu v tomto pololetí jsme se poradili a domluvili se zástupci nižších tříd, jak bychom si tuto akci představovali a všichni jsme se shodli, že nebude vůbec jednoduché toto dopoledne naplánovat podle našich představ, ale pevně věříme, že se nám to povede a bude se to všem líbit. Pevné datum je stanoveno na pátek 1. dubna, tak si všichni už můžete dopředu naplánovat vaše šílené účesy. Těšíme se na vaše nápady, 9. A. 

 

Úspěch v návrhářské soutěži

Velkého úspěchu dosáhla žákyně Anhelina Popovych ve XXII. ročníku návrhářské soutěže MLADÝ MÓDNÍ NÁVRHÁŘ 2016, kterou pro žáky a žákyně základních škol vyhlásila OA, SOŠ a SOU Třeboň. Anhelina ve velmi těžké konkurenci získala ve své kategorii ocenění za ilustraci a je za odměnu pozvána do třeboňské střední školy na zajímavý celodenní program plný módní inspirace. Není žádným tajemstvím, že právě na této škole bude Anhelina od září studovat. Milá Anhelino, přejeme ti, abys svůj talent, zájem, ale hlavně velkou píli při studiu na této škole plně zúročila! Blahopřejeme!
rsch

 

Bronzová zeměpisná olympiáda

Úspěchem se může pochlubit žákyně Karolína Míčková z 6. A. V okresním kole olympiády v zeměpise, která se 16. února konala v Českém Krumlově, totiž získala pěkné 3. místo. Karolíně blahopřejeme k hezkému úspěchu, ale za důstojnou reprezentaci naší školy děkujeme i ostatním soutěžícím. Dík patří pochopitelně vyučujícím za přípravu soutěžících i jejich doprovod na soutěž.
rsch

 

Florbalový týden

Ve druhé polovině února se řada chlapců a děvčat z 1. - 4. tříd utkala ve florbalu. Sedm chlapeckých družstev zabojovalo v pondělí a šest dívčích skupin soupeřilo ve středu. Chlapci hráli rychle a dravě. Děvčata byla zpočátku opatrná, ale po nějaké době je přemohla ohromná bojovnost. Při obou utkáních nechybělo hlasité povzbuzování a fandění, rovněž nálada byla skvělá. Ve čtvrtek čekalo na všechna soutěžící družstva vyhodnocení. Účastnický list, který získal každý tým, vytvořili žáci 9. třídy. Po zásluze si chlapci a děvčata odnášeli i malou sladkou odměnu.

Výsledková listina - dívky

Výsledková listina - chlapci

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii.

 

Scénické čtení i u nás ve škole

Úterní odpolední vyučování jsme 16. února strávili opravdu netradičně. Na pozvání paní knihovnice Ouředníkové k nám do školy zavítali známí herci se svým literárním programem s názvem „Život k sežrání“. Na mušku si vzali stejnojmennou knihu Mikaëla Olliviera o Benovi, obyčejném klukovi, který má spoustu problémů sám se sebou, hlavně s nadváhou a neopětovanou láskou ke své spolužačce. Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Petra Bučková se nás svým výrazovým čtením snažili vtáhnout do děje románu a rozhodně se jim to podařilo. Měli jsme totiž pocit, že sedíme v hledišti v divadle, ne v tělocvičně naší školy, a že prožíváme všechny Benovy radosti i starosti. Téma románu je totiž nadčasové, vypráví hlavně o současném světě, kde děti mohou mít téměř všechno, co chtějí, a přitom často postrádají to nejdůležitější. Zkrátka, moc děkujeme za příjemně strávenou hodinku.
rsch

 

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání do Základní školy Vyšší Brod pro školní rok 2016/2017

 

MASOPUST VE ŠKOLE

Masopust představuje období hodování, tanečních zábav, zabijaček, svateb a veselí, které nastává po svátku Tří králů a jeho konec je závislý na datu Velikonoc. Součástí oslav je i průvod masek provázený muzikou. Právě takový průvod dětí a paní učitelek z MŠ zavítal i do naší školy. Maškary přišly, zazpívaly, vyloudily úsměv i úžas na tvářích všech a zase se nenápadně vytratily.....

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii.

 

Zápis budoucích prvňáčků

Dne 8. 2. 2016 proběhl zápis dětí do 1. třídy. Budoucí prvňáci se velmi snažili předvést, co všechno už umí, a jistě si z první návštěvy své budoucí školy odnesli domů pěkné zážitky.

 

Úspěšná reprezentace v MO

Velmi pěkného umístění dosáhli žáci 5. A v okresním kole matematické olympiády, která se konala 19. ledna v Českém Krumlově. Ondřej Sípal skončil na výborném 1. místě, ale neztratili se ani Jan Šimša se svým pěkným 5. místem, ani Judita Žižková, která skončila na 11. příčce. Našim soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a dík náleží i vyučujícím za přípravu našich žáků a jejich doprovod na soutěž.
rsch

 

Radovánky na sněhu

V pátek 22. ledna jsme my deváťáci s 1. až 4. třídou vyrazili bobovat na kopec za školou. Prvním třídám jsme připravili malý závod v bobování. Tomu že jsme si dopoledne všichni užili, napomohlo i krásné počasí.  

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii.

 

Povedený lyžařský kurz

V týdnu od 18. ledna do 22. ledna se naše třída 7. A zúčastnila lyžařského kurzu na Kramolíně. Odjezd byl v pondělí před osmou hodinou ráno z vyšebrodské autobusové zastávky. Společně s loučovickými žáky jsme se tedy vydali na Lipno. První den jsme se dostali, spíše doplazili, do FOX PARKU, jelikož jsme, až na výjimky, ještě neuměli lyžovat. Pak jsme všichni pokračovali na sjezdovkách. Celý týden byl hezky prožitý, všichni jsme si výcvik moc užili, protože nebyla nouze o humorné příhody i komické hromadné pády. Největší zásluhu ale mají paní učitelky Háková a Mikulová, protože nás všechny naučily lyžovat.
A jak kurz hodnotí samotní sedmáci?
„Líbilo se mi lyžování, ale i to, že jsme nebyli ve škole.“ Ondra
„Lyžování se nám líbilo, mockrát jsme nepadaly, bylo to super!“ Hanka a Gábina
„Kurz se nám velmi líbil, byl zábavný, občas i vtipný. A mají tam velmi milé a hezké pracovníky, ale i pracovnice.“ Lucka a Sabina
„Moc se nám na kurzu líbilo, naučili jsme se něco nového.“ Robert a Jirka
Napsaly děti ze 7. A.

 

Dějepisná olympiáda

Dne 18. 1. 2016 se v Českém Krumlově konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu v něm reprezentovaly Sára Klapáková z 8. A, Veronika Baštýřová a Jarmila Kubečková z 9. A. Téma 45. ročníku „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“ je velmi zajímavé, a tak není divu, že se okresního kola zúčastnil poměrně rekordní počet soutěžících. Celkem 33! Otázky oproti školnímu kolu byly ale hodně obtížné, což se projevilo i v získaném počtu bodů. Úspěšných řešitelů, tedy těch, kteří dosáhli alespoň 60% ze 100 bodů, bylo pouze 6.
A jak se s úkoly vypořádaly žákyně naší školy? Z celkového počtu 33 soutěžících obsadila Jarmila Kubečková 12. místo, Sára Klapáková 13. místo, Veronika Baštýřová se umístila ve druhé polovině výsledkové listiny. Žákyním gratulujeme k pěknému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
I. Marková

A jak olympiádu hodnotí samy žákyně?

Sára: Dne 18. 1. jsem se zúčastnila okresního kola Dějepisné olympiády v Českém Krumlově. Okresní kolo bylo těžší než školní kolo. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila, i když jsem skončila na 13. místě. Byla to pro mne zajímavá zkušenost.
Veronika: Zúčastnila jsem se soutěže, byla dobrá. Zorganizovaná byla také super, ale test byl těžký. S výsledkem sice nejsem spokojená, ale líbilo se mi to.
Jarmila: V pondělí 18. 1. jsme se zúčastnily OK Dějepisné olympiády. Čekaly jsme tak 20 soutěžících, ale bylo jich 33. Test byl dost těžký, takže naše umístění je docela fajn!

 

Poučná beseda

Ve středu 13. ledna se žáci a žákyně 7. – 9. třídy zúčastnili v rámci primární prevence besedy o problematice alkoholismu s lektorkou Alenou Kajanovou. Všichni se dozvěděli spoustu důležitých i překvapivých informací, například o tom, jak snadné je dostat se do pasti závislosti a jak těžká je cesta zpět, jak nebezpečné je pití energetických nápojů, obzvlášť v kombinaci s alkoholem, a že 2 z 10 patnáctiletých dětí pravidelně konzumují alkoholické nápoje! Kromě zajímavých témat všechny ale nadchla i osobnost usměvavé paní lektorky, která byla velmi bezprostřední, a tak kontakt s dětmi navázala naprosto bez problémů. Zúčastnění se shodli, že čas strávený na besedě rozhodně nebyl zbytečný. Tímto chceme zároveň poděkovat paní učitelce Martině Markové za zorganizování besedy.
rsch

 

Vánoční tvořivé dílny

V úterý 22. prosince se v naší škole už potřetí konala akce s názvem Vánoční dílny. Chtěli jsme dětem zkrátit netrpělivé čekání na vánoční prázdniny a Ježíška, a proto jsme pro ně opět připravili pracovní dopoledne. Děti si samy vybraly z pestré nabídky činností tu svou a pak už nezbývalo nic jiného, než aby se s chutí a vervou pustily do díla. A tak žáci a žákyně např. vyřezávali vánoční ozdoby a další výrobky ze dřeva, vyráběli rozmanité vánoční dekorace nejen na stromek, ale i na sváteční vánoční stůl, ušili si např. jehelníček i ozdobný sáček na dárky, pekli medové perníčky a linecké cukroví, připravovali drobné pohoštění a chuťovky a v neposlední řadě zdobili vánoční svícny. Pod rukama dětí vznikala opravdu nápaditá a vkusná dílka a kdoví, třeba právě takový výrobek z některé dílny zkrášlil vánoční atmosféru u vás doma a možná, že udělal radost pod stromečkem právě vám!
rsch

Další fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii.

 

Stolní tenis

V pondělí 21. 12. 2015 jsme se sešli ve velké tělocvičně. Zde byla nejprve pro děti z prvního stupně a poté pro děti z druhého stupně připravena ukázka stolního tenisu. Žáci z 9. A Jaroslav Procházka, David Goldmann, Jakub Harenčák a žákyně Šárka Procházková z 8. A dětem předvedli různé styly hry, kromě toho i ukázky správných úderů či držení pálky. Velmi zajímavé bylo i porovnání rozdílu mezi
ping-pongem a stolním tenisem. Jejich trenér pan Pavel Mleziva nám v průběhu hry vše popisoval, pověděl nám o vzniku stolního tenisu, vysvětlil pravidla hry a zmínil skvělé úspěchy, kterých jeho svěřenci dosáhli. Děti měly také možnost si prohlédnout pohár z krajského kola v Českých Budějovicích a pohár z republikového finále ve stolním tenisu základních škol a víceletých gymnázií, které se konalo v Jindřichově Hradci, kde se naši hráči umístili na krásném 2. místě! Ještě jednou jim patří velká gratulace. Na závěr si zájemci mohli vyzkoušet, že hrát s takovými mistry není vůbec žádná sranda. Celá tato akce byla velmi povedená a poučná.
I. Marková

 

 

» Testování znalostí Vašich dětí na portálu www.proskoly.cz

 

» Velice děkujeme všem těm, kteří přispěli do dobrovolné sbírky!

 

Vánoční posezení v DPS

Dne 14. prosince proběhlo v pečovatelském domě v odpoledních hodinách tradiční vánoční setkání seniorů s panem starostou a členkami SPOZ. Krásnou vánoční atmosféru vytvořilo vystoupení několika žákyň naší základní školy. Děvčata zarecitovala básničky s vánoční tématikou a zazpívala známé vánoční koledy a písně. K příjemné náladě přispělo i malé občerstvení (za věnované vánoční pečivo děkujeme Cukrárně Eva).
Přejeme Všem obyvatelům pečovatelského domu hodně zdraví a štěstí do nového roku.

 

Už jste našli svoji hrušku?

Náš strom změnil plody. Místo jeřabin jsou teď krásné hrušky - vaše práce. A co ponese náš strom příští rok? Můžete své návrhy říci paní učitelce Marešové.

 

Mikuláš a čerti v naší škole

V pátek 5.prosince k nám do školy přišel Mikuláš. Ale jak už to bývá, nepřišel sám. Vzal si s sebou čerty i anděly, kteří obcházeli třídy a nadělovali dětem dobroty. Čerti se v tento den pořádně zapotili, protože zlobivých dětí bylo docela dost. Andílci ale čertům domluvili, aby na děti nabyli tak přísní, a děti na oplátku slíbily, že budou hodné. To jsme tedy zvědaví, jak dlouho jim to vydrží.

 

KRUMLOVSKÁ DĚTSKÁ PORTA

V pátek 27. listopadu se v Českém Krumlově konala oblíbená pěvecká soutěž KRUMLOVSKÁ DĚTSKÁ PORTA. I naše škola tady měla svá želízka v ohni. Radost nám udělal Tomáš Krutský, žák šesté třídy, který se dokázal prosadit v náročné konkurenci a obsadil krásné 2. místo. Jeho vystoupení bylo velmi efektní také v tom, že se sám doprovázel na foukací harmoniku. Tomášovi gratulujeme, ale děkujeme také Hance a Vendule Kajerovým, Andree Petrové, Lauře Reichensdörferové za dobrou reprezentaci školy. Dík patří ale i paní učitelce Kajerové za přípravu soutěžících a jejich doprovod.
rsch

 

V neděli 29. listopadu v 17 00 hod. se na náměstí sešli zástupci města a občané Vyššího Brodu, aby společně u příležitosti prvního adventního svátku rozsvítili stromeček a zároveň zapálili první svíčku na obrovském a krásném adventním věnci.
Naši žáci, tam nemohli chybět a pro tuto příležitost si někteří z nich nacvičili pásmo koled a vánočních básní, které se jim vyvedlo a určitě všem účastníkům pomohlo, i v tak ošklivém počasí, navodit tu pravou vánoční atmosféru.

Děkuji všem žákům, kteří se na tuto akci se mnou pilně a s nadšením připravovali a přeji všem .......... ať vám to krásné zpívání a nadšení vydrží ...... co možná nejdéle.
Alena Chleborádová

 

Dějepisná olympiáda

V letošním školním roce se koná již 45. ročník Dějepisné olympiády. Tematické zaměření ročníku – „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“ nebylo náhodné, 14. května 2016 si připomeneme 700. výročí narození Karla IV.
Školní kolo Dějepisné olympiády se uskutečnilo 25. listopadu 2015. Celkem se ho zúčastnilo 9 soutěžících z 8. a 9. ročníku, pro které je tato soutěž určena. Test školního kola obsahoval 24 různých úkolů, mezi kterými bylo například i doplňování rodokmenu Lucemburků.
Vítězkou školního kola se stala Sára Klapáková z 8. A, na druhém místě se umístila Veronika Baštýřová z 9. A, na místě třetím pak Jarmila Kubečková rovněž z 9. A. Dále se školního kola zúčastnili Alexandra Grimová, Zdeněk Pardamec z 8. A, Kristýna Soukupová, Jaroslav Procházka, Jaroslav Šesták a Michal Tran z 9. A, kteří dosáhli rovněž velmi pěkných výsledků.
Všechny tři úspěšné řešitelky postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu 2016 v Českém Krumlově. Přejeme mnoho úspěchů!
I. Marková

 

Jihočeský úsměv

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Jihočeský klub Obce spisovatelů vyhlásily v letošním roce již 6. ročník literární soutěže Jihočeský úsměv. Tato soutěž je určena pro chlapce a dívky do 15 let, tématem soutěžních prací jsou zážitky z prázdnin, ale i ze školy, z domova nebo příběhy inspirované četbou. A právě zážitek z prázdnin se stal námětem soutěžní práce Juditky Žižkové z 5. A.
Odborná porota složená z členů Jihočeského klubu Obce spisovatelů hodnotila celkem 130 příspěvků zaslaných z celého Jihočeského kraje a ocenila 10 nejlepších. Přestože příspěvek Juditky mezi těmito deseti vybrán nebyl, porotě se její práce líbila a jako malou odměnu Juditka získala sborník, kde jsou uvedeny vítězné práce a také ty, které porotu zaujaly.
Juditce děkujeme za reprezentaci školy a oceňujeme její zájem o literární tvořivost.
I. Marková

foto: Z. Mareš

 

Ikaros

V úterý 24. listopadu jsme opět po roce navštívili Městské divadlo v Českém Krumlově, abychom zhlédli představení hostujícího divadla Drak z Hradce Králové. Představení vzniklo na motivy Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, konkrétně báje "O Daidalovi a Ikarovi". Zpracování bylo ovšem velmi moderní a volné a propojení klasiky právě s moderním pojetím bylo velmi zajímavé a zvláštní. Na známém starořeckém příběhu nám autoři chtěli ukázat vývoj divadla, seznámit nás s divadelními druhy a žánry i ukázat stavbu antického dramatu. Nechyběly ale ani další složky, které představení obohatily a ozvláštnily, např. nápaditý hudební doprovod, zpěv i pěkně upravená scéna. Autoři nás přesvědčili, že i klasika se dá zpracovat jinak - moderní, vtipnou formou. Zvláště našim dětem se hra velmi líbila. A na závěr nesmí chybět velká pochvala pro naše žáky a žákyně. Nejenže byli slavnostně oblečeni, ale zároveň se v divadle hezky a slušně chovali, což se o žácích z jiných škol říct rozhodně nedá! Děti, děkujeme, i takhle reprezentujete naši školu!!
rsch

 

Stolní tenisté zaknihovali další úspěchy

Ve čtvrtek 18. listopadu tedy chlapci nasedli v brzkých ranních hodinách do auta pana učitele Marka a odjeli směr Jindřichův Hradec, kde se konalo dvoudenní národní kolo. V konkurenci silných týmů z gymnázií a základních škol z Prahy, Brandýsa nad Labem, Opavy či Plzně si vedli opět víc než výborně – získali totiž druhé místo! Podrobnější informace o republikovém úspěchu si můžete přečíst v příštím vydání Vyšebrodského zpravodaje, jelikož turnaj probíhal v době uzávěrky právě vycházejícího čísla.
jstr

 

Dravci

Dne 18. 11. 2015 jsme šli do malé tělocvičny, kde nás přivítal pan Milan Zaleš. Ukázal nám orla mořského, sovu pálenou, poštolku a také puštíka bělavého. Po ukázce dravců jsme viděli krmení Rokyho (poštolky) a Aranky (sovy). Dále jsme viděli vejce raroha velkého a orla skalního, kostru krahujce obecného, vycpané mládě orla mořského. Pan Milan Zaleš se nás zeptal, kdo má svátek nebo narozeniny a kdo má, ať se postaví. Když se děti postavily, tak se rozdělily do dvou skupin, pak pan Zaleš vyndal jednoho dravce a ten lítal tam a zpět. Poté jsme se rozešli do tříd. Bylo to moc pěkné.
Judita Žižková, 5. A

 

Biologická olympiáda 2015/2016

Tento školní rok je již 50. ročník Biologické olympiády, tentokrát na téma „Život v temnotě“. Sedm děvčat z naší školy se rozhodlo dát se do náročné přípravy. Musí zvládnout poznávání organismů, pročíst studijní text, zvládnout laboratorní práci a napsat vstupní úkol, bez kterého by případně nemohla postoupit do okresního kola.
Jaká témata si děvčata vybrala?
Karolína Míčková – Etiolizované rostliny
Jolana Hurná – Kuchyně z temnoty
Tereza Štroblová – Pozorování časové aktivity chovaného druhu hlodavce
Alexandra Grimová – Pozorování žížal
Nela Maršíková – Pozorování žížal
Karolína Litvajová – Pozorování žížal
Jarmila Kubečková – Pozorování žížal
Na fotografiích vidíte děvčata, jak pozorují žížaly a provádějí nákres jejich těla. To je ovšem jen jednoduchý začátek vstupního úkolu.

 

S lampionem po stezce odvahy

V sobotu 3. října proběhla oblíbená akce SRPŠ, a sice lampionový průvod spojený se stezkou odvahy. Bavili se opravdu všichni, děti i dospělí.

Další fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii.

 

Dobyli jsme i kraj!

6. listopad se stal velmi úspěšným dnem pro naše stolní tenisty. Družstvo ve složení Kuba Harenčák, Pavel Stolarik, David Goldmann a Jára Procházka, kteří nás už v říjnu potěšili ziskem zlaté medaile v okresním kole v Kaplici, ani tentokrát nezaváhali a v krajském kole v Českých Budějovicích v těžké konkurenci pěti silných týmů zaslouženě vybojovali zlato! Tímto skvělým výkonem si zajistili postup do národního kola, které se bude konat v Jindřichově Hradci. Blahopřejeme k výbornému výkonu a určitě budeme držet pěsti! Dík patří i panu učiteli Markovi za doprovod na turnaj.
rsch

 

Zážitková výstava Felix a Maira na naší škole

Klimabündnis Horní Rakousko a Energy Centre České Budějovice se spojily a připravily pro děti putovní zážitkovou výstavu s aktuálním a napínavým obsahem. Výstava nese název Felix a Maira – chytré hlavičky Zemi rozumí. Cílem této výstavy je interaktivně zprostředkovat žákům témata klimatu, energií a deštného pralesa, vzbudit v nich zvědavost a nadchnout je pro udržitelný životní styl. Výstava pomáhá žákům pochopit náročná témata. Na naší škole ji zažili žáci 4. – 8. tříd.

Dojmy žáků 6. třídy z výstavy:
„Zaujalo mě, že ničíme prales, i když jsme ho nikdy neviděli a nebyli tam.“
„Zjistila jsem hodně věcí a uvědomila jsem si, že bych asi měla být trošku víc skromná.“
„Taky mě zaujalo, že lidem, kteří žijí v pralese, máme říkat původní obyvatelé.“
„Nejvíc mě zaujalo, že všechny výrobky, co byly na stole, byly vyrobené rukama lidí, kteří žijí v pralese.“
„Zaujalo mě to, že i já se podílím na ničení pralesa a že si tito lidé umí udělat to, co já neumím.“
„Mně se líbil skleníkový efekt.“

 

Tonda Obal na cestách

Dva školitelé ze společnosti EKO-KOM přijeli na naši školu a připravili pro žáky program o třídění odpadu. Tohoto programu se účastnili žáci všech tříd. Zopakovali si, co o třídění odpadu už vědí a dověděli se, co je v této oblasti nového. Víte například, že přednost má nápis na kontejneru před jeho barvou? Např. modrý kontejner je sice určený na papír, ale když na něm bude nálepka SKLO, nebudeme tam vhazovat papír, ale sklo. S potěšením jsme si poslechli, že v naší republice stále více obyvatel a stále lépe třídí odpad.
Podle požadavků odběratele jsme také my na škole museli zlepšit třídění hliníku. Žáci mají nosit hliník roztříděný na tyto skupiny: 1. zmáčknuté plechovky od nápojů, 2. kusový hliník, 3. víčka Omnia, 4. ostatní hliník.


Školní sněm

Ve středu 21. 10. 2015 se uskutečnilo 1. jednání školního sněmu. Po vyučování se sešli mluvčí 4. – 9. tříd. Setkání se také zúčastnila paní ředitelka M. Nováková a paní zástupkyně V. Kotálová. Jednání vedla paní učitelka I. Marková, která na začátku všechny seznámila s činností školního parlamentu, žáci a žákyně následně složili slib členů školního sněmu. Hlavním bodem programu pak byla volba členů žákovské rady. Hlasování probíhalo tajně, předsedkyní byla zvolena Karolína Chmelová z 9. A. Do dalších funkcí byli zvoleni:
Místopředsedkyně: Alexandra Grimová z 8. A
Zapisovatelka: Sabina Kotlárová ze 7. A
Tisková mluvčí: Karolína Míčková z 6. A
Nástěnkáři: Anna Jarošová ze 4. A, Ondřej Sípal z 5. A
Po volbě paní ředitelka a paní zástupkyně popřály členům školního sněmu mnoho zdaru, sdělily jim své představy o práci školního sněmu a zmínily i jeho činnost v minulých letech. Poté následovala diskuze, členové školního sněmu v ní přednesli několik návrhů, které se například týkaly výzdoby školních prostor, přípravy mikulášské nadílky či přednášek pro žáky. Všechny zmíněné náměty jsou zajímavé a doufám, že činnost školního sněmu bude přínosná a inspirativní.
I. Marková

 

Zájezd dětí naší školy do Anglie (3. 10. - 10. 10. 2015)

Začátkem měsíce října se 10 vybraných žáků naší školy zúčastnilo zahraničního jazykového pobytu v Anglii financovaného MŠMT.

» Jak vše probíhalo?


Týden knihoven

Letos proběhl již 19. ročník celostátní akce Týdne knihoven. I tentokrát si knihovna připravila program pro žáky Základní a Mateřské školy ve Vyšším Brodě. Zaměřili jsme se na informace a jejich zdroje. Po krátké prezentaci, při níž jsme si oživili zdroje informací a jejich nosiče, jsme naši pozornost upřeli na základní zdroj informací v knihovně, na on-line katalog. Poté, co jsme si vysvětlili význam katalogu a jeho fungování, mohli si žáci sami vyzkoušet, jak se hledá kniha nejen v katalogu, ale i na regále.
Romana Ouředníková

 

Turnaj ve stolním tenisu

13. říjen byl úspěšný pro naše stolní tenisty. Družstvo ve složení Kuba Harenčák, Pavel Stolarik, David Goldmann a Jára Procházka přivezli z okresního kola v Kaplici kov nejcennější, tedy zlato, a postupují do kola krajského. Gratulujeme a budeme držet pěsti! Děkujeme také panu učiteli Markovi za doprovod na turnaj.
rsch

 

Velice děkujeme všem těm, kteří přispěli do dobrovolné sbírky a žákyním loňské 9. A za prodej kytiček.

 

Výlet do Rakouska

1. října se vybrané děti z naší školy zúčastnily celodenního výletu do Solnohradska. Ráno před sedmou hodinou jsme se sešli u cukrárny Eva a netrpělivě vyhlíželi autobus. Tam už čekaly paní ředitelka a paní učitelka Procházková, které nám dělaly pedagogický doprovod. Viděli jsme opravdu hodně. Krásné Alpy, křišťálově čistá jezera, která vypadala jako moře, nádherné zámky. Trochu strach jsme měli při návštěvě kostnice, kde jsme si prohlédli vystavené lebky. Navštívili jsme i města, např. Bad Ischl, Hallstatt. Počasí nám ten den opravdu přálo. Domů jsme se vrátili kolem sedmé hodiny večer, unavení, ale maximálně spokojení. Děkujeme škole za organizaci tak pěkného výletu.
Za 7. A napsali účastníci a účastnice zájezdu.

 

Linecká stezka

V úterý 29. 9. 2015 jsme vyslechli přednášku o Linecké stezce. 1. - 4. třída měla přednášku ve škole, 5. – 9. třída na radnici. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Například to, že Linecká stezka vedla už od pravěku mezi jižními Čechami a Podunajím. Už také víme, že se po Linecké stezce do Čech dovážel bronz, sůl, později i další zboží a suroviny. Na závěr jsme dostali Průvodce dějinami Linecké stezky. Přednáška se nám moc líbila a děkujeme!
Jakub Svora, Lukáš Musil 5.A

 

Legiovlak

Dne 23. 9. 2015 jsme společně s 9. třídou jeli vlakem do Českých Budějovic na výukovou exkurzi. Po příjezdu na českobudějovické nádraží jsme šli k Legiovlaku, kde nás přivítali průvodci v dobovém oblečení. Nejprve jsme si prohlédli výstavu týkající se 1. světové války. Potom náš čekala prohlídka několika vagónů samotného Legiovlaku. První vagón, který jsme navštívili, se jmenoval těpluška, přespávali v něm vojáci. Dále jsme například viděli vagón zdravotní, kovářský a vagón polní pošty. Na závěr jsme si mohli v prodejním vagóně koupit drobné suvenýry. Legiovlak se nám moc líbil.
Judita Žižková, 5. A

 

Den s hasiči

V pondělí 21. září se celá naše škola aktivně zúčastnila Dne s hasiči, který pro nás připravily jednotlivé složky IZS, tedy policie, hasiči a záchranná služba. Vše se tentokrát odehrávalo v klášterní zahradě a počasí nám vyloženě přálo. Děti z 2. - 8. třídy byly rozděleny do smíšených skupin a společně řešily jednotlivé úkoly. Deváťáci měli roli trošku odlišnou, fungovali totiž jako tzv. patroni prvňáků, to znamená, že celé dopoledne plnili úlohu průvodců a starších kamarádů. A co jsme mohli vidět? Mohli jsme se např. obdivovat náročnému zásahu hasičů při vyprošťování zraněného, seznámili jsme se s náplní práce policie, psovoda i záchranné služby, dále následovala střelba ze vzduchovky, stáčení hasičské hadice na čas a řada dalších aktivit. Škoda jen, že vzhledem ke zpožděnému začátku akce nebylo možné ve stanoveném časovém limitu soutěžit na všech připravených stanovištích. Přesto by byla škoda podobnou akci někdy nezopakovat, protože úkoly pro děti byly připravené profesionálně a dětem se poučné dopoledne strávené v klášterní zahradě opravdu líbilo. Děkujeme.
rsch

 

Studijní pobyt na Maltě

Školní rok jsme letos zahájily poněkud netradičně. V rámci projektu MŠMT jsme se totiž zúčastnily zahraničního jazykového kurzu pro učitele angličtiny na AM language school na Maltě. Ve škole jsme absolvovaly 40 hodin výuky ve třídách složených z žáků různého věku a různé národnosti a dále 20 hodin intenzivní výuky (pouze jeden žák s učitelem). Ubytovány jsme byly v maltské rodině, takže jsme měly možnost poznat i místní styl života a kulturu. V rámci výletů organizovaných školou jsme též navštívily některé památky (Malta má bohatou historii) a přírodní krásy tohoto středomořského ostrova (např. slavnou Modrou lagunu nebo Azurové okno). O víkendu jsme podnikly výlet na Sicílii, kde jsme obdivovaly slavný amfiteátr v Taorminu a sopku Etnu.

Hana Kajerová a Blanka Mikulová, učitelky Aj

 

Zpátky do školních lavic

V úterý 1. září začal v ZŠ a MŠ Vyšší Brod nový školní rok 2015/2016. Za krásného počasí jsme se sešli u školního altánu, kde jsme vyslechli uvítací projevy ředitelky školy Marie Novákové a starosty Milana Zálešáka, kteří všechny zúčastněné hezky přivítali, obzvlášť vyjukané prvňáčky. A co říci závěrem? Snad jen to, že všem přejeme hodně úspěchů v tomto školním roce.