AKTUALITY         TŘÍDY          FOTOGALERIE          KONTAKT         ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ

levá stra

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
U některých dětí ve škole se objevilo
kožní onemocnění impetigo,
projevuje se v konečné fázi strupy v barvě medu.
Je třeba navštívit lékaře.
Jako prevence je třeba mýt se desinfekčním mýdlem
např.  mýdlem Cyteal gel.

 

Školní sněm

Dne 2. října 2017 se ve třídě 4. A konalo 1. jednání školního sněmu. Tohoto jednání se zúčastnili mluvčí i zástupci mluvčích 3. – 9. tříd, p. zástupkyně V. Kotálová, p. učitelka I. Marková a zástupce rodičů p. R. Muková. Program jednání byl následující:

  1. Přivítání členů sněmu
  2. Určení zapisovatele a osoby řídící 1. jednání školního sněmu
  3. Představení jednotlivých členů školního sněmu
  4. Složení slibu členů školního sněmu
  5. Volba členů žákovské rady
  6. Diskuse
  7. Ukončení 1. jednání školního sněmu

Do žákovské rady byli zvoleni:

Předseda
Nina Jiráková, 9. A
Místopředseda
Petr Vařil, 8. A
Zapisovatel
Jakub Honetschläger, 7. A
Tiskový mluvčí
Helena Marková, 4. A
Nástěnkář
Ruadhan O’Suielleabhain, 6. A

V diskusi jsme projednávali např. návrh na celoškolní akci Halloween.
                                                                                        Helena Marková, 4. A

Beseda pro žáky 7. a 8. třídy

Ve čtvrtek 5. 10. se na naší škole uskutečnila preventivní beseda pro žáky 7. a 8. třídy s názvem Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, pořádaná ve spolupráci s Drogovým informačním centrem. Cílem akce bylo seznámit žáky se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku. Vzhledem k faktu, že České republice pravidelně pije třetina patnáctiletých dětí, je toto téma velmi aktuální.                                                                                                     HK

Velice děkujeme všem těm, kteří přispěli do dobrovolné sbírky
a žákyním loňské 9. A za prodej kytiček.

 

Zpátky do školních lavic

V pondělí 4. září začal v ZŠ a MŠ Vyšší Brod nový školní rok 2017/2018. Za chladného počasí jsme se sešli u školního altánu, kde jsme vyslechli uvítací projevy ředitelky školy Marie Novákové a starosty Milana Zálešáka. Obzvlášť hezky byli přivítáni vyjukaní prvňáčci. A co říci závěrem? Snad jen to, že všem přejeme hodně úspěchů v tomto školním roce.
                                                                                                                rsch